Кросворди з біології

Кросворд  «Що ви знаєте про гриби?»

  По горизонталі:

1.  Нитки грибниці. (Гіфи)

4.   Гриб, плодове тіло якого перебу­ває під землею. (Трюфель)

5.   Гриб, який завдає шкоди дерев­ним рослинам. (Трутовик)

6.   Отруйний гриб із червоною шап­кою. (Мухомор)

8. Речовини, які вбивають або галь­мують ріст і розмноження хворо­ботворних мікроорганізмів. (Ан­тибіотики)

9.  Симбіоз міцелію гриба й коріння рослини. (Мікориза)

По вертикалі:

2.   Гриб, який викликає захворювання картоплі й томатів. (Фітофтора)

3.   Гриб, який не утворює грибницю. (Дріжджі)

7.  Сукупність гіфів. (Грибниця)

Кросворд «Спорові рослини»

 

1.   Нестатеве покоління у життєвому  циклі рослин. {Спорофіт)

2.   Основний орган, що забезпечує пристосування рослин до життя на суші.    (Корінь)

3.   Статеве покоління у життєвому циклі рослин. (Гаметофіт)

4.   Чоловічі статеві органи рослин. (Антеридії)

5.   Ниткоподібні вирости гаметофі­ту, що виконують функції кореня. (Ризоїди)

6.   Як називаються рослини, що утворюють мікроспори й мега­спори? (Різноспорові)

7.   Жіночі статеві органи рослин. (Архегонії)

 

У виділеному рядку ви прочитаєте біологічний термін, який об’єднує всі вищі рослини

Кросворд «Однодольні рослини»

 

1.  Рослина родини Злакові.

2.  Плід конвалії.

3. Плід пшениці.

4.  Речовини, що містяться в цибулі, знищують мікроби.

5.  Необхідна умова для виро­щування рису.

6.  Біла речовина в зернівці пшениці.

7. Жилкування листків в одно­дольних рослин.

8. Декоративна рослина роди­ни Лілійні.

9.  Лікарська рослина родини Конвалієві.

10.  Кількість тичинок у квітах лілійних.

Відповіді: 1. Овес. 2. Ягода. 3. Зернівка. 4. Фітонциди. 5. Во­да. 6. Ендосперм. 7. Паралель­не. 8. Тюльпан. 9. Конвалія. 10. Шість,

Кросворд «Дводольні рослини»

1. Рослина родини Пасльонові.

2.  Рослина родини Розові.

3. Суцвіття вишні.

4.  «Перуанські яблука».

5.  Плід пасльону чорного.

6.  Плодова культура родини Розові.

7.  Кількість пелюсток квітів родини Розові.

8. Рослина, у якої плід — збір­на кістянка.

9.  Рослина родини Хрестоцві­ті, розмножується кореневищем.

Відповіді: 1. Дурман. 2. Айва. 3. Зонтик. 4. Помідори. 5. Ягода. 6. Яблуня.

7. П’ять. 8. Малина. 9. Хрін.

Кросворд «Чи знаєте ви кімнатні рослини»

Підказки для розгадування крос­ворду

1. «Кропивка». 2. «Гумове де­рево». 3. «Розрив-трава». 4. «Ву­хо Наполеона». 5. Рододендрон. 6. Найбільш пристосована до посухи кімнатна рослина. 7. Фі­алка. 8. Частіше бачимо її на клумбі^ ніж у горщику. 9. «Щу­чий хвіст». 10. «Домашній лі­кар». 11. Китайська роза. 12. Рослина з родини Амарилі­сові. 13. Є символом самозако­ханості. 14. «Кімнатний жень­шень». 15. «Драконове дерево».

Відповіді: 1. Комус. 2. Фікус. 3. Бальзамін. 4. Бегонія. 5. Аза­лія. 6. Кактус. 7. Сентполія. 8. Роза. 9. Сансев’єра. 10. Алое. 11. Гібіскус. 12. Клівія. 13. Нар­цис. 14. Каланхое. 15. Драцена.

