КУЛЬТУРА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ТЕМА: КУЛЬТУРА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Мета: сформувати уявлення про культуру Галицько-Волинського князів­ства, познайомити з найбільш визначними пам’ятками культури; сприяти гоомуванню навичок самостійної роботи та розвитку критичного мис­лення; виховувати почуття прекрасного.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., ЛадиченкоТ. В., Романишин Н. Ю. Іс-:зія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія Украї--.’,. 7 клас», ілюстрації до теми.

ХІД УРОКУ

 І. Організаційний момент

II Мотивація навчальної діяльності

Тема уроку записана на дошці.

Завдання учням

За аналогією з подібними темами складіть план вивчення нового матеріалу. Запишіть у зошити. Зачитайте.

Учитель висловлені пропозиції записує на дошці. Відповідно до складеного плану вивчення нового матеріалу сфор­мулюйте завдання уроку. Обговорення завдання.

III. Вивчення нового матеріалу.

Робота з підручником

Прочитати текст підручника (С. 173, п. 1) і дати відповіді на за­питання.

 1. Яких впливів зазнала культура Галицько-Волинської держави?
 2. Назвіть особливості галицької архітектури.

Робота в групах

Поділити клас на 5 груп по 5-6 учнів.

1-а група — «Освіта».

2-а група — «Літописання».

3-я група — «Архітектура».

4-а група — «Образотворче мистецтво».

5-а група — «Історичне значення Галицько-Волинської держави».

Виступи груп.

1-а група. «Освіта»

 1. Єпископські кафедри, монастирі — центри культурно-освітньо­го руху.
 2. Приходські школи — початкова освіта.
 3. Школи для підготовки ремісничих професій і купців, священ­ників.
 4. Середню освіту здобували самостійно.
 5. Вищу освіту здобували за кордоном.
 6. Ідеальна людина — людина, що знала три мови: грецьку, латину та одну з європейських.

2-а група. «Літописання»

 1. 1097 р. — «Повість про осліплення Василька».
 2. XIII ст. — Галицько-Волинський літопис: перша частина: життя і діяльність Данила Галицького; друга — присвячена історії Во­лині й розпочинається 1260 р.

3-я група. «Архітектура»

 1. Високий рівень архітектури.
 2. Будівлі — з дерева, церкви — з білого каменю.
 3. У Галичі ЗО монументальних споруд.
 4. Панування романського стилю
 5. Облицювання внутрішніх стін палаців і багатих будинків кера­мічними рельєфними плитками із зображеннями птахів, рослин таін.
 6. XIII ст. — на Волині починається будівництво з волинської бру­щатої цегли.

4-а група. «Образотворче мистецтво»

 1. Розвиток ікон писання (Алімпій, Григорій та їх учні).
 2. Галицька школа іконопису — ікона Св. Юрія Змієборця на чор­ному коні.
 3. Волинська ікона — ікона Богоматері — Одигітрії кінця XIII — початку XIV ст. з Покровської церкви м. Луцька.

5-а група. «Історичне значення Галицько-Волинської держави»

 1. Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі.
 2. Значний внесок у формування української культури.
 3. Розташована на українських землях, вона стала першою насе­леною переважно представниками однієї нації українською дер­жавою.

Обговорення завдання. Основні тези, необхідні для запам’я­товування, записати в зошити. Розглянути ілюстрації ікон, архітек­турних споруд в підручнику й додатковому ілюстративному мате­ріалі.

IV.         Закріплення вивченого матеріалу
Завдання

 1. Де був написаний Галицько-Волинський літопис?
 2. Яка була найбільш красива церква в Галичині? Хто її збудував?
 3. Яке оформлення було притаманне давньоруським літописам?
 4. Назвіть факти, які доводять існування шкіл у Галицько-Волин-ському князівстві.
 5. Доведіть або спростуйте твердження: «У Галицько-Волинському князівстві високого рівня розвитку набув живопис».
 6. Назвіть найбільш видатні твори образотворчого мистецтва Га-лицько-Волинського князівства.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Свідерський Ю. Ю., Ладичен-ко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007. — § 19), читати й відповідати на запитання.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

КУЛЬТУРА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (17.6 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,376sec