Контрольний твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень (усний і письмовий)

Тема. Контрольний твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень (усний і письмовий)

Мета: поглибити поняття учнів про роздум як один із типів зв’язного мовлення; розвивати творчі здібності і культуру мовлення, збагачувати активний словник учнів і вміння створювати власні висловлювання.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Хід уроку

Актуалізація опорних знань.

 1. Пригадайте, які типи мовлення є в українській мові.
 2. Назвіть основні ознаки опису, розповіді, роздуму.
 3. Кожен тип мовлення має свою структуру. Такою для роздуму є: теза – аргумент – висновок. Подумайте, чим зумовлена саме така його будова.

Слово вчителя.

Коли ми кажемо «треба подумати» – це значить, що нам необхідно з’ясувати для себе: чи ми схвалюємо, чи ні, чи згодні ми, чи заперечуємо. Але для того щоб прийняти конкретне рішення, ми повинні мати певні підстави. Необхідно довести правильність того чи іншого рішення. Звідки беруться аргументи? Перш за все із власного досвіду, на підставі коментування дорослих, на основі прочитаної інформації. Таким чином приймаючи якесь рішення, ви не тільки висловлюєте згоду чи протест, а й коментуєте, чому саме таке рішення ви прийняли, що для вас послужило аргументом. Звичайно, фіналом висловлювання буде висновок. Усі ці міркування разом і будуть висловлюванням типу роздуму.

Отже, запишіть тему сьогоднішнього уроку: «Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень»

Організація засвоєння нового матеріалу.

Робота з підручником.

Ознайомлення з теоретичним матеріалом.

Складання висловлювань на тему «Кого я вважаю справжнім другом».

Творча робота учнів.

За складеним планом напишіть твір про вчинок вашого товариша, який вам запам’ятався. Закінчіть твір – роздум, розпочавши його так: «Цей вчинок я вважаю благородним (негідним), тому що…»

Колективне складання плану з опорою на теоретичний матеріал

Вступ Чому я обрав цю тему?
Теза Яким повинен бути справжній товариш
Докази 1.                  Чесний і порядний

2.                  Відданий

3.                  Готовий у будь-який момент прийти на допомогу

4.                  Розумний, винахідливий

5.                  Надійний, справедливий

Висновок Дружба-це найцінніший скарб

Підсумок уроку. Домашнє завдання.

Складіть план і напишіть чорновий варіант твору-роздуму на самостійно обрану тему.

 

Уроки 9192

Тема. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про кількісні числівники, дати відомості про числівники, що означають цілі числа й дробові, а також про збірні числівники; пояснити відмінність між числівниками простими й складеними; удосконалювати вміння роз­пізнавати числівники в текстах та реченнях, правиль­но вживати в мовленні збірні числівники у формах непрямих відмінків; розвивати культуру усного й пи­семного мовлення; виховувати любов до рідної землі.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

Ознайомлення учнiв з темою, метою i завданнями уроку.

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Перевірка домашнього завдання.

Складіть зв’язну розповідь на лінгвістичну тему «Числівник».

Робота біля дошки.

Запишіть фразеологізми, поясніть значення кожного. Вкажіть у них числівники, визначте кількісні та порядкові. Введіть фразеологізми до самостійно складених речень (усно).

 1. Працює до сьомого поту. Сім п’ятниць на тижні.
 2. Десять раз торгуй, а раз купуй. Говорить п’яте через десяте.
 3. Дерти сім шкур. Не вистачає сьомої клепки.

Виконання індивідуальних завдань.

Робота 2—3 учнів із роздавальним матеріалом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфоепічна хвилинка.

Конкурс на кращого знавця скоромовок, де були б числівники.

Наприклад.    Хитру сороку

                        Спіймати морока,

                        А на сорок сорок

                        Сорок морок.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Методична ремарка.  Вчитель звертає увагу учнів на творенні збірних числівників та узгодженні їх з іменниками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу, що стосується теми уроку.

 

Розподільний вибірковий диктант.

Числівники, що означають цілі числа, дробові та збірні числівники запишіть у три колонки.

Кажуть, що дзвіницю Києво-Печерської лаври будували дванадцятеро братів. Що збудують за рік — а воно ввійде в землю. Так п’ять років будували, щоразу одна п’ята будівлі під землею опинялася. Один брат не витримав, кинув і пішов собі. Одинадцятеро працювали далі. На шостий рік збудували баню, на ній золоте яблуко і хрест. Усю ніч люди стояли на колінах і молилися. На світанку вся дзвіниця вийшла із землі і вперлася хрестом у самі хмари. Тоді дві треті стін вкрили білим кам’яним візерунком, а одну третю пофарбували блакитним.

(Нар. творч.)

Робота біля дошки.