 

Кросворд «Покритонасінні»

По горизонталі:

1.  Генеративний орган, який забезпечує розмноження рослин насінням.

4.  Запліднена яйцеклітина.

6.  Запас поживних речовин у насінні однодольних рослин.

9.  Боковий орган пагона, у якому відбувається фотосинтез.

10.  Головна частина квітки, у якій розвивається чоловічий гаме­тофіт.

12.  Зачатковий пагін.

 По вертикалі:

2. Учений — засновник систе­матики.

3.  Статеве покоління рослин.

5.  Основна одиниця класифі­кації.

7.  Соковитий багатонасінний плід.

8.  Головна частина квітки, у якій розвивається жіночий гаме­тофіт.

11.  Підземний орган рослини.

13.  Плід бобових рослин.

Відповіді. По горизонталі:1. квітка, 4. зигота, 6. ендосперм.

По вертикалі: 2. Лінней, 3. гамето фіт, 5. вид, 7. ягода, 8 маточка, 11. корінь, 13. біб

 

КРОСВОРД «ЛИШАЙНИКИ»

 

 

По горизонталі:

1. Компонент лишайника.

4. Орган, у якому дозрівають спори.

8. Учений, який вперше виді­лив пеніцилін.

10.  Інша назва цього лишайника — оленячий мох.

11. Яких тварин використову­ють для збору трюфелів?

13. Щільне переплетення гіфів на верхній і нижній поверхнях слані лишайника.

14. Тип росту лишайника.

16. Лишайники, у яких водо­рості рівномірно розташовані між гіфами гриба.

18. Гриб-паразит, що селиться на стовбурах дерев або пеньках. Його плодове тіло має форму підкови.

19.  Органела грибної клітини, що містить клітинний сік.

22.  Складова частина клітин­ної стінки грибної клітини.

23.  Організми, що живляться органічною речовиною решток.

24.  Один з видів лишайників.

 

По вертикалі:

2.  Скільки клітин утворює мі­целій нижчого гриба?

3. Який шапковий гриб має пло­дове тіло, що знаходиться у грунті?

5.  Цвілевий гриб.

6. Органи розмноження деяких лишайників, що являють собою вирости, утворені водоростями і гіфами. Можуть відламуватися, даючи початок новій слані.

7. Учений, який довів, що саме дріжджі викликають бродіння.

9. Запасна речовина грибної клітини.

12. Кульки, що складаються з водорості, обплутаної гіфами, і за­безпечують розмноження.

15. Лишайники, у яких водо­рості нерівномірно розташовані між гіфами гриба.

17. Один із продуктів перероб­ки лишайників.

20. Тіло лишайника.

21. Компонент лишайника.

 

Відповіді

По горизонталі: 1. Водорості. 4. Спорангій. 8. Флемінг. 10. Ягель. 11. Свині. 13. Кірка. 14. Необме­жений. 16. Гомеомерні. 18. Тру­товик. 19. Вакуоля.

22. Хітин. 23. Сапротрофи. 24. Бородач.

По вертикалі: 2. Одну. 3. Трю­фель. 5. Пеніцил. 6. Ізидії. 7. Пас-тер. 9. Глікоген. 12. Соредії. 15. Гетеромерні. 17. Ліки. 20. Слань. 21. Гриб.

 

Кросворд «Організм людини як біологічна система»

 

По горизонталі:

1.  Органічна речовина, що входить до скла­ду клітини.

2. Нуклеїнова кислота, що міститься в ядрі.

4. Складова ядра, що містить спадкову інфор­мацію.

5. Одна з функцій зовнішньої мембрани.

6. Основна складова цитоплазми.

7. З неї складається оболонка.

8.  Разом з органелами входить до складу цитоплазми.

9. Вона складає перший рівень організму лю­дини як єдининого цілого.

10.  Процес утворення в клітині складних органічних речовин із простих з поглинанням енергії.

11. Непостійна складова цитоплазми клітини.

 

 

По вертикалі:

12. Складова хромосоми.

13. Одноклітинний організм, що не має ядра.

14.  Частинка хромосоми, що несе інформацію про одну ознаку організму.

