Курсова робота на тему: «БЕЗРОБІТТЯ»

 

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Безробіття як соціально – економічне явище ……………………………..4

  1. Сутність безробіття ……………………………………………………………….4
  2. Соціальні наслідки безробіття ……………………………………………..13
  3. Соціальний захист безробітних ……………………………………………15

Розділ 2. Методика вивчення теми “Безробіття” в середній загальноосвітній

школі ……………………………………………………………………………………..19

  1. Стихійне вивчення поняття безробіття ………………………………..19
  2. Урок перевірки знань, умінь і навичок на тему “Аналіз безробіття в Україні” ……………………………………………………………………………..21

Висновок …………………………………………………………………………………………29

Список використаної літератури ………………………………………………………30

Додатки ……………………………………………………………………………………………31

Вступ

Безробіття – невід’ємний атрибут сучасної економіки. За даними ООН, понад 750 млн. чоловік, тобто майже кожний третій працездатний у світі, або не має роботи взагалі, або має випадковий чи сезонний заробіток.

Ця тема є надзвичайно актуальною, оскільки безробіття проявляється в усіх без винятку країнах. Проблеми зайнятості турбували людство завжди, а особливо гостро ця проблема постала в 30-ті рр. ΧΧ ст. Дослідженням проблеми безробіття займались такі відомі вчені-економісти як К. Маркс, Дж. Кейнс та ін.

Безробіття є дуже важливим соціальним, психологічним та моральним феноменом. Він безпосередньо пов’язаний з політикою держави, а в умовах глобалізації – з політикою міжнародних організацій.

Явище безробіття постійно турбує суспільство і вимагає глибокого вивчення причин, що його породжують, потребує ґрунтовного аналізу економічної науки та постійної уваги з боку урядових структур усіх рівнів.

Метою курсової роботи є з’ясування причин формування безробіття, а також визначення та обґрунтування методики вивчення цієї теми в школі. Об’єктом дослідження є ринок праці та його складові. Предметом дослідження виступають економічні відносини, які пов’язані з явищем безробіття. Основним методом дослідження є діалектичний та монографічний методи.

Курсова робота складається з двох основних розділів та низки підрозділів. В першому розділі подано теоретичні основи поняття безробіття. В другому розділі описано методику вивчення цієї теми в школі. Робота містить додатки та список використаної літератури.

Ця тема є однією з центральних у курсі вивчення економіки. Завданням вчителя є виховання економічної культури, грамотної економічної поведінки, яка в майбутньому допоможе учням усвідомити своє місце в процесі відтворення робочої сили, буде виховувати шанобливе ставлення до праці.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Bezrobittya (219.5 KiB, Завантажень: 26)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 23.5MB | MySQL:26 | 0,984sec