Курсова робота на тему: «ЕКОНОМІЧНА РЕНТА»

ЗМІСТ

ВСТУП                                                3

РОЗДІЛ 1. РІЗНОВИДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ                        4

  1. Земля як фактор виробництва                                4
  2. Різновиди земельної ренти                                6

РОЗДІЛ 2.РЕНТА ЗЕМЛІ                                    8

2.1 Земельна рента за А. Смітом                                8

2.2 Ціна землі                                            9

2.3 Способи порівняння ринкової вартості землі             16

2.4 Курс з оцінки землі                                     19

РОЗДІЛ 3. МІФІЧНА ТА РЕАЛЬНА ЦІНА ЗЕМЛІ                 20

3.1 Якою буде ціна землі?                                 20

3.2 Заходи держави, необхідні для запровадження ринку землі         21

3.3 Типи землеволодіння в ЄС                             23

ВИСНОВКИ                                         24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                         26

ВСТУП

З початком земельної реформи в Україні її автори стали посилено орієнтувати громадську думку на західні країни, де земля є товаром, тобто предметом купівлі-продажу. Навіть з’явилася концепція, за якою ефективно господарювати можна лише тоді. коли земля буде вільно продаватися і купуватися, бо без ринку землі, мовляв ніякий ринок взагалі неможливий. Тож купівля-продаж, оренда, обмін, застава, успадкування, дарування лягли згодом в основу нових земельних відносин, котрі насаджувалися в Україні реформаторами. Почалося все з Декрету Кабінету міністрів від 26 грудня 1992 р. “Про приватизацію земельних ділянок, що знаходяться в особистому користуванні громадян”.

Ще більшої шкоди суспільству, державі в цілому завдала приватизація землі сільськогосподарського призначення через паювання у відповідності з указом президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” від 10 листопада 1994 р., яким земельні паї включаються у вартісний оборот – продаж, обмін, заставу, дарування тощо. Так було “узаконено” пограбування суспільної власності на користь індивідуального споживання.

Узаконення продажу землі суперечить ст. 13 Конституції України, бо веде до втрати права власності українського народу на землю і на дохід від неї – земельну ренту.

РОЗДІЛ 1

РІЗНОВИДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ

1.1.Земля як фактор виробництва

В економіці послуги землі як фактора виробництва чітко фіксовані. Але якщо збільшуються ціни на с/г продукцію, то збільшуються також ставки орендної плати за землю. Є загальні принципи виробничого попиту. Що відбувається з ціною на земельну ділянку при рості цін на с/г продукцію? Збільшуються ставки орендної плати. Оскільки ціна (сьогоденна) рівна вартості всіх майбутніх орендних надходжень, то ціни на земельну ділянку також будуть зростати. Якщо процентна ставка залишається незмінною, то відсоткове підвищення цін на землю буде рівнятись відсотковому підвищенню річних орендних ставок. Економічна рента – це такий рівень оплати деякого фактора виробництва, який перевищує розміри мінімальної оплати, достатньої для того, щоб одержати необхідну пропозицію цього фактора в межах заданого способу його використання. Виробничий фактор приносить ренту, якщо він оплачується на більшому рівні, ніж це необхідно для забезпечення пропозиції даного потоку послуг цього фактору. Під рентою розуміють деякий доход, який отримує власник земельної ділянки, здаючи її в оренду чи використовуючи самостійно. Але для земельної ділянки, як природного фактора, характерні неоднакові природні властивості, тому і рента буде різною [2, с.412-413].

Первісна община, яка свої відносини будувала на принципах колективізму, передбачала общинне володіння землею, яке в деяких країнах збереглося аж до нинішніх часів. В рабовласницькому суспільстві виникає приватна власність на землю, яка найбільшого розповсюдження й законодавчого закріплення набула вже в епоху феодалізму.

Капіталізм, який прийшов на зміну феодалізму, як це не парадоксально, спочатку виступає проти приватної феодальної власності на землю. Зумовлено це було тим, що земля належала феодалам, поміщикам. І буржуазії, яка зароджувалась, щоб заснувати власні підприємства, доводилося землю або купувати, або брати в оренду. І в першому, і в другому випадку це певною мірою гальмувало розвиток підприємництва, бо вимагало додаткового капіталу.

В сучасних умовах, коли інтенсивно йде процес капіталізації економіки України, певними політичними силами нав’язується думка, що необхідно знову передати землю в приватну власність, причому з правом її купівлі-продажу.Водночас приватизація землі досить чітко пов’язується з дуже небезпечною тенденцією розукрупнення сільськогосподарського виробництва й переходом до дрібних фермерських господарств, що є кроком в минуле.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Ekonom Renta (141.0 KiB, Завантажень: 9)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.35MB | MySQL:26 | 0,327sec