15. Непрямий поділ клітини.

16. Входить до складу генів і хромосом.

17.  Один із різновидів сполучної тканини, що виконує трофічну функцію.

18.  Один із різновидів сполучної тканини, що виконує опорну функцію.

19. Хімічні елементи, що становлять 96% загаль­ної маси живого організму.

20. Здатність клітин живого організму реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища.

21.  Вона складає другий рівень організму лю­дини як єдиного цілого.

22.  Прискорювач хімічних процесів у клітині.

23. Органела, що синтезує білок.

 

 

Відповіді

По горизонталі: 1. Жир. 2. РНК. 3. Ендоплазматична сітка. 4. Хромо­сома. 5. Транспорт. 6. Органела. 7. Мембрана. 8. Вакуоля. 9. Клітина. 10. Анаболізм. 11. Включення.

По вертикалі: 12. Хроматида. 13. Прокаріот. 14. Ген. 15. Мітоз. 16. ДНК. 17. Кров. 18. Хрящ. 19. Макроелементи. 20. Подразливість. 21. Тканина. 22. Фермент. 23. Рибосома. 24. Еволюція.

 

 

Кросворд «Регуляція функцій»

 

 

По горизонталі:

1. Важке захворювання, спричинене нестачею інсуліну.

2. Нервова клітина.

3. Короткий відросток нервової клітини.

4. Частина півкуль, що знаходиться під їхньою корою.

5. Хімічна речовина, за допомогою якої в синапсі відбувається передача збудження.

6.  Чутливе нервове закінчення, яке сприймає подразнення та перетворює його на нервові імпульси.

7.  Йодовмісний гормон, що виробляється щи­товидною залозою.

8.  Скупчення нервових клітин поза централь­ною нервовою системою.

9. Довгий відросток нервової клітини.

 

По вертикалі:

10.  Інша назва шишкоподібної залози.

11. Біологічно активна речовина, яка здійснює свій вплив далеко від місця свого синтезу.

13. Продукт обміну речовин.

14.  Одне із захворювань, спричинене нестачею тироксину внаслідок порушення обміну речовин, оз­наки якого: набряк шкіри, випадання волосся та ін.

15. Одне із захворювань, спричинене нестачею тироксину, особливо в ранньому дитячому віці, ознаки якого: затримка фізичного та психічного розвитку.

16. Пристосування організму або його окремих органів до певних умов середовища.

17. Хвороба, що зумовлена гіперфункцією гіпо­фізу.

18. Сталість внутрішнього середовища органі­зму людини.

19.  Відповідна реакція живого організму на дію подразників зовнішнього та внутрішнього середови­ща, що відбувається за участю нервової системи.

20.  Відросток нервової клітини в оболонці.

21. Орган ендокринної системи, що виробляє гор­мони, які впливають на життєві процеси організму.

22. Місце контакту двох нейронів.

 

 

 

Відповіді

По горизонталі: 1. Діабет. 2. Нейрон. 3. Дендрит. 4. Підкірка. 5. Медіа­тор. 6. Рецептор. 7. Тироксин. 8. Вузол. 9. Аксон.

По вертикалі: 10. Епіфіз. 11. Гормон. 12. Регуляція. 13. Метаболіт. 14. Мікседема. 15. Кретинізм. 16. Адаптація. 17. Гігантизм. 18. Гомеостаз. 19. Рефлекс. 20. Волокно. 21. Залоза. 22. Синапс.

 

 

Кросворд «Опора і рух»

 

 

 

По горизонталі:

1. Один із відділів скелету кінцівок.

2. Тканина, що разом із кістковою утворює скелет.

3.  Інша назва осеїну.

4. Тонка сполучнотканинна оболонка м’яза.

5.  Рухома кістка черепа.

6. Плеската кістка грудної клітки.

7.  Порушення цілісності кісток.

8. Рухоме з’єднання кісток скелета.

9.  Оболонка кістки, за рахунок якої кістки рос­туть у товщину.

10. Вигин хребта вперед у шийному та попере­ковому відділах.

11. Перший шийний хребець.

