КРУГЛИЙ СТІЛ: ПІДТРИМУЄМО ОБДАРОВАНІСТЬ

Оскільки розвиток і виховання учня у навчальному закладі і сім’ї — це єдиний безперервний процес, то потрібно орієнтуватися на партнерську співпрацю.
Навчальний заклад і сім’я діють у єдиному виховному просторі, отже ізольованість одного з компонентів призведе до розбалансованості і послаблення їхнього виховного впливу на дитину.

Вступ

Сім’я є соціумом, де найбільшою мірою реалізуються потреби дітей, формуються мотиви їхньої поведінки як критерії розвитку особистості, відбувається самопізнання, самоактуалізація та самореалізація.

Сім’я відповідальна за виховання молодої особистості. Сім’я покликана створити
сприятливі умови для розвитку емоційної сфери, встановлення почуття самоцінності,
впевненості у собі, компетентності у різних сферах життєдіяльності. Сім’я має бачити
прояви інтересів дитини, знати її особливості і здібності.

Підтримка сім’ї полягає у:

• прийнятті творчості дитини;

• допомозі в реалізації творчого продукту дитини;

• створенні сприятливих матеріальних, моральних і психологічних умов для розвитку.

Складовими обдарованості є: здібності, соціальні умови життя та система саморозвитку.

Що може спонукати дитину до орієнтованої на позитивний результат діяльності та усвідомлення значущості її результатів, саморозвитку? Одним із таких факторів
є стимулювання розвитку та діяльності.
І. Підласим вважає потреби, мотиви, стимули компонентами з одного виміру.

Мотивація — це те, внаслідок чого певна діяльність набуває для індивіда особистого
сенсу.

Розрізняють дві великі групи мотивів:
1. Пізнавальні — пов’язані зі змістом навчальної діяльності та процесом її виконання.

2. Соціальні — пов’язані із соціальними взаємодіями з іншими людьми.

Загальні особливості методів педагогічного стимулювання полягають у залученні обдарованих дітей до навчання, праці, активної суспільно корисної діяльності;
в тому, що педагогічно стимулюють обдаровану дитину не тільки педагоги і батьки,
а й, що особливо важливо, дитячий колектив. Цей метод формує не лише зовнішню
мотивацію обдарованої дитини, а і здатен перетворитися на стимули внутрішні.

Одним з основних методів педагогічного стимулювання є заохочення. Ефективне застосування заохочення не лише призводить до змін у діяльності та поведінці обдарованої дитини, але й завжди активно працює на розвиток системи стосунків.

Урахування вікових та індивідуальних особливостей обдарованої дитини — важлива передумова ефективного застосування методики педагогічного стимулювання.

Заохочення — метод педагогічного стимулювання, який сприяє виникненню
в обдарованої дитини суспільно цінної ініціативи, розвитку навичок свідомого самоконтролю, підвищенню відповідальності, сприяє розвитку здібностей та обдарованості.

Традиційні заохочення від адміністрації навчального закладу — подяки, вручення
грамот, сувенірів, подарунків, призів, присвоєння почесних звань, занесення до Дошки пошани чи Книги пошани, присудження призових місць на змаганнях, конкурсах,
олімпіадах; виставка найкращих робіт обдарованої дитини; свято вшанування юних

обдарувань; надання стипендії тощо. Часто застосовують і такі форми заохочення як нагородження білетами до театру, путівками на екскурсію, відпочинок, висвітлення досягнень дитини у ЗМІ.

Важливо, щоб заохочення було оформлене красиво, емоційно, тішило обдарованих
дітей, давало їм відчути успіх. Створіть урочисту атмосферу.

Не будь-яке заохочення може бути дієвим та ефективним для підтримки розвитку обдарованої дитини, а лише те, яке враховує інтереси самого учня, навчального закладу,
сім’ї.

Заохочення покликане розвивати індивідуальність кожної обдарованої дитини, але
водночас має попередити формування таких рис як надмірний індивідуалізм, егоїзм,
зверхнє ставлення до інших.

