Курсова робота на тему: «ДОСЛІДЖЕННЯ ВІКОВО-СТАТЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ АКРОБАТИКОЮ»

Зміст:

 

Вступ………………………………………………………………………………………………………..3

 

Розділ I Стан питання в науково-методичній літературі…………………………….5

1.1. Поняття фізичного розвитку………………………………………………………………..5

1.1.1. Особливості фізичного розвитку дітей різного віку……………………………5

1.1.2. Особливості фізичного розвитку дітей, які займаються

гімнастичними видами спорту………………………………………………………….10

1.2. Фізична підготовленість……………………………………………………………………..14

1.2.1. Характеристика основних фізичних якостей…………………………………….14

1.2.3. Взаємозв’язок фізичних якостей в підготовці дітей, які займаються

гімнастичними видами спорту…………………………………………………………21

 

Розділ II. Методи і організація дослідження………………………………………………24

2.1. Основні методи дослідження………………………………………………………………24

2.2. Організація дослідження…………………………………………………………………….26

 

Висновки………………………………………………………………………………………………….29

 

Список використаної літератури………………………………………………………………..31

 

Вступ

 

У основі всебічної підготовки лежить взаємообумовленість всіх якостей людини: розвиток одного з них позитивно впливає на розвиток інших і, навпаки, відставання в розвитку одного або декількох якостей затримує розвиток інших.

    Принцип всебічності набуває в заняттях з юними спортсменами особливе значення. У зв’язку з тим, що у віці 7-9 років організм знаходиться у стадії формування, дія фізичних вправ, як позитивно, так і негативно, може виявлятися особливо помітно. Тому для правильного планування і здійснення учбово-тренувального процесу так важливо враховувати вікові особливості формування організму дітей. Найважливішу роль в процесі всебічної підготовки спортсменів виконує фізична підготовка, виховання фізичних якостей, необхідних в спортивній діяльності.

    Вибір даної теми обумовлений деякими моментами:

– збільшеним інтересом до акробатики, як до виду спорту;

– існуючою проблемою вдосконалення фізичного розвитку і фізичної підготовленості у тих, що займаються акробатикою;

– існуючою проблемою вікового розвитку і вдосконалення фізичних якостей у юних спортсменів.

    Метою наших досліджень було виявлення і порівняння рівнів фізичної підготовленості і фізичного розвитку дітей 7-9 років, що займаються акробатикою, плаванням і дітей, що не займаються яким-небудь видом спорту постійно.

    Актуальність. Всесторонній розвиток спортсменів, їх високий моральний і культурний рівень, різносторонні вольові якості, гармонійний розвиток фізичних якостей, відмінна працездатність серцево-судинної, дихальної і інших систем організму, уміння оволодівати рухами і добре координувати їх, фізична досконалість в цілому – основа спортивної спеціалізації.

Об’єктом і предметом дослідження є діти середніх класів (7-9 класів). Дослідження їх фізичного розвитку та фізичної підготовленості.

    При підготовці до дослідження і написання курсової роботи були поставлені наступні задачі:

    1. На основі аналізу літературних джерел виявити особливості фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей 7-9 років.

Новизна. У роботі вперше проведена спроба проаналізувати віково-статеві особливості фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей 7-9 років займаються спортивною акробатикою, плаванням і дітей не займаються спортом.

    Саме в цьому, на наш погляд, полягає її актуальність і практична значущість в реалізації. Важливо виявити рівні розвитку основних фізичних якостей у юних спортсменів, обґрунтувати ефективні засоби і методи виховання цих якостей.

    Проблемі фізичного розвитку і фізичної підготовленості юних спортсменів багато авторів присвятили свої дослідження і свої праці. У даній дипломній роботі ми спиралися на роботи Філіна В.П. «Актуальні проблеми теорії і методики юнацького спорту», «Проблеми юнацького спорту», «Виховання фізичних якостей у юних спортсменів»; Баршая В.М. «Фізична і технічна підготовка юних акробатів»; Менхина Ю.В., Заціорського В.М., Соколова Е.Г., Болобана В.М., Курися В.Н., Сулейманова І.І. і ін.

Розділ I Стан питання в науково-методичній літературі

1.1. Поняття фізичного розвитку

1.1.1. Особливості фізичного розвитку дітей різного віку

Фізичний розвиток, як процес зміни природних морфофункційних властивостей організму в онтогенезі відбувається по його природних закономірностях, які ніхто не вільний скасувати (закономірності вікової послідовності до нерівномірності розвитку, взаємодії генетичних і середових чинників розвитку і ін.). Через ці закономірності впродовж життя послідовно зміняються різні періоди вікового розвитку (від внутріутробного до старечого), за час яких час і функції організму зазнають істотні зміни (зокрема, до зрілого віку довжина і об’єм тіла збільшуються у декілька разів, а маса тіла, величини сили, що проявляється м’язами, хвилинного об’єму крові і ряд інших параметрів, що характеризують морфофункційні можливості, – багатократно, деякі навіть в 20-30 разів і більш). Розгортаючись по природних законах, процес фізичного розвитку людини одночасно багато в чому обумовлений конкретними суспільними умовами життя, діяльністю і особливо фізичним вихованням.

Залежно від всієї сукупності чинників і умов фізичного розвитку воно може мати різний характер – бути усестороннім і гармонійним, або обмеженим і дисгармонійним. Знаючи і вміло використовуючи об’єктивні закономірності цього процесу, можна так впливати на його динаміку, щоб додати йому риси, переважні для особи і суспільства, забезпечити направлений розвиток життєво важливих фізичних якостей, що лежать в основі рухових здібностей, збільшення функціональних можливостей організму, підвищення загального рівня працездатності, необхідної для творчої праці і інших суспільно-корисних форм діяльності; можна також, ймовірно, істотно відсунути терміни вікової інволюції (регресивних змін) фізичних кондицій організму, природно наступаючої у міру старіння. Можливість доцільно впливати на процес фізичного розвитку, оптимізувати його, направивши по шляху фізичного вдосконалення індивіда, і реалізується за певних умов у фізичному вихованні (Л.П.Матвєєв, 1976)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Doslsdg Vikovo Stat Osob (151.5 KiB, Завантажень: 0)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.68MB | MySQL:26 | 0,659sec