Контрольна робота по темі: ”Найважливіші органічні сполуки”

Контрольна робота по темі: ”Найважливіші органічні сполуки”

1 варіант

1 РІВЕНЬ

1.Позначте гомологічну різницю:

а)CH3;

б)CH2-;

в)CH= ;

г)CH4.

2. Позначте ознаку реакції взаємодії етену з бромною водою:

а) забарвлення не змінюється;

б) знебарвлення;

в) колір змінюється на червоний;

г) утворюється бурий осад;

3.Позначте твердження, яке відповідає реакції горіння вуглеводнів:

а)відщеплення атомів Гідрогену;

б)перетворення молекул нормальної будови в розгалуженні;

в) окислення сполук киснем при високих температурах та тиску;

г)окисно-відновна взаємодія з киснем;

4.Позначте назву речовини, яка утворюється приєднанням водню до молекули етену:

а) етанол;

б)етил ;

в)етаналь ;

г) етан

2 РІВЕНЬ

1.Позначте суму коефіцієнтів в реакції горіння метану:

а)4;

б)6 ;

в)8 ;

г)12.

2.Позначте назву реакції приєднання водню до насичених вуглеводнів:

а)гідратації ;

б)гідрування ;

в)дегідрування ;

г)окиснення;

3.Позначте гомологи бутану:

а)C10H22;

б)CHCl3;

в)CH2Cl2;

г)CCl4.

3 РІВЕНЬ

1.Установіть відповідність між вуглеводнями та хімічними властивостями:

Вуглеводень                                  Хімічні властивості

а)етан;                                              1)реакція обміну;

б)етен;                                              2)реакція полімеризації;

3)реакція заміщення;

2.Установіть відповідність між властивостями ацетилену та галузями його використання:

Властивості ацетилену              Галузі використання

а)реакція тримеризації;             1) виробництво полівінілхлориду;

б)реакція з хлором;                    2)виробництво бензену;

3)виробництво хлорпохідних(розчинників);

4 РІВЕНЬ

1.Алкін має густину пари за повітрям 1,862. Визначте формулу алкіну. У відповіді вкажіть назву речовини.

2.Який об’єм повітря необхідний для спалювання суміші метану об’ємом 20л з пропаном об’ємом 15л ? Об’ємна частка кисню у повітрі становить 21%. Всі об’єми приведені до нормальних умов.

 

 

Контрольна робота по темі: ”Найважливіші органічні сполуки”

2 варіант

1РІВЕНЬ

1.Позначте найпростіший насичений радикал:

а)етил;

б)метил;

в)вініл;

г)бутил.

2.Позначте, який вуглеводень горить світлим полум’ям :

а)етан;

б)етен;

в)етин;

г)метан.

3.Позначте число атомів Брому в продукті взаємодії етену з бромною водою:

а)1;

б)4;

в)2;

г)6.

4.Позначте правильне твердження, яке характеризує процес галогенування:

а)приєднання галогеноводню;

б)каталітичне відщеплення атомів галогену;

в)заміщення атомів Гідрогену на атом галогену;

г)заміщення атомів Гідрогену атомом галогену або приєднання атомів;

2 РІВЕНЬ

1.Позначте сполуку, що здатна полімеризуватися:

а)етан;

б)етилен;

в)метан;

г)етиловий спирт.

2.Позначте гомологи пропену:

а)  С6Н14;

б)С6Н12;

в)С2Н4;

г)С5Н10.

3.Позначте, які речовини можна добути безпосередньо з етину:

а)етилен;

б)хлороетан;

в)етиловий спирт;

г)етан.

3 РІВЕНЬ

1.Установіть відповідність між ознаками хімічних реакцій та реагентами:

а)знебарвлення                 1)ацетилен і кисень

б)блакитне полум’я          2)метан і кисень

в)світле полум’я               3)етен і розчин калій перманганату

4) етен та кисень

2.Установіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворень: алюміній карбід –метан — етин –етен – поліетилен:

а)гідрування;

б)крекінг;

в)полімеризація;

г)гідратація.

4 РІВЕНЬ

1.Алкан має густину пари за повітрям 4,414. Визначте формулу алкану. У відповіді вкажіть назву