Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму (письмово)

Тема. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму (письмово)

Мета: перевірити вміння учнів грамотно переказувати текст, виділяти головне, до­тримуючись стилю мовлення і враховуючи особливості роз­повіді й роздуму; розвивати зв’язне письмове мовлення учнів, логічне мислення виховувати патріотизм, національну свідомість.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід уроку

 Ознайомлення учнiв з темою, метою i завданнями уроку.

Мотивація навчальної діяльності.

Читання тексту переказу.

 

Мужній прототип пісенного Байди

 

Крізь бурхливі століття пронесли українські кобзарі пісню про відважного козака Байду, який пішов на мученицьку смерть, не зрадивши рідної землі.

Понад чотириста років відома історикам і по­стать людини, яка стала прототипом пісенного героя. Це — вождь українських козаків, мужній та відважний князь Дмитро Іванович Вишневецький.

Хто ж він, Байда-Вишневецький?

Дмитро Іванович Вишневецький належав до сім’ї багатих феодалів. Але ж і феодали бували різні. Знаємо серед них і палких патріотів, які у важку для Вітчизни годину ставали на її захист спільно з народом.

Становище України стало нестерпним із сере­дини XV століття. В огні гинули міста й села, тисячі й тисячі бранців-українців потрапляли у страшне рабство. Саме тоді й народилося укра­їнське козацтво, яке, перетворившись у могутню силу, боронило рідну землю від ворожих нападів.

Вишневецький став одним із перших організа­торів і полководців українських козаків. Саме під його командуванням відбулися перші гучні сухопутні й морські походи запорожців на Крим і в Туреччину. Історики вважають, що саме Вишневецький запровадив на Січі човни з буйволових шкір, щоб легше було, в разі потреби, переносити їх на руках по суходолу.

Під час одного з походів князь Вишневецький потрапив у полон і у кайданах був відісланий до Туреччини. Мученицька смерть козацького ватаж­ка правдиво оспівана в народній пісні. Почеплений ребром на гак, він жив ще три дні, аж поки турки не розстріляли його з луків за те, що лаяв їхню віру.

Дмитро Васильович Байда-Вишневецький від­дав життя за честь і свободу української зем­лі. Тому й заслужив він на добру пам’ять на­щадків                     (За В.Сергійчуком).

 

 

Аналіз змісту прочитаного тексту, словниково-орфо­графічна робота.

Повторити правила подвоєння приголосних в іменниках середнього роду, правила правопису великої літери, апострофа, написання суфіксів –цьк,-ськ, -зьк.

 

Словникова робота.

Нащадки — наступне покоління. Буйвол — бик. Бранці — полонені.

 

Записати на дошці слова: бранців-українців, Байда-Вишневецький.

 

Повторне читання тексту переказу, робота над планом, його запис.

План (орієнтовний)

  1. Стародавня пісня про відважного козака.
  2. Хто він, Байда-Вишневецький?
  3. І феодали бували різні…
  4. Нестерпне становище України в середині ХV століття.
  5. Народження українського козацтва.
  6. Перший козацький полководець.
  7. Мученицька смерть запорізького ватажка.
  8. Він заслужив на вдячну пам’ять нащадків.

 

Підготовка чорнового варіанту тексту переказу.

Коректування виконаної роботи.

Написання роботи в зошитах для контрольних робiт.

 

Пiдсумок уроку.

Вiдповiдi на запитання учнiв за темою уроку.

 

Домашнє завдання.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,663sec