КРАЄЗНАВЧІ, ІСТОРИЧНІ ТА АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Мета:Охарактеризувати діяльність археологічних, краєзнавчих та історичних товариств. Показати їхню співпрацю з науковими центрами європейських країн. Дати характеристику керівників цих установ. Підвести учнів до того, щоб вони оцінили значення їхньої діяльності в напрямку відстоювання самобутності українського народу і його культури.

Виховувати учнів у дусі поваги до визначних дослідників того часу, до їхньої творчої діяльності.

Тип уроку: Урок – дослідження

Основні поняття:Комітет з розшуку старожитностей, комісії

з розгляду давніх актів, товариство історії та

старожитностей.

Основні дати:

* 1835 – 1845 рр. – діяльність Тимчасового комітету з розшуку старожитностей.

* 1845 – 1859рр. – Діяльність тимчасової комісії для розгляду давніх актів.

* 1839 – 1922рр.- Діяльність Одеського товариства історії та старожитностей.

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку

Учитель інформує учнів , що на цьому уроці буде проведена дослідницька робота. Учням було дано випереджаюче завдання підготувати повідомлення про краєзнавчі, історичні та археологічні дослідження першої половини ХІХст. На даному уроці вони їх презентують. А також роблять висновки про той внесок , який зробили тогочасні історики, археологи, дослідники у розвиток наукових досліджень.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Тренінг

Вчитель. На попередніх уроках ми розглядали , в яких умовах розвивалася освіта та наука в першій половині ХІХ століття на українських землях у складі Російської та Австрійської імперій. Ознайомилися з представниками освіти та науки, які жили і творили на відповідних територіях. А також вивчили їхній творчий доробок.

Питання до учнів

Метод « Відкритий мікрофон»

 1. Із одержаних фактів назвіть ті, що негативно чи позитивно впливали на розвиток української культури.
 2. Чому царський уряд так боявся освіченості українського народу?
 3. Якою була урядова політика щодо розвитку освіти та науки в Україні?

  ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

  Вчитель. В першій половині ХІХ століття зверталася велика увага на розвиток освіти та науки. В цей період починають свою діяльність комітети , товариства, тимчасові комісії, члени яких займаються краєзнавчими , історичними та археологічними дослідженнями

  VІ. Сприйняття матеріалу і пошук відповіді на
  проблемне питання

  Проблемне питання:Які питання досліджували тимчасові комітети, тимчасові комісії, товариства і чи вдалося їм це зробити?

  Діяльність Тимчасового комітету з розшуку старожитностей.

  У першій половині ХІХ століття в Україні з’являються установи, що координують краєзнавчі , історичні, археологічні дослідження.

  У 1835році засновано Тимчасовий комітет з розшуку старожитностей.

  Члени цього Товариства здійснювали нагляд за розкопками. Вони охороняли історико – археологічні пам’ятки Києва. Зокрема таких,як залишки Золотих воріт, церкви Святої Ірини та інших. Членами даного комітету була розпочата робота по організації Музею старожитностей при Київському університеті. У 1845 році тимчасовий комітет було ліквідовано.

  Діяльність тимчасової комісії для розгляду давніх актів

  Коли в 1845 році було ліквідовано Тимчасовий комітет з розшуку старожитностей , то його повноваження перебрала на себе Тимчасова комісія для розгляду давніх актів. В цій Комісії працювали М. Костомаров

  М. Максимович, М. Івашкевич, О.Лазаревський.

  Упродовж 1845 – 1859років комісія підготувала чотири томи документів («Пам’яток»), а пізніше – багатотомний «Архів Південно Західної Росії».

  У роботі комісії як художник брав участь і Т.Г. Шевченко.

  Одеське товариство історії та старожитностей

  Особливо важливою в є робота з дослідження здобутків українських збирачів та дослідників книги тих періодів вітчизняної історії, які були найбільш плідними для формування національної самосвідомості. Одним з таких періодів є 30-50-ті рр. ХІХ ст., і однією з найважливіших для розвитку нашої культури на той час наукових організацій є Одеське товариство історії та старожитностей.

Сторінка: 1 2
завантаження...
WordPress: 22.98MB | MySQL:26 | 0,541sec