Короткий нарис історії розвитку біології. Методи біологічних досліджень

Тема: Короткий нарис історії розвитку біології. Методи біологічних досліджень.

Мета: дати загальне уявлення про історію розвитку біології, розширити поняття про основні методи біологічних досліджень.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи та форми роботи: словесні, наочні, елементи інтерактивних технологій.

Терміни та поняття: біологія, ботаніка, зоологія, анатомія, фізіологія, біотехнологія, генна інженерія, цитологія, генетика, екологія, гістологія, біохімія.

Обладнання: таблиця з перелікам основних біологічних наук, які будуть вивчатися в курсі загальної біології, саморобна таблиця “Методи біологічних досліджень”, портрети  вчених – біологів.

Девіз уроку.

ХХІ століття – століття біології.

ЮНЕСКО

І.       Організаційний момент.

         Психологічний тренінг: “Побажаймо один одному успіху…”

 

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Інтелектуальна розминка.

         Як би ви пояснили такий вислів: “Біологія – це цілі організми, мільйони молекул. Оце наука!”

 

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

         Створення проблемної ситуації. (Розповідь з елементами бесіди).

–         Чим же займається загальна біологія?

–         Яке її завдання та проблеми?

А сама біологія… Який тернистий шлях вона пройшла, перш ніж досягла тих вершин знань, якими ми зараз володіємо. Минуле в будь-якій галузі науки – це не тільки минуле. Воно живе у видатній історії найвеличніших пошуків і відкриттів, дає поживу розуму. Уроки наукової творчості навчають…

Тож, згадаємо короткий нарис розвитку біології, методи біологічних досліджень.

 

ІV.    Повідомлення теми і мети уроку.

(Монітор комп’ютера).

V.      Надання  необхідної  інформації.

1.      Біологія – комплексна наука про живу природу.

2.      Короткий нарис історії розвитку біології. (Розповідь учителя, демонстрація портретів вчених-біологів.

1)    Перші відомості про живі організми нагромаджені первісною людиною (малюнки, фрески).

2)    Описовий характер біології (Гіппократ, Арістотель, Теофраст, Гален).

3)    Розвиток біології в епоху Середньовіччя.

4)    Розвиток біології в епоху Відродження.

5)    ХVІІІ століття – початок розвитку біології, ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини як самостійних наук.

6)    Відкриття основних закономірностей біології в ХІХ столітті.

7)    Сучасна біологія, її нові галузі: біотехнологія, генна інженерія.

 

VІ.    Інтерактивна вправа.

Робота в творчих групах. З допомогою довідкової літератури підручника учні характеризують методи біологічних досліджень.

І група.      Порівняльно-описовий метод.

ІІ група.     Експериментальний метод.

ІІІ група.    Моніторинг.

ІV група.   Моделювання.

V група.    Статистичний метод.

 

VІІ.   Рефлексія.

Експрес-тести.

1.      Біологія – це наука, яка вивчає: а) процеси життєдіяльності та розмноження клітин; б) будову та функції тканин багатоклітинних тварин; в) тварин і рослин минулих геологічних епох; г) усі прояви життя: будову та функції живих істот.

2.      Термін “біологія” запропонував у ХІХ столітті: а) Ч.Дарвін; б) Т.Шванн; в) Р.Вірхов; г) Ж.Б.Ламарк.

3.      Метод, за допомогою якого вивчають зовнішню будову скелета органів у різних тварин: а) порівняльно-описовий; б) експериментальний; в) статистичний; г) моделювання.

4.      Найдавніший метод біологічних досліджень: а) порівняльно-описовий; б) експериментальний; в) статистичний; г) моделювання; д) моніторинг.

5.      Метод, який дає змогу прогнозувати наслідки різних процесів чи явищ у природі: а) порівняльно-описовий; б) експериментальний; в) статистичний; г) моделювання; д) моніторинг.

6.      Моніторинг здійснюють переважно на таких рівнях організації живої матерії як: а) молекулярний; б) клітинний; в) організмовий; г) популяційно-видовий; д) екосистемний; е) біосферний.

 

VІІІ. Підсумок уроку.

Оцінювання і мотивація.

 

ІХ     Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику. Підготуватися до семінару “Видатні вчені – біологи України”.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

1 Короткий нарис історії розвитку біології Методи біологічних досліджень. (15.1 KiB, Завантажень: 33)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

1 Короткий нарис (270.5 KiB, Завантажень: 24)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,316sec