Курсова робота на тему: «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА АГРЕСІЮ ДІТЕЙ»

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР ЯК ФАКТОРА ВПЛИВУ НА АГРЕСИВНЕ ПОВОДЖЕННЯ ПІДЛІТКІВ    5

1.1. Аналіз різних підходів до дослідження агресивності    5

1.2. Аналіз різних досліджень впливу комп’ютерних ігор на поведінкову характеристику людини    17

1.3. Агресивність підлітків, що захоплюються комп’ютерними іграми    24

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА РІВЕНЬ АГРЕСИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ    25

2.1. План дослідження    25

2.2. Опис методик    25

2.3. Аналіз даних дослідження рівня агресивності підлітків з різним ступенем захопленості комп’ютерними іграми. Теоретичний і статистичний аналіз.    28

2.5. Статистичний аналіз показників агресивності в експериментальній і контрольній групі    33

ВИСНОВКИ    38

ЛІТЕРАТУРА    40

 

З початку 80-х рр. комп’ютерні ігри в західних країнах стають частиною індустрії розваг, що захоплює велику кількість людей, переважно дітей і підлітків. Нове захоплення оцінюється подвійно: з одного боку, воно сполучено з замилуванням суспільства з приводу можливостей комп’ютера, з іншого боку, у засобах масової інформації з’являється велика кількість повідомлень, що попереджають про небезпечний вплив комп’ютера в цілому і комп’ютерних ігор зокрема на психіку підлітків. У статтях автори висловлюють думку, що заняття з комп’ютером – це свого роду залежність, що виражається в таких психопатологічних симптомах, як нездатність підлітків переключатися на інші розваги, почуття мнимої переваги над навколишніми. Відзначається і така небезпека, як збідніння емоційної сфери підлітка, оскільки гравець, якщо він хоче виграти, повинний постійно придушувати свої почуття і залишатися холоднокровним. Деякі комп’ютерні ігри провокують, на думку авторів, агресивне поводження, звеличування воєн і насильства, а також правого екстремізму. Ряд досліджень показав, що у випробуваних, що грали у віртуальну гру, спостерігалося значно більш сильне фізіологічне порушення, а також більша кількість агресивних думок у порівнянні з контрольною групою.

Дослідження ступеня впливу комп’ютерних ігор на рівень агресивності користувачів у цілому і підлітків зокрема є, таким чином, надзвичайно актуальним, тому що вносить істотний вклад у розуміння природи агресивного поводження людини.

Проблемі агресивності присвячені багато численні праці. У західній психології тема агресії й агресивності постійно знаходиться в полі зору вчених. Існує велике число теоретичних концепцій, проводяться численні експериментальні дослідження.

Серед концепцій, що пояснюють природу, структуру і функції агресивності, агресивного поводження людини, особливе значення мають концепції З. Фрейда і К. Лоренца – представників інстинктивізму, концепція представника біхевіоризму – Б.Ф. Скиннера, концепція Э. Фромма, що розглядає доброякісну агресію і деструктивність. [22, с. 47]

Усі відзначені вище автори досліджували природу агресивності людини і розуміли під агресією заподіяння (чи намір заподіяти) шкоду іншій людині, тварині чи предмету. На думку З. Фрейда, природа людської агресивності інстинктивна. Э. Фромм думає, що пояснення жорстокості і деструктивності людини варто шукати в тих факторах, що відрізняють людину від її тваринних предків, у соціальних умовах існування людини.

З розвитком науково-технічного світу з’являються нові соціальні умови існування особистості. Поява комп’ютерних ігор, нового виду розважальної індустрії вимагає проведення нових досліджень особистості, її особливостей.

Ціль роботи – досліджувати ступінь впливу комп’ютерних ігор на рівень агресивності підлітків.

Гіпотеза: підлітки 13-14 років, що захоплюються комп’ютерними іграми і часто проводять час за ними мають більш високий рівень агресивності в порівнянні з підлітками не захопливими комп’ютерними іграми.

Предмет дослідження – агресивність підлітків.

Об’єкт дослідження – підлітки 13-14 років з різним ступенем захопленості комп’ютерними іграми. База експерименту – Кам’янець-Подільська школа №7 (учні 8-9-х класів).

Задачі:

 1. Проаналізувати різні підходи до вивчення агресивності людини;
 2. Проаналізувати різні підходи до вивчення впливу комп’ютерних ігор на підлітків;
 3. Сформулювати гіпотезу щодо рівня агресивності підлітків з різним ступенем захопленості комп’ютерними іграми;
 4. Провести дослідження агресивності підлітків 13-14-ти років з різним ступенем захопленості комп’ютерними іграми.

  Методи дослідження:

 5. Опитувальник визначаючий рівень захопленості комп’ютерними іграми, (авторський).
 6. Методика «Басса – Дарки», що визначає агресію.

  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР ЯК ФАКТОРА ВПЛИВУ НА АГРЕСИВНЕ ПОВОДЖЕННЯ ПІДЛІТКІВ

  1.1. Аналіз різних підходів до дослідження агресивності

  «Агресія – це будь-яка форма поводження, націленого на образу чи заподіяння шкоди іншій живій істоті, не бажаючого подібного звертання» [15, с. 14]. Це визначення припускає, що агресію варто розглядати як модель поводження, а не як емоцію, мотив чи установку.

  Люди часто роблять небезпечні агресивні дії. Питання про те, чому вони починають подібні дії, довго було предметом серйозної дискусії. При великій розмаїтості суперечливих теоретичних обґрунтувань, що висувалися, більшість з них, на думку Р. Берона і Д. Річардсона [8, c. 35], попадає під одну з чотирьох наступних категорій. Агресія відноситься в першу чергу до:

 7. Вроджених спонукань чи задаткам;
 8. Потребам, які активізуються зовнішніми стимулами;
 9. Пізнавальним і емоційним процесам;
 10. Актуальним соціальним і емоційним умовам у сполученні з попереднім навичками.

  Саме раннє і найбільш відоме теоретичне положення, що має відношення до агресії, – це положення, відповідно до якого належне поводження по своїй природі інстинктивне. Відповідно до цього підходу, агресія виникає тому, що люди генетично «запрограмовані» на подібні дії.

  Психоаналітичний підхід, представлений З. Фрейдом, затверджує, що все людське поводження відбувається, прямо чи побічно з Еросу, чия енергія (лібідо) спрямована на збереження і відтворення життя. У результаті агресія розглядається як реакція на блокування чи руйнування лібідозних імпульсів. [11 с. 133]

  Пізніше З. Фрейд припустив існування другого основного інстинкту – Танатоса (інстинкту потяга до смерті, спрямованості енергії на припинення життя). З. Фрейд стверджував, що людське поводження є результатом взаємодії цього інстинкту з Еросом, і що між ними існує постійна напруга, тобто конфлікт між збереженням життя (Еросом) і її руйнуванням (Танатосом). Інші механізми націлені направляти енергію Танатоса в усі напрямки від «Я».

  Таким чином, Танатос сприяє тому, що агресія виводиться назовні і направляється на інші (див. мал.1.1).

  Схема механізму виникнення агресії, спрямованої на оточення

  Мал. 1.1

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Dosl Vpl Komp Igor (329.5 KiB, Завантажень: 31)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
завантаження...
WordPress: 23.61MB | MySQL:26 | 1,058sec