КРИТЕРІЇ ЯКІСНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ


Дані критерії можуть бути використані в практиці роботи методичних кабінетів для діагностики вчителів з метою наступного вироблення для них методичних рекомендацій щодо участі в роботі шкільних методичних об’єднань, творчих груп та ін.

Вчителі, які потребують посиленої уваги

Ознаки 

Критерії 

1. Знання свого предмета. 

Володіє навчальним предметом на рівні наявної програми, але має суттєві пропуски з окремих розділів, допускає фактичні помилки у викладанні предмету і перевірці знань.

2. Ставлення до свого предмета.

Байдуже ставлення до предмета, який викладає.

3. Почуття нового в роботі. 

Скептичне, часто негативне ставлення до нового, дуже важко долучається в процес вирішення нових задач, впровадження ідей тощо.  

4. Вміння планувати навчальну роботу.

Штамп у поурочному і тематичному плануванні: немає обліку конкретних особливостей класу, використовуються головним чином готові плани і рекомендації.

5. Знання психолого-педагогічних основ навчання. 

Має лише загальні уявлення про сучасні психолого-педагогічні концепції навчання.

6. Педагогічний контакт. 

При зовнішньому дотриманні контакту стосовно до учнів мають місце зриви (грубість, несправедливість, насміхання)..

7. Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання. 

Практично не здійснює індивідуального підходу до учнів, дуже рідко використовує додаткові позаурочні заняття з невстигаючими в навчанні.

8. Робота з розвитку в учнів навичок навчальної праці. 

Не справляється з завданням щодо формування в учнів навичок праці, скептично ставиться до форм і методів даної роботи.

9. Робота з розвитку в учнів мислення. 

Формально виконує рекомендації програми щодо посилення розвиваючого навчання, орієнтує учнів лише на запам’ятовування.

10. Розвиток в учнів інтересу до предмета. 

Неадекватно формує в учнів інтерес до предмета, не забезпечує індивідуального підходу в даній роботі.

11. Вміння оцінити якість знань, умінь і навичок учнів.  

Допускає формалізм і необ’єктивність під час оцінки знань, умінь і навичок учнів через недостатнє володіння критеріями і методами оцінки, відсутність уміння і небажання зібрати за короткий термін достатньо широку інформацію.

Вчителі, які мають вироблений стиль роботи

1. Знання свого предмета. 

Володіє твердими знаннями в рамках програми, слідкує за спеціальною і методичною літературою.

2. Ставлення до свого предмета.

Ставиться до свого предмета з інтересом. 

3. Почуття нового в роботі. 

Позитивно ставиться до нових педагогічних ідей, але не реалізує їх без відповідного впливу зверху.

4. Вміння планувати навчальну роботу.

Правильно здійснює тематичне і поурочне планування предмета, який викладає. 

5. Знання психолого-педагогічних основ навчання. 

Орієнтуватися в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, але рідко використовує їх у своїй практичній діяльності.

6. Педагогічний контакт 

Як правило, педагогічний контакт дотримується, а окремі його порушення не відображаються негативно на стосунках з учнями.

7. Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання. 

В основному забезпечує індивідуальний підхід до учнів.

8. Робота з розвитку в учнів навичок навчальної праці. 

Прагне до формування в учнів навичок раціональної організації навчальної праці.

9. Робота з розвитку в учнів мислення. 

Виконуючи основні рекомендації програм з посилення розвиваючого впливу навчання, використовує лише деякі із спеціальних заходів з розвитку мислення.

10. Розвиток в учнів інтересу до предмета. 

В основному формує в учнів інтерес до предмета. 

11. Уміння оцінити якість знань, умінь і навичок учнів. 

Об’єктивно оцінює знання, уміння і навички учнів.

Вчителі, які творчо працюють.

1. Знання свого предмета. 

Має глибокі і різносторонні знання свого предмета, які значно перевищують знання програми, вільно орієнтується в спеціальній, методичній і науково-популярній літературі з різних галузей знань.

2. Ставлення до свого предмета.

Викладає з захопленням, любить і знає свій предмет. 

3. Почуття нового в роботі. 

Характеризується активним пошуком нових ідей, має потребу пошуку нових рішень педагогічних задач.

4. Вміння планувати навчальну роботу.

Творчо планує систему уроків з теми, їх структуру, урізноманітнює форми і методи навчання з врахуванням особливостей учнів і класу.

5. Знання психолого-педагогічних основ навчання. 

Вільно орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, використовує їх як основу в своїй педагогічній діяльності.

6. Педагогічний контакт 

Дотримується міри в спілкуванні з дітьми, у вимогах до них, у підході до учнів. 

7. Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання. 

Систематично вивчає особливості учнів і забезпечує індивідуальний підхід у питаннях навчання: диференціює об’єм і складність завдань, надає регулярну допомогу невстигаючим у навчанні, ретельно контролює виконання домашніх завдань, вміє утримувати одночасно в полі зору сильних, середніх і слабких щодо рівнів навчальної підготовленості учнів.

8. Робота з розвитку в учнів навичок навчальної праці. 

Цілеспрямовано і наполегливо формує в учнів уміння і навички раціональної організації навчальної праці (самоконтроль у навчанні, раціональне планування навчальної праці, належний темп читання, письма, обчислень), здійснює при цьому індивідуальний підхід.

9. Робота з розвитку в учнів мислення. 

Забезпечує активний розвиваючий вплив змісту, форм і методів навчання, навчає школярів умінню виділити суттєве в процесі вивчення матеріалу, здійснює індивідуальний підхід до учнів.

10. Розвиток в учнів інтересу до предмета. 

Використовує спеціальні прийоми роботи з розвитку в учнів інтересу до предмета; використовує новизну змісту, порівняння понять, демонстрацію їх практичної значимості та ін.; використовує різноманітні методи навчання; організовує позакласні заходи; забезпечує індивідуальний підхід до учнів у формуванні пізнавальних інтересів.

11. Уміння оцінити якість знань, умінь і навичок учнів.

Ретельно вивчає критерії оцінок, вміло використовує їх на практиці,

забезпечує об’єктивність оцінки не лише знань, але й практичних та експериментальних вмінь і навичок; мотивує оцінки; має достатнє число поточних оцінок для об’єктивного оцінювання підготовленості учнів за підсумками навчальної чверті.

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,568sec