Культура спілкування

1.    Бесіда (10 хв)

Учасники обговорюють вплив негативної інформації та деяких граматичних форм на нашу поведінку щодо посилення психологічних проблем

2.    Вправа “Сила слів” (15 хв)

Мета: навчитися правильно підбирати слова для визначення свого стану.

Хід вправи. Порівняйте, яка фраза звучить більш вагомо та переконливо? Де проблема мов законсервована?

 

У формі дієслова У формі іменника

 

Я боюся    Я відчуваю страх

Я вирішив    Я прийняв рішення

Я тривожуся    Мене мучить тривога

Я образився У мене залишилася образа

 

3. Вправа “Коли Я прошу” (15 хв)

Мета: навчити учасників виражати свої почуття без оцінок, невдоволення, образ.

Хід вправи. Керівник групи перед учасниками ставить завдання: опишіть своїми словами, що ви відчуваєте стосовно кожного. Значущого Іншою, коли висловлюєте своє прохання згідно з наведеними нижче категоріями:

 • очікую певну відповідь;
 • вважаю, що маю право (заслуговую) позитивної відповіді;
 • почуватиму себе ображеним, розлюченим, покинутим, якщо моє
  прохання не буде задоволено;
 • я вважаю, що краще взагалі не говорити про свої бажання, а тільки
  яким – небудь чином натякну;
  • я прошу тоді, коли впевнений, що прохання буде виконане.

   Після обговорення слід визначитись із поняттям – прохання та вимога.

Прохання – це чесний вираз своєї позиції та своїх бажань, зроблений у такій формі, що інша людина може погодитися або відмовити, оскільки ви просите висловити її позицію та її бажання.

Вимога – це побажання, висловлене в категоричній формі, і передбачає його виконання.

 

4.    Вправа “Прохання та вимоги” (20 хв)

Мета: дати можливість учасникам відчути переживання та емоції під час прохання та вимоги.

Хід вправи. Група ділиться на пари. Один з двох учасників просить іншого щось у вимогливій формі. А потім учасники міняються ролями. Після цього учасники просять щось, виражаючи свої почуття, а потім знову міняються ролями.

Запитання для обговорення:

 • Що ви відчуваєте, коли вимагаєте?
 • Що відчуває людина від якої вимагають?
 • Що ви відчуваєте коли просите?
 • Що ви відчуваєте коли вас просять?

 

 1. Бесіда-підсумок. “Прийняття себе”
  (15 хв)

  Запитання для обговорення:

 • Чи не зробив я під час цих занять якихось “незвичних” для мене
  відкриттів, які порушують моє звичне уявлення про себе?
  • Що мені важко було прийняти ?
  • Чи міг я розкрити себе перед групою?
  • Що я дозволив побачити в собі іншим людям?

    

   Висновки

  Корекційно-розвивальна програма “Оптимізація конфліктної взаємодії у педагогічному колективі проводиться на базі педагогічного колективу школи .

  За результати вихідних анкет та відгуків учасників програма значуще вплинула на формування бажаної поведінки в конфліктних ситуаціях.

  Загальною тенденцією, що характеризує ефективність корекційно-розвивальної програми, є підвищення показників емпатійності, зниження показників агресивності й
  урізноманітнення стратегій реагування в конфліктних ситуаціях.

   

  Вихідна анкета

Інструкція: Відмітьте позначкою відповідь на кожне запитання. Ваші відповіді та коментарі сприятимуть вдосконаленню та проведенню даної корекційно-розвивальної програми.

І. Програма була:

 1. Дуже корисна    3. Цікавою, але некорисною
 2. Достатньо корисна    4. Не корисною


  Коментарі: __________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

   

II. Відмітьте за шестибальною шкалою,    де 6 – дуже добре, 1 –
незадовільно):

 1. Побудову та структуру програми     12 3 4 5 6
 2. Вибір та ефективність форм роботи    12 3 4 5 6
 3. Атмосфера занять     12 3 4 5 6
 4. Роботу керівника     12 3 4 5 6

   

   

  Ш. Завдання корекційно-розвивальної програми були:

  1. Зрозумілі    2. Не зрозумілі

  3. Ваш варіант    

   

  IV.    Поставлені керівником програми завдання:

  1. Повністю виконані 2. Деякою мірою виконані 3. Не виконані

   

  V.    Мої очікування від програми:

  1. Повністю виконані 2. Деякою мірою виконані 3. Не виконані

   

  V І.Тривалість занять була:

  1. Занадто довгою 2. Адекватною    3. Занадто короткою

   

  VII.    Корекційно-розвивальна програма була:

  І.Уся цікава    2. Іноді цікавою    3. Не цікавою

   

  VIII.    Інформація надана на заняттях була для мене:

  1. Майже уся нова 2. Деякою мірою новою 3. Майже уся відомою

   

  IX.    Чи залишилися Ви задоволеними від власної роботи на заняттях?

  І.Так    2. Не зовсім    3. Ні

   

  X.    Які ще думки стосовно програми Вам хотілося б ще висловити?

__________________________________________________________________________

 

 1. Спробуйте відтворити у вигляді малюнка Ваш настрій від програми.
  Якщо у Вас є бажання, можете залишити інформацію про себе:

_______________________________________________________________________

 

 

Дякуємо за співробітництво!

 

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,334sec