Від поданих числівників утворіть збірні.

Три, вісім, дванадцять, шістнадцять, п’ять, два, двадцять, тридцять.

 

Творче завдання. Один-два утворених числівники введіть до самостійно складених речень.

Хвилинка-веселинка. Увага! На уроці мови — математика!

 • Скільки було: баба, дві матері, дві дочки і ону­ка? (Троє).
 • Скільки їх було: мати, дочка, брат, сестра, дядь­ко, племінниця?

(Троє — брат, сестра та її дочка).

3)   У хлопчика стільки ж сестер, скільки й братів, в його сестри сестер удвоє менше, ніж братів. Скільки в сім’ї сестер і братів? (Три сестри й чотири брати).

 • У мене в двох кишенях є гроші: коли з одної перекладу в другу один карбованець, то буде порівну, а коли з другої перекладу в першу один карбованець, то в першій буде вдвічі більше, ніж у другій. (П’ять і сім).
 • Летів гусак, а проти нього — зграя гусей.

—   Здорові, були, сто гусей! — каже гусак.

—   Нас не сто, — кажуть гуси, — а нас стільки, що якби ще стільки, та ще півстільки, та чверть стільки, та ще ти один, отоді б було сто. (Тридцять шість).

6)   П’ять, п’ятнадцять,
Без двох двадцять,
Семеро, троє,

Ще й малих двоє. Скільки? (П’ятдесят).

 

Дослідження-конструювання.

Утворіть і запишіть словосполучення, вибравши з дужок потрібне слово.

Зразок. Двоє вікон.

Двоє (друзів, книжок); троє (будинків, пташенят); четверо (очей, днів); п’ятеро (сестер, братів); шестеро (машин, коліс); семеро (возів, саней).

♦    Вибір іменників обґрунтуйте.

 

Дослідження-обгрунтування.

Прочитайте словосполучення. У яких із них кількісні числівники можна замінити на відповідні збірні? Поясніть, чому така заміна неможлива у всіх випадках.

Шість друзів; дві школи; дві руки; три зошити; чотири фломастери; дванадцять дискет; десять однокласників; сорок учасників; п’ятдесят спортсменів; сімнадцять років; п’ятнадцять танцюристів; двадцять п’ять яблук.

 

Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу стосовно порядкових числівників.

 

Лінгвістичне завдання.

Поясніть, як правильно: третє лютого чи третього лютого.

Довідка.

Обидва словосполучення можливі в мові, відпові­дають її нормам. Звороти типу третє лютого, п’яте квітня утворилися із словосполучень третє число лютого, п’яте число квітня, в яких згодом слово «число» перестали вживати як само собою зро­зуміле. Подібно утворилися словосполучення типу третього дня лютого, п’ятого дня квітня, в яких слово «дня» згодом утратилося. Дозволяється обид­ва написання.

Творчий диктант. Утворіть від поданих числівників порядкові.

Один, сорок, сто, тисяча, мільйон, двадцять чотири, п’ятдесят два, сімдесят п’ять, двісті двадцять чотири, п’ятсот вісімдесят вісім, тисяча дев’ятсот, сімдесят п’ять.

 

Робота в парах.

Прочитайте  вирази, знайдіть у них числівники, визначте серед них кількісні та порядкові. Як називаються наведені словосполучення? Поясніть їх.

Сім п’ятниць на тиждень. Без п’яти хвилин інженер, лікар… Одна нога тут, а друга там. Співати в один голос. Знати, як свої п’ять пальців. Обходити десятою дорогою. Працювати до сьомого поту. Відчувати себе на сьомому небі.

 

Підсумок уроку.

Тестові завдання

 • Числівник — це частина мови, яка означає:

а)  дію предмета;

б)  число, кількість предметів, їх порядок при лічбі;

в)  ознаку предмета.

 • Знайти серед поданих слів числівники:

а) двійка;

б) два;

в) подвоїти;

г)  п’ятірка;

д) п’ять.

 • Знайти у поданих словосполученнях збірний числівник:

а)  чотири хлопці;

б)  четверо хлоп’ят;

в)  одна четверта частина класу.

 • Знайти серед записаних числівників порядковий:

а) п’ять;

б)п’ятий;

в) п’ятеро;

г)  вп’ятьох.

 • Знайти серед числівників дробовий:

а)  шістнадцять;

б) сто двадцять один;

в)  сім восьмих;

г)  тридцятий.

 • Знайти речення, в якому є порядковий числівник:

а) На лузі паслося з десяток гусенят.

б)Десять учнів нашого класу поїхали на екскурсію до Києва.

в) Микола стояв у списку десятим.

 

Домашнє завдання. Виписати з підручників математики, географії, природознавства 10 речень з числівниками ( кількісними й порядковими).

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,309sec