Курсова робота на тему: «ДИДАКТИКА РАННЬОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ»

План

Вступ    2

Розділ І. Дидактика    5

1.1. Поняття дидактики    5

1.2. Суть процесу навчання    8

Розділ ІІ. Гра в навчальному процесі    12

2.2. Види дидактичних ігор і їх педагогічне керівництво    13

2.3. Класики педагогіки про значення гри у навчанні і вихованні    16

2.4. Завдання вчителя при підготовці і проведенні ігор.    17

2.5. Вимоги до ігрової діяльності учнів на уроках.    18

2.6. Значення методу гри в реалізації освітньої, розвиваючої та виховної функції навчально-виховного процесу    20

Розділ ІІІ. Практичні завдання    23

3.1. Розвиток розумових здібностей та психологічних особливостей учнів молодших класів у процесі впровадження курсу “Розвиваючі ігри”    23

3.2. Розвиток образного мислення    25

3.3. Тренування логічного мислення    26

3.4. Розвиток сенсорних здібностей    28

3.5. Тренування пам’яті    29

3.6. Розвиток уваги    31

3.7. Тренування уяви    31

Висновки    35

Список використаної літератури    36

Вступ

Ефективне викладення математики в початкових класах не можливе без пошуків нових шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Учні мають не лише засвоїти визначену програмою систему знань з математики, а й навчилися спостерігати об’єкти, явища, процеси, порівнювати їх, виявляти зв’язок між математичними поняттями, діями, величинами та їх відношеннями, навчитися міркувати, обґрунтовувати свої висновки, користуватися математичною мовою. Засвоєння основ математики в початкових класах вимагає великого розумового напруження, високого ступеня абстрагування й узагальнення, активності думки.

Багатьом учням математика здається нелегкою і мало зрозумілою, тому нерідко діти намагаються запам’ятати правила, не розуміючи їх, а це призводить до формалізму, гальмує дальше розуміння нового матеріалу.

Здобуті учнями міцні знання перетворюються в переконання тільки тоді, коли вони є результатом свідомої самостійної роботи думки. Отже вчителю важливо застосовувати такі методичні прийоми, які б збуджували думку школярів. Підводили їх до самостійних пошуків, висновків та узагальнень. Сучасна школа має озброїти учнів не лише знаннями, вміннями й навичками, а й методами творчої розумової і практичної діяльності.

У ранньому віці відбуваються істотні зміни в розвитку дітей. Уже на першому році життя дитина здатна брати й утримувати предмети, а пізніше робити ряд різноманітних дій — тримати чашку та пити з неї, їсти ложечкою, закривати та відкривати коробки, нанизувати на стержень кільця й багато іншого. До двох, двох з половиною років дитина добре ходить, бігає, може вибиратися на невелике підвищення й сходити з нього. У ранньому дитинстві діти набувають уміння розрізняти предмети за їх зовнішніми ознаками (формою, величиною, кольором тощо).

У ранньому віці дитина оволодіває величезним надбанням людства — мовою. На другому році вона розуміє звернену до неї мову, сама починає розмовляти й до трьох років майже вільно розмовляє з людьми, що її оточують.

Цей бурхливий процес розвитку не відбувається сам по собі, тільки завдяки природним можливостям організму (спонтанно), як це стверджують деякі буржуазні вчені. Нормальне визрівання вищої нервової діяльності — необхідна умова повноцінного розвитку дитини. Але тільки природних задатків для цього не досить, потрібний додатковий вплив з боку людей, які виховують дитину.

Тому для сучасного етапу розвитку дошкільної освіти в Україні характерна широка наявність у ньому інноваційних технологій та процесів.

Американський дитячий лікар і психолог Глен Доман досліджує психологію розумового розвитку дітей. У 1940 р. він здобув науковий ступінь із фізіотерапії в Пенсільванському університеті. У 1955 р. заснував Інститут розвитку людського потенціалу (Філадельфія), який нині очолює його донька і послідовниця Джанет Доман. Він є автором всесвітньо відомої серії «М’яка революція», що охоплює книги «Як дати дитині енциклопедичні знання», «Як навчити дитину математики», «Як навчити дитину читати», «Як розвинути розумові та фізичні здібності дитини» та ін.

Г. Доманом створена сучасна теорія і широк,а практична програма раннього навчання дітей, зручна для застосування не лише в навчально-виховних закладах, а й у домашніх умовах.

    Ще в галузі інноваційних технологій дошкільного виховання, зокрема раннього навчання, працює російський педагог-філолог М. Зайцев. Вони засновані на принципово нових підходах до навчання грамоти й математики і забезпечують високу його результативність.

    Особливості, які зумовили популярність та широке застосування цих технологій, є доступність їх у використанні і максимальна наочність матеріалів.

    Крім вище названих учених, що вже прославили себе своїми інноваційними технологіями раннього навчання, є чимала кількість науковців і практиків Л. Артемова, Н. Буркуна, А. Бурова, Н. Дернович та ряд інших.

М е т а даної курсової роботи розкрити особливості технологій раннього навчання.

Отож для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати ряд поставлених з а в д а н ь:

1) ознайомитись з технологіями раннього навчання;

2) вказати на особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева для навчання читання і математики;

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Dydaktyka Rannogo Navch (192.5 KiB, Завантажень: 6)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.58MB | MySQL:26 | 0,489sec