Контрольна робота за курс органічної хімії

Тема: Контрольна робота за курс органічної хімії

Мета: перевірити знання учнів, для тих учнів які будуть здавати ЗНО при потребі вказати на допущені помилки.

Тип: контроль знань

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Проведення контрольної роботи

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

  1. Познач назву сполуки за систематичною номенклатурою:

 

CH3─CH─CH2─CH3

C2H5                                                                                    

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

А 2 – метилбутан

Б 3 – метилпентан

В 2 – етилбутан

Г 1 – етил 2 – метилпропан

2. Познач речовину, яка є гомологом сполуки:

 

CH3─CH═CH─CH3

А C5H10

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б C5H12

В C4H10

Г C4H8

3. Познач функціональну групу спиртів:

А карбонільна

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б аміно

В карбоксильна

Г гідроксильна

4. Познач назву сполуки, що належить до альдегідів:

А 2 – метлбут – 1 – ен

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б  2 – етилпропан – 2 – ол

В метил форміат

Г 2 – метилбутаналь

5. Познач загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

А CnH2n+1OH

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б CnH2n(OH)2

В CnH2n-1OH                                                   

Г CnH2n-6OH                                      

6. Познач речовину, що належить до амінів:

А CH3─CH2─COOH

Б CH3─CH2─NH2

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В CH3─CH2─OH

Г CH3─CH2─COH

 

 

Завдання за вибором кількох правильних відповідей

7.Познач три речовини, що мають склад C4H9NH2

А бутан – 1 – амін

Б 2 – метилпропан- 2- амін

А Б В Г Д Ж
           

В пропан – 2 – амін

Г 3 – метил бутан – 2 – амін

Д пентан – 2 – амін

Ж бутан – 2 – амін

8. Познач речовини, що є ізомерами  пента – 1,2 – дієну

А пента – 3,4 – дієн

Б  гекса – 1,2 – дієн

В  3 – метил бутан – 1,2 – дієн

А Б В Г Д Ж
           

Г  метилциклопропан

Д  пент – 1 – ин

Ж  етилбензен

9.  Познач сполуки, що належать до алканолів:

А  CH3─CO─CH3

Б   C6H5OH

А Б В Г Д Ж
           

В   C2H5OH

Г   CH3─CH2─COOH

Д   CH3─CH(OH)─CH3

Ж    CH3─(CH2)2─CH2OH

 

Завдання на відповідність   

10.Установіть відповідність між двома колонками:

Речовина                                Хімічна формула

А гексан                                  1 C4H8

А Б В
     

Б  бутен                                   2 C6H14

В  пентадієн                            3  C6H12

4   C5H8

 

11.Установіть відповідність між двома колонками:

Речовина                                    Клас органічних сполук

А  CH3─COOC2H5                    1 алканоли

А Б В
     

Б  CH3─CH2─OH                     2 естери

В  CH3─CH2─COH                  3  карбонові кислоти

 4  альдегіди

 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. При спалюванні органічної речовини масою 1,32г утворилася вода масою 2,16г та вуглекислий газ об’ємом 2,02г. Визначте формулу речовини, якщо відносна густина її парів за воднем становить 22.

11. Алкін масою 6,8г повністю вступив у реакцію приєднання з 32г брому. Знайдіть молекулярну формулу алкіну.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (59) (18.0 KiB, Завантажень: 53)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,543sec