12.  Особливість будови стопи людини, що по­м’якшує поштовхи під час ходіння, бігу, стрибків.

13. Властивість кістки, яка пов’язана із вмістом у ній неорганічних речовин.

 

По вертикалі:

14. Нерухоме з’єднання кісток.

15. Орган тіла людини, який може скорочувати­ся під впливом нервових імпульсів.

16.  Порушення постави, що характеризується боковим викривленням хребта.

17. Основна складова хребта.

18. Один із скоротливих білків м’язових волокон.

19.  Один із відділів скелету вільної верхньої кінцівки.

21. Структурна основа тіла, що виконує функ­цію опори і захисту.

22. Складова грудної клітки.

23. Одна з функцій опорно-рухової системи.

24. Наука про збереження і зміцнення здоров’я та профілактики здорового способу життя.

25. Звичне положення тіла під час стояння, хо­діння, сидіння тощо.

26. Стан постійного незначного напруження м’яза

27.  Тимчасове зниження працездатності орга­нізму або органу.

 

 

 

Відповіді

По горизонталі: 1. Пояс. 2. Хрящ. 3. Колаген. 4. Фасція. 5. Щелепа. 6. Грудина. 7. Перелом. 8. Суглоб. 9. Окістя. 10. Лордоз. 11. Атлант. 12. Склепіння. 13. Твердість.

По вертикалі: 14. Шов. 15. М’яз. 16. Сколіоз. 17. Хребець. 18. Актин.

19. Плече. 20. Відділ. 21. Скелет. 22. Ребро. 23. Опора. 24. Гігієна. 25. Поста­ва. 26. Тонус. 27. Втома.

 

Кросворд «Кров і кровообіг»

 

По горизонталі:

2. Клітина крові без ядра, що переносить кисень і вуглекислий газ.

3.  Масове поширення будь-якої інфекційної хвороби людини.

4. Розширення порожнини серця під час запов­нення його кров’ю у серцевому циклі.

5. Найбільша артерія людського організму.

6. Частота серцевих скорочень.

7. Вчений, що є основоположником учення про клітинний імунітет, відкрив явище фагоцитозу.

8. Внутрішня оболонка стінки серця.

9. Людина, яка дає свою кров для переливан­ня хворому.

10. Рідина, що циркулює у лімфатичній системі людини.

11.  Ділянка тканини, що загинула внаслідок припинення її кровопостачання.

12. Підвищена чутливість організму людини до чужорідних речовин.

13.  Речовина, що спричинює алергічні реакції в організмі людини.

14.  Процес закупорювання судини тромбом.

15.  Смертельна хвороба імунної системи, яка спричинена вірусом.

16. Кровоносна судина, що несе кров від органів та тканин до серця.

По вертикалі:

1. Кровоносна судина, яка несе кров від серця до органів і тканин. 17. М’яз серця.

19.  Відносна фізико-хімічна сталість внутріш­нього середовища організму.

20.  Проникнення та розмноження в організмі людини хвороботворних мікроорганізмів.

21.  Сукупність захисних механізмів організму проти чужорідних чинників.

22. Хворобливий стан, спричинений зменшен­ням еритроцитів та гемоглобіну.

23. Рідка складова крові.

24. Велика клітина сполучної тканини, що здат­на знищувати бактерії в процесі фагоцитозу.

25.  Запобігання інфекційному захворюванню людини шляхом введення вакцини.

26.  Властивість серцевого м’яза скорочуватися під впливом імпульсів, що виникають у самому серці.

27. Один із відділів серця.

28. Активне захоплення та поглинання чужорід­них об’єктів, яке можуть здійснювати лейкоцити.

29. Рух крові по судинах.

 

 

Відповіді

По горизонталі: 2. Еритроцит. 3. Епідемія. 4. Діастола. 5. Аорта. 6. Пульс. 7. Мечников. 8. Ендокард. 9. Донор. 10. Лімфа. 11. Інфаркт. 12. Алергія. 13. Алерген. 14. Тромбоз. 15. СНІД. 16. Вена.

По вертикалі: 1. Артерія. 17. Міокард. 18. Гіпотонія. 19. Гомеостаз.