Запрошуємо до роботи круглого столу тих, хто вважає, що обдарована молодь —
майбутнє нашої держави. Тих, хто хоче поділитися досвідом партнерства сім’ї та школи у розвитку обдарованих дітей, хто хоче на 20 хвилин відчути себе обдарованою дитиною.

Взаємодія школи із сім’єю є одним із пріоритетних державних завдань, що стоять перед освітою. Навчальний заклад і сім’я діють у єдиному виховному просторі, отже ізольованість одного чи іншого призведе до розбалансованості і послаблення їхнього
виховного впливу на дитину.

Чимало вчених стверджують, що всі діти, які народжуються здоровими, — талановиті. Та більшість талантів вони втрачають до 7 років через недостатню підтримку сім’ї.
Значення сім’ї для розвитку обдарованої дитини завжди є вирішальним. У нашій презентації ми вже познайомили вас зі складовими розвитку обдарованості.

Коли ж починається розвиток здібностей та обдарувань дитини?

Вправа «Тюльпан»

Мета: формування мотивації діяльності учасників круглого столу.

Матеріали: З цибулини, 3 квітки тюльпану, 1 бутон тюльпану.

Психолог. Погляньте на цибулини різних сортів тюльпанів і на квіти різних сортів (учасникам демонструють 3 цибулини та З квітки різних сортів тюльпанів).

Від чого залежить, з якої цибулини виросте який тюльпан? (Від генетики.)

Ведучий звертається до схеми «Складові розвитку обдарованості».

Схема

Складові обдарованості


Учасникам демонструють цибулину і квітки тюльпану.

Ведучий. Що треба для того, щоб із цибулини виросла ось така квітка? (Відповідні
умови.)

Що треба для того, щоб цей бутон розквітнув? (Відповідні умови.)

Дітей часто порівнюють із квітами, але на відміну від квітів, малюку для розквіту його здібностей та обдарованості, окрім сприятливих умов, потрібна спланована, прогнозована на позитивний результат робота, усвідомлена діяльність або система саморозвитку.

Що може спонукати обдаровану дитину до саморозвитку? Багато факторів, одним з яких є стимулювання діяльності дитини, яке залишається не лише зовнішнім стимулом, а у своєму розвитку здатне перетворитися на внутрішні стимули діяльності дитини. Однією з дієвих форм педагогічного стимулювання розвитку обдарованих дітей є заохочення.

 

 

Робота у трьох групах

Пропонуємо вам об’єднатися у три групи для подальшої роботи: педагоги, батьки, обдаровані діти.

Завдання першій та другій групам: протягом 5 хвилин скласти перелік заохочень для
підтримки розвитку обдарованих дітей, виходячи з позицій навчального закладу та сім’ї.

Для третьої групи — обдарованих дітей — пропонуємо розвивальний тренінг
«Гра літер».

РОЗВИВАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ
«ГРА ЛІТЕР»

Гра перша

Кожен учасник по черзі називає слово з теми «Рослинний світ» у алфавітному порядку.

Гра друга

Протягом однієї хвилини учасникам треба скласти речення із чотирьох слів, кожне
з яких починається на літеру К.

Гра третя

Скласти слово з літер: ДОЛОЦМІ.

Презентація напрацювань першої та другої груп

Проведення експертної оцінки

Група 3 оцінює напрацьований перелік заохочень.

Кожен учасник групи «Обдаровані діти» отримує по дві наліпки трьох різних кольорів, за допомогою яких визначать значущі дія себе заохочення, запропоновані школою та сім’єю.

Критерії такі:

• червоний колір — найбільш значуще заохочення;

• жовтий колір — значуще заохочення;

• зелений колір — бажане заохочення.

Висновки

Урахування індивідуальних особливостей обдарованих дітей — важлива передумова
ефективного застосування заохочень.

Підсумки роботи круглого столу

Ефективне застосування заохочення призводить не лише до змін діяльності і поведінки обдарованих дітей, але і завжди активно працює на розвиток позитивних стосунків
у колективі.

завантаження...
WordPress: 23.04MB | MySQL:26 | 0,318sec