Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали

Тема. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

Мета: дати уявлення про кристалічні ґратки; ознайомити з атомним, молекулярним та йонним типом кристалічних ґраток; розкрити взаємозв’язок між типом хімічного зв’язку, типом кристалічних ґраток та фізичними властивостями речовин; виховувати наполегливість, творчий підхід, формувати самоосвітню компетентність засобом самостійного опрацювання параграфа підручника.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: зразки речовин – вода, сіль, мідний купорос, камфорне масло, графіт; моделі кристалічних ґраток різних речовин

Девіз: Природа вчить нас, що все у світі взаємообумовлено і має свою причину.

Структура уроку

І. Організаційно – вступна частина

Привітання. Психологічний настрій учнів на продуктивну роботу.  Перевірка домашнього завдання. Повідомлення теми уроку.

ІІ. Актуалізація і коригування опорних знань учнів

Фронтальне опитування

  1. Які типи хімічних зв’язків ви знаєте?
  2. Чим відрізняється ковалентний полярний та неполярний зв’язок?
  3. Що таке йонний зв’язок?
  4. Які фізичні властивості характерні для речовин з ковалентним зв’язком?
  5. Які фізичні властивості характерні для речовин з йонним зв’язком?

Самостійна робота. Проводиться за трьома варіантами.

Варіант І

А) Укажіть відмінність у будові атома азоту та йона Нітрогену.

Б)  Складіть електронні схеми утворення сполук: Na2O,   N2,   PH3.

Варіант ІІ

А) Укажіть відмінність у будові атома та йона Магнію.

Б)  Складіть електронні схеми утворення сполук: CCl4,   H2,   ZnS.

Варіант ІІІ

А) Укажіть відмінність у будові атома та йона Алюмінію.

Б)  Складіть електронні схеми утворення сполук: MgO,   Cl2,  H2S .

ІІІ. Постановка завдань уроку

Розкрити взаємозв’язок між типом хімічного зв’язку, типом кристалічних ґраток і фізичними властивостями речовин.

ІV. Вивчення нової теми

(Вивчення нової теми проходить у формі систематизації та узагальнення знань, оскільки базується на вивченому матеріалі.)

  Вчитель. Використовуючи текст підручника, заповнити запропоновану таблицю.

 

Тип  кристалічної

ґратки

Частинки, які знаходяться у вузлах кристалічної ґратки

Тип зв’язку між атомами

Фізичні властивості речовин із відповідним типом кристалічної ґратки

Йонна Йони, які містяться у вузлах за рахунок сил електростатичного тяжіння Йонний Це тверді речовини з високою температурою плавлення
Атомна Атоми, які сполучені між собою ковалентним зв’язком Ковалентний Це тверді речовини з дуже високою температурою плавлення, дуже тверді
Молекулярна Молекули, які зв’язані слабкими Ван-дер-Ваальсовими міжмолекулярними силами взаємодії Полярний та неполярний ковалентний зв’язок Це легкоплавкі та леткі речовини

 

Учні працюють самостійно з текстом підручника.

Кристалічна ґратка – це певна структура кристалів. Її можуть утворювати як однакові,так і різні частинки. Залежно від природи частинок, які знаходяться у вузлах кристалічної ґратки, і від того, які сили взаємодії між ними переважають у певних кристалах, розрізняють атомну, йонну та молекулярну кристалічні ґратки.

Після закінчення роботи учні звіряють свою таблицю з таблицею, представленою на дошці, і роблять висновок про взаємозв’язок між типом хімічного зв’язку, типом кристалічних ґраток та фізичними властивостями речовин.

 Висновок:

 Якщо відома будова речовини, то можна прогнозувати її властивості, і навпаки, якщо відомі властивості, то можна судити про її будову.

V. Закріплення вивченого на уроці

    Проводиться у вигляді лабораторної роботи в групах по чотири учні.

Завдання. Враховуючи фізичні властивості виданих вам речовин, визначити тип їх кристалічної ґратки і тип хімічного зв’язку. Результат оформіть у вигляді таблиці:

Назва речовини

Фізичні властивості речовини

Тип кристалічної ґратки

Тип хімічного зв’язку в сполуках

       

VІ. Домашнє завдання

Вивчити  параграф. Вказати речовини з молекулярною кристалічною ґраткою: вуглекислий газ, кальцій оксид, вода, кисень, залізо. *Творчо-дослідницьке завдання: визначити тип кристалічної ґратки у сполуках, що використовуються в побуті. Результати оформити у вигляді таблиці.

VІІ. Підсумки уроку. Оцінювання знань учнів                                                             

Проводиться самооцінювання учнівської роботи.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

65 (15.6 KiB, Завантажень: 55)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,457sec