Курсова робота на тему: «ДИНАМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ (0-17 Р.)»

З м і с т

Вступ    3

Розділ І. Природа інтелекту    5

1.1. Поняття про інтелект. Типи інтелекту. Динаміка розвитку інтелекту    5

1.2. Рівні інтелекту. Структура інтелекту    6

1.3. Інтелект і первинні здібності    7

1.4. Фактори інтелектуального розвитку    8

Розділ ІІ. Розвиток уваги в різних вікових групах    14

2.1. Розвиток уваги немовляти та дитини раннього віку    14

2.2. Особливості розвитку уваги у віці немовляти    14

2.3. Розвиток уваги дошкільника    16

2.4. Розвиток уваги молодшого школяра    18

2..5. Розвиток уваги підлітка    19

2.6. Розвиток уваги в юнацькому віці    20

Розділ ІІІ. Розвиток самосвідомості і самооцінки    22

Висновки    26

Список використаної літератури:    27

Вступ

Актуальність дослідження. Щоб бути хорошим вчителем потрібно добре знати як потрібно будувати урок в залежності від інтелектуального онтогенезу дітей необхідно знати як розвиваються різні розумові якості на протязі життя. Ці знання також допомагають при роботі як з обдарованими дітьми, так і з тими дітьми, які не встигають у навчанні, або їм просто не цікаво.

Провівши певні тести вчитель чи батьки будуть знати як потрібно вести себе з цією дитиною, як правильно будувати навчальний процес, чи використовувати певні вправи на посилення певної інтелектуальної роботи (мислення, пам’ять, сприйняття, увагу чи уяву). На мою думку це дуже актуальна тема на наш час. Адже дуже багато дітей в даний момент розсіяні, не уважні, з не розвиненим абстрактним мисленням.

Історія дослідження. Ще в 1816 р. німецький астроном Бессель запевняв, що він може визначити рівень інтелекту в своїх співробітників за швидкістю їхньої реакції на світловий спалах.

В 1885 р. Дж. Кеттелл розробив багато більш “психологічних” тестів, які він назвав “ментальними”. В цих тестах визначалась швидкість рефлексів, час реакції, час сприйняття певних подразників, больовий поріг при надавленні на шкіру, кількість букв, які запам’ятались після прослуховування буквенних рядів та інше. За допомогою цих тестів Кеттелл визначив параметри реакцій на подразники різної сили. Виявилось, наприклад, що середній час сприйняття звуку складає близько 0,1 секунди, а середній час реакції на цей звук – приблизно 0,2 секунди. Особливо важливим результатом є той факт, що якщо в більшості людей ці показники лише ненабагато відхиляються від середнього рівня, то в деякої частини піддослідних час реакції був значно більший або менший за типові величини. Представивши ці дані графічно, Кеттелл одержав дзвіноподібну криву, подібну до кривих розподілу деяких фізичних або хімічних показників.

Мета дослідження. Дослідити поняття інтелект та інтелектуальні процеси. Дослідити їх онтогенез в проміжку життя, а саме від народження до юнацького віку.

Предмет дослідження. Інтелектуальні процеси.

Об’єкт дослідження. Розвиток цих процесів та їх вплив на людину від народження і до юнацтва.

Виходячи з теми та мети, переді мною постають такі завдання:

  • Розглянути поняття «Інтелект» та «Інтелектуальні процеси», їх розвиток та фактори.
  • Простежити його динаміку розвитку.
  • Дослідити і вивчити деякі процеси окремо і подати результати їх у курсовій роботі.
  • Зробити висновки.

Структура й обсяг курсової роботи зумовлені логікою наукового пошуку. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи 29 сторінок.

Розділ І. Природа інтелекту

1.1. Поняття про інтелект. Типи інтелекту. Динаміка розвитку інтелекту

Інтелект – це мислительні здібності людини. Існує два типи інтелекту текучий інтелект та кристалізований інтелект, які мають різний характер динаміки свого розвитку.

В останні роки достатньо широкої популярності набула теорія, в якій при розгляді проблем інтелектуального розвитку людини виділяють два різних типи інтелекту. Причому вважається, що ці два типи інтелекту можна відносно легко виміряти звичайними інтелектуальними тестами.

Перший тип інтелекту, який поєднує в собі досить широку область інтелектуального функціонування, називають текучим інтелектом. Це ті здібності, з допомогою яких людина вчиться чомусь новому. До них належать швидкість і результативність запам”ятовування, індуктивні судження, оперування просторовими образами і сприймання нових зв”язків і відношень.

Більшість авторів, які розглядають проблему інтелекту в рамках даної теорії, вважають, що поступовий розвиток текучого інтелекту продовжується до закінчення юнацького періоду життя людини, а потім відбувається поступове його зниження. Цей тип інтелекту, на думку вчених, відображає біологічні можливості нервової системи – її працездатність та інтегративність.

Другим типом інтелекту є кристалізований інтелект, який приходить до людини з досвідом та освітою. Набуття даної форми інтелекту пов”язане з освідомленістю людини і тими знаннями, які вона набула на протязі довгого часу життя. Це здатність людини встановлювати відносини, формулювати судження, аналізувати проблеми і використовувати засвоєні нею стратегії для вирішення задач.

На відміну від попереднього типу інтелекту, кристалізований інтелект часто підвищується протягом життя, поки люди зберігають здатність одержувати і зберігати інформацію. Коли проводяться тести когнітивних навиків, які передбачають використання даного типу інтелекту, піддослідні часто показують в свої 50 років результати більш високі ніж ті, які були в 20.

Два типи інтелекту, які ми розглядаємо, мають різний характер динаміки свого розвитку. Максимального розвитку текучий інтелект досягає в юності, а в період середньої дорослості його показники знижуються. Для кристалізованого інтелекту характерна друга особливість. Його максимальний розвиток робиться можливим тільки при досягненні періоду середньої дорослості. Дана закономірність динаміки розвитку текучого і кристалізованого інтелекту була підтверджена великою кількістю різних досліджень.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Dynamika Intelect Rozv Dytyny (146.0 KiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.21MB | MySQL:26 | 1,074sec