20.  Інфекція. 21. Імунітет. 22. Анемія. 23. Плазма. 24. Макрофаг. 25. Щеп­лення. 26. Автоматизм. 27. Передсердя. 28. Фагоцитоз. 29. Кровообіг.

Кросворд «Дихання»

  По вертикалі:

 

1.  Найтонші бронхи.

2. Сукупність процесів, які за­безпечують надходження в орга­нізм кисню, використання його для окиснення органічних речовин, а також видалення з організ­му вуглекислого газу.

3.  Захворювання легень.

По горизонталі:

4. Газ, який входить до складу повітря.

5.  Трубка, що складається з 16—20 хрящових півкілець, розта­шована у грудній клітці.

6. Запалення слизової оболон­ки носової порожнини.

7. Газ, необхідний для дихання.

8.  Речовина, що міститься в тютюновому димі.

9. Парні органи, у яких відбу­вається газообмін.

Відповіді. 1. Бронхіоли. 2. Ди­хання. 3. Туберкульоз. 4. Азот. 5. Трахея. 6. Риніт. 7. Кисень. 8. Ніко­тин. 9. Легені.

 

 

Кросворд «Дихання»

 

По горизонталі:

1. Приступи ядухи при ураженні бронхів.

2.  Найдрібніша бронха.

3. Важке інфекційне захворювання, збудником якого є дифтерійна паличка. 4; Легеневий пухирець.

5. Основна функція дихальної системи.

6. Запалення слизової оболонки бронхів.

. 7. Захворювання дихальної системи, що супроводжується запаленням слизової оболонки порожнини носа.

8. Дихальний рух, при якому об’єм грудної порожнини зменшується.

По вертикалі:

9.  Один із органів дихальної системи, що складається із хрящових півкілець.

10. Орган дихання, що бере участь у травленні.

11.  Захисний рефлекс дихальної системи, який виникає в результаті подразнення дихальних шляхів слизової оболонки і здійснюється дихаль­ними м’язами.

12. Оболонка легенів.

13. М’язова перегородка, що відмежовує грудну порожнину від черевної.

14. Обмін газів між організмом та довкіллям у процесі дихання.

16. Отруйна речовина, що міститься в тютюновому димі.

17.  Запалення слизової оболонки трахеї.

Відповіді

По горизонталі: 1. Астма. 2. Бронхіола. 3. Дифтерія. 4. Альвеола. 5. Дихання. 6. Бронхіт. 7. Риніт. 8. Видих.

По вертикалі: 9. Трахея. 10. Глотка. 11. Кашель. 12. Плевра. 13. Діа­фрагма. 14. Газообмін. 15. Дифузія. 16. Нікотин. 17. Трахеїт.

 

 

Кросворд «Травлення»

 

По горизонталі:

1. Червоподібний відросток товстої кишки.

2. Зуб, що міститься поряд із різцем.

3. Гостре інфекційне захворювання, збудником якого є холерний вібріон.

4. Неприємне відчуття, що нерідко передує блюванню.

5. Тверда частина зуба, що розташовується на дентині шийки і кореня.

6. Фермент шлункового соку, що розщеплює жири.

7. Орган кровотворення, що знаходиться у черевній порожнині побли­зу травних залоз.

8. Процес механічної та хімічної обробки їжі до компонентів, які можуть всмоктуватися в організмі людини та брати участь в обміні речовин.

 

 

По вертикалі:

9. Біологічний каталізатор (прискорювач хімічного процесу).

10. Найбільша залоза в організмі людини.

11. Основна речовина зуба.

12. Основний фермент шлункового соку.

13. Один із відділів травного каналу.

15. Відчуття “паління” у нижній частині стравоходу.

16.  Важке захворювання, причиною якого може бути зловживання ал­коголем, що супроводжується руйнуванням структури органа.

17. Один із ферментів слини.

18. Фермент підшлункового соку, що розщеплює білки.

19. Мимовільний викид вмісту шлунка.

20. Гостра інфекційна хвороба, викликана паличкою ботулізму.

