Курсова робота на тему: «АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ»

ВСТУП

На етапі проведення податкових розрахунків підприємства та організації несуть великий податковий тягар. Підприємства сплачують обов’язкові загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори, визначені органами місцевого самоврядування. Загальнодержавні податки встановлюються державою і є обов’язковими.

Органи місцевого самоврядування встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок. Вони мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків та зборів.

У зв’язку з величезним податковим тиском на підприємства, останні намагаються оптимізувати податки як законними так і незаконними методами.

Так, нарахування амортизації йде врозріз з порядком її нарахування за бухгалтерським обліком(а бухгалтерський облік ведеться за аналогом міжнародних стандартів); податок на прибуток нараховується за схемою, теж далекою від порядку визначення прибутку за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності, складеною за вимогами національних та міжнародних стандартів. В результаті часто буває , що підприємство має фінансові збитки і платить податок на прибуток. Тобто фіскальна політика направлена лише на поповнення державної казни без врахування інтересів платників податків. Тому підприємства приховують правдиву інформацію щодо бази оподаткування, намагаються знизити шляхом обману податковий тиск, а нестабільність податкового законодавства , часті нововведення в розрахунки з бюджетом приводять до помилок в нарахуванні і сплаті податків. В зв’язку з цим зростає ризик невиявлення та аудиторський ризик в цілому.

Отже, велика кількість податків і зборів, недосконалість податкового законодавства, великий податковий тиск на підприємства .необхідність різного відображення однієї і тієї ж операції в бухгалтерському і податковому обліку , що залежить від розбіжностей у законодавстві тощо, збільшують власний ризик підприємства. А з врахуванням великих штрафів, які накладаються на підприємства за порушення податкового законодавства, та пені, що стягується за прострочення платежів, аудиторський ризик ще збільшується. Тому аудит розрахунків з бюджетом є одним із найбільш трудомістких, складних і відповідальних в аудиторській практиці.

Розділ 1. Теоретичні основи розрахунків з бюджетом

 1. Суть та види податкових розрахунків
 2. Податки – обов’язкові платежі, що справляються з юридичних і фізичних осіб до бюджету відповідного рівня в порядку і на умовах, визначених законодавством України.

  Збори(обов’язкові платежі) – обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб за послуги, надані їм державними органами.

  Сукупність податків і зборів, що справляються в порядку, встановленому законами України, формують систему оподаткування. Принципи побудови системи оподаткування, податки і збори, а також права, обов’язки та відповідальність їх платників визначає Закон України “Про систему оподаткування” з наступними змінами і доповненнями, затвердженим постановою Верховної Ради України від 18.02.1997р.
  Зміст кожного виду податку розкривають його основні елементи: суб’єкт (платник податку);об’єкт податку; джерело податку; ставка податку; податкові пільги; строк сплати податку; спосіб справляння податку.

  Згідно з Законом України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 року № 1251 -XII у редакції Закону України від 18 лютого 1997 року № 77/97-ВР (із наступними змінами і доповненнями) (далі -Закон № 1251 -XII) в Україні справляються загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).

  До загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) належать:

 3. податок на додану вартість;
 4. акцизний збір;
 5. податок на прибуток підприємств;
 6. прибутковий податок із громадян;
 7. мито;
 8. державне мито;
 9. плата (податок) за землю;
 10. рентні платежі;
 11. податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
 12. податок на промисел;
 13. збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
 14. збір за спеціальне використання природних ресурсів;
 15. збір за забруднення навколишнього природного середовища;
 16. збір на обов’язкове соціальне страхування;
 17. збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 18. плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
 19. фіксований сільськогосподарський податок;
 20. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

  19)єдиний збір, що справляється у пунктах пропускання через державний кордон України;

 21. збір за використання радіочастотного ресурсу України;
 22. збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний);
 23. збір у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на електричну та теплову енергію;
 24. збір за проведення гастрольних заходів (з 1 січня 2004 року).

  До місцевих податків належать:

 25. податок із реклами;
 26. комунальний податок.

  До місцевих зборів (обов ‘язкових платежів) належать:

 27. збір за припаркування автотранспорту;
 28. ринковий збір;
 29. збір за видачу ордера на квартиру;
 30. курортний збір;
 31. збір за участь у бігах на іподромі;
 32. збір за виграш на бігах на іподромі;
 33. збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;
 34. збір за право використання місцевої символіки;
 35. збір за право проведення кіно- і телезйомок;
 36. збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;
 37. збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;
 38. збір із власників собак;
 39. збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон (до 1 січня 2004 року).

  1.2. Завдання та джерела проведення аудиторської перевірки розрахунків з бюджетом

  Основними завданнями аудиту розрахунків з бюджетом
  є перевірка:

 40. виконання вимог щодо реєстрації підприємства, його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів як платників податків;
 41. дотримання вимог чинного законодавства щодо переліку, розміру та термінів сплати обов’язкових податків, зборів (обов’язкових платежів);
 42. стану податкового обліку, правильності документування господарських операцій, відповідності та ув’язки даних бухгалтерського і податкового обліку та звітності;
 43. дотримання термінів подання податкової звітності та сплати обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів;

  5)правильності самостійного нарахування підприємством, якщо є потреба, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов’язань, а також подання уточнених податкових декларацій та розрахунків;

 44. стану та використання активів підприємства й своєчасності повернення надмірно сплачених коштів до бюджету або державних цільових фондів.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Audit Rozr Z Butgetom (64.2 KiB, Завантажень: 7)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6
завантаження...
WordPress: 23.37MB | MySQL:26 | 0,331sec