Контрольна робота з теми «Хімічні реакції»

Контрольна робота з теми «Хімічні реакції»

Варіант 1

І рівень

1. Виберіть твердження щодо реакції обміну:

а) у ній беруть участь лише прості речовини;

б) у ній беруть участь прості та складні речовини;

в) у ній беруть участь лише складні речовини;

г) у ній беруть участь лише неорганічні речовини.

2. Вкажіть рівняння реакції сполучення:

а) 2Н22         2Н2О;

б)  H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O;

в) ZnS+3O2=2ZnO+2SO2;

г) 2HJ=H2+J2.

3. Виберіть умови, за яких реакція СaCO3     CaO+CO2 є оборотною:

а) нагрівання;

б) відсутність домішок;

в) присутність каталізатора;

г) замкнута система.

4. Виберіть критерії, за якими визначають швидкість хімічних реакцій:

а) кількість утворених продуктів реакції;

б) тепловий ефект реакції;

в) зміна концентрацій реагуючих речовин за одиницю часу;

г) зміна стану рівноваги в системі.

ІІ рівень

1. Встановіть відповідність поданих реакцій їх типу:

Реакція Тип реакції
1. CuSO4+Fe=Cu+FeSO4 а) обміну
2. Cu(OH)2CO3=CuO+CO2+H2O б) сполучення
3. Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2О в) розкладу
  г) заміщення

2. Виберіть рядок ступенів окиснення Нітрогену відповідно послідовності сполук: NH 3, N2O, NO2, N2O5.

а) -3; +2; +4; +5;

б) -3; +1; +2; +5;

в) -3; +1; +4; +5;

г) +3; +1; +4; +5.

3. Вкажіть, в якому випадку підвищення температури змістить рівновагу в бік зворотної реакції:

а) СО+Н2О=СО22О+Q;

б) 2НBr=H2+Br2-Q.

ІІІ рівень

1. Виберіть твердження щодо реакції: Fe+HCl       FeCl2+H2

а) ступінь окиснення Хлору змінюється;

б) ступінь окиснення Гідрогену не змінюється;

в) окисником є Ферум;

г) відновником є Ферум.

2. При взаємодії алюмінію масою 18 г з киснем виділилось 547 кДж теплоти. Розрахуйте тепловий ефект хімічної реакції:

а) 2800 кДж;

б) 3282 кДж;

в) 3105 кДж;

г) 3125кДж.

IV рівень

1. Доберіть коефіцієнти в рівнянні реакції та підрахуйте їхню суму: Br2+KOH+Cl2     KCl+KBrO3+H2O:

а) 22;

б) 26;

в) 31;

г) 36.

2. Установіть, який коефіцієнт слід поставити перед окисником у схемі рівняння: Mg+HNO3    Mg(NO3)2+N2O+H2O:

а) 5;

б) 10;

в) 15;

г) 20.

Контрольна робота з теми «Хімічні реакції»

Варіант ІІ

І рівень

1. Виберіть чинник, від якого залежить швидкість хімічної реакції між твердою та рідкою речовинами:

а) тиск;

б) концентрація;

в) температура;

г) ступінь подрібнення твердої речовини.

2. Вкажіть ознаку необоротних реакцій:

а) поглинання теплоти;

б) утворення осаду;

в) виділення теплоти;

г) зміна кольору розчину.

3. Вкажіть рівняння реакції заміщення:

а) СаО+СО2=СаСО3;

б) HCl+NaOH=NaCl+H2O;

в) CuO+H2=Cu+H2O;

г) 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2

4. Вкажіть прізвище вченого, який сформулював принцип динамічної рівноваги:

а) Менделєєв;

б) Авогадро;

в) Ле Шательє;

г) Арреніус.

ІІ рівень

1. Установіть відповідність типів поданим реакціям

Тип реакції Реакція
а) сполучення 1. Cu(OH)2=CuO+H2O
б) обміну 2. CaO+H2O=Ca(OH)2
в) розкладу 3. ZnSO4+BaCl2=ZnCl2+BaSO4

2. Вкажіть спосіб, який забезпечує найбільшу кількість енергії на 1 моль палива:

а) горіння природного газу;

б) розпад урану – 235;

в) ядерний водневий синтез;

г) горіння вуглецю.

3. Визначте напрямок зміщення рівноваги реакції Cl2+H2    2HCl  при відповідній зміні умов:

а) зміщується вправа при підвищенні тиску;

б) зміщується вліво при зниженні тиску;

в) не змінюється при зміні тиску;

г) зміщується вправо при зниженні тиску.

ІІІ рівень

1. Виберіть твердження щодо реакції: Cu+HNO3     Cu(NO3)2+NO+H2O:

а) Нітроген окислюється;

б) Купрум відновлюється;

в) Нітроген приймає два електрони;

г) Нітроген відновлюється.

2. За термохімічним рівнянням С+О2=СО2;     Н=-394 кДж розрахуйте масу вугілля, яку необхідно спалити для одержання 1200 кДж теплоти:

а) 28;

б) 30;

в) 36;

г) 42.

IV  рівень

1. Доберіть коефіцієнти в рівнянні реакції KClO3+H2C2O4          K2CO3+ClO2+CO2+H2O та підрахуйте їхню суму:

а) 8;

б) 13;

в) 17;

г) 21.

2. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції літію з азотом:

а) 3;

б) 6;

в) 9;

г) 12.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Контрольна робота з теми «Хімічні реакції» (18.2 KiB, Завантажень: 43)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,323sec