21. Відчуття, пов’язане з потребою в їжі.

22. Передній зуб, що разом з іклом виконує функцію відкушування їжі.

 

 

Відповіді.

По горизонталі: 1. Апендикс. 2. Ікло. 3. Холера. 4. Нудота. 5. Цемент. 6. Ліпаза. 7. Селезінка. 8. Травлення.

По вертикалі: 9. Фермент. 10. Печінка. 11. Дентин. 12. Пепсин. 13. Ки­шечник. 14. Сфінктер. 15. Печія. 16. Цироз. 17. Амілаза. 18. Трипсин. 19. Блювання. 20. Ботулізм. 21. Апетит. 22. Різець.

 

Кросворд «Вітаміни»

1.  Захворювання, яке виникає при нестачі вітамінів в організмі.

2. Як називається протицингова кислота?

3.  Інша назва вітаміну А.

4.  Яке захворювання виникає при нестачі вітаміну О?

5.   Надлишок вітаміну, що в десятки або сотні разів перевищує потреби організму.

6.  Прізвище російського ліка­ря, який відкрив вітаміни.

7.  Інша назва хвороби недо­крів’я.

8. Провітамін А, який у печінці перетворюється на вітамін А.

Відповіді. 1. Гіповітаміноз. 2. Ас­корбінова. 3. Ретинол. 4. Рахіт. 5. Гіпервітаміноз. 6. Лунін. 7. Ане­мія. 8. Каротин.

 

Кросворд «Обмін речовин і енергії»

 

 

По горизонталі:

1 .Хвороба, пов’язана з порушенням обміну речовин в цілому організмі.

2. Хворобливий стан, що виникає за нестачі якогось вітаміну чи групи вітамінів.

3. Процес утворення складних речовин з простих із поглинанням енергії в процесі життєдіяльності організму людини.

4. Важке захворювання кісткової системи, пов’язане із нестачею вітаміну Д в організмі.

5. Одна з основних органічних сполук організму людини.

По вертикалі:

7. Надмірне відкладення жиру в підшкірній клітковині.

8. Продукт розпаду жирів.

9. Захворювання, пов’язане з порушенням обміну вуглеводів.

10. Йон металу, що входить до складу гемоглобіну.

11.  Обов’язкова складова обміну речовин, що міститься в організмі в малій кількості.

12. Гормон підшлункової залози, що знижує вміст глюкози у крові.

 

Відповіді

По горизонталі: 1. Дистрофія. 2. Авітаміноз. 3. Асиміляція. 4. Рахіт. 5. Білок.

По вертикалі: 6. Енергія. 7. Ожиріння. 8. Гліцерин. 9. Діабет. 10. Залізо. 11. Вітамін. 12. Інсулін.

 

 

 

Кросворд «Виділення. Шкіра»

По горизонталі:

1. Процес видалення з організму кінцевих продуктів обміну, надлишку води.

2. Структурно-функціональна одиниця нирок.

3. Одна з функцій шкіри.

4.  Гостре інфекційне захворювання, спричинене бацилою правця.

5. Інфекційне запалення сечовивідного каналу.

6. Продукт виділення нирок.

7. Пошкодження тканин організму, викликане дією високої температу­ри чи хімічної речовини.

По вертикалі:

8. Трубка, що з’єднує нирку з сечовим міхуром.

9. Пігмент шкіри коричневого або чорного кольору.

10. Протока, що виводить сечу із нирок.

11. Чутливе нервове закінчення шкіри.

12. Захворювання шкіри, викликане наявністю вошей.

13. Процес обміну енергії між організмом і зовнішнім середовищем.

14. Шар шкіри, що розміщений під епідермісом.

15. Мішкоподібний орган, у якому накопичується сеча.

 

 

Відповіді

По горизонталі: 1. Виділення. 2. Нефрон. 3. Захист. 4. Правець. 5. Урет­рит. 6. Сеча. 7. Опік.

По вертикалі: 8. Сечовід. 9. Меланін. 10. Сечівник. 11. Рецептор. 12. Пе-дикульоз. 13. Теплообмін. 14. Дерма. 15. Міхур.

            Кросворд «Розмноження та розвиток»

По горизонталі:

1. Процес дозрівання чоловічих статевих клітин.

2. Чоловічі статеві залози.

3. Чоловіча статева клітина.

4.  Запліднена яйцеклітина.

5.  Процес злиття чоловічої і жіночої статевих клітин,

6. Зміна голосу в підлітків.

7. Чоловічий статевий гормон.

8. Жіноча статева клітина.

По вертикалі:

1. Орган, що зв’язує зародок з організмом матері.

2.  Парні жіночі органи.

3. Прискорення темпів росту та розвитку в дітей і підлітків кожного наступного покоління порівня­но з попереднім.

4.  Індивідуальний розвиток організму від початку до кінця життя.

5.  Назва організму в перші два місяці внутрішньоутробного розвитку.

6.  Кров’яні виділення із жіночих статевих органів.

7.  Процес дозрівання жіночих статевих клітин.

8.  Стан жінки в період розвитку зародка в матці.

9.  Загальна назва процесу формування статевих клітин.

10.  Запалення передміхурової залози у чоловіків.

11.  Назва організму з дев’ятого тижня внутрішньоутробного роз­питку до моменту народження.

Відповіді,

По горизонталі: 1. Сперматогенез. 2. Яєчка. 3. Сперматозоон. 4. Зигота. 5. Запліднення. 6. Мутація. 7. Тестостерон. 8. Яйцеклітина.

По вертикалі: 1. Плацента. 2. Яєчники. 3. Акселерація. 4. Онтоге­нез. 5. Ембріон. 6. Менструація. 7. Овогенез. 8. Вагітність. 9. Гамето­генез. 10. Простатит. 11. Плід.

 

 

Кросворд «Вища нервова діяльність»

  1. Психофізіологічний процес, за якого людина здатна фіксувати в мозку, зберігати і відтворювати в потрібний момент раніше за­кладену інформацію.

2.    Процес узагальненого відбиття суттєвих властивостей предметів і явищ, їх зв’язків і відношень, сукупність різних типів розумової діяльності, що постійно змінюють і доповнюють одна одну.

3. Термін, що в перекладі з ла­тинської означає «належне співвідношення частин»; характе­ризує індивіда щодо динамічних особливостей його психічної діяльності.

4.   Уперше це поняття як відповідь організму на вплив зов­нішнього середовища ввів у науку в XVII ст. французький філософ Рене Декарт.

5.   Результат перекомбінації, перегляду інформації, що збері­гається у пам’яті.

6.  Вияв природних можливос­тей організму людини, що значно перевищують середній рівень.

Відповіді. 1. Пам’ять. 2. Мис­лення. 3. Темперамент. 4. Рефлекс. 5. Сновидіння. 6. Обдарованість.

 

Кросворд «Вища нервова діяльність»

 1.  Періодичний стан організму людини, що характеризується вимк­ненням свідомості й зниженням здатності нервової системи відпові­дати на зовнішні подразники.

2.  Стійкий, досить тривалий емоційний стан.

3.  Особливий вид емоцій, що виявляється за екстремальних умов, коли людина не може опа­нувати якусь ситуацію.

4.  Закріплення в пам’яті пев­них знань.

5.  Психофізіологічний процес, за якого людина здатна фіксувати в мозку, зберігати і відтворювати у потрібний момент раніше за­кладену інформацію.

6.  Набутий рефлекс.

7.  Фактор, що керує вибором інформації для сприйняття.

8. Засіб спілкування з іншими людьми.

Відповіді. 1. Сон. 2. Настрій. 3. Афект. 4. Запам’ятовування. 5. Пам’ять. 6. Умовний. 7. Увага. 8. Мова.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Частина 1 (1.6 MiB, Завантажень: 89)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Частина 2 (1.4 MiB, Завантажень: 78)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Частина 3 (1.9 MiB, Завантажень: 69)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Частина 4 (659.0 KiB, Завантажень: 65)

завантаження...
WordPress: 23.03MB | MySQL:26 | 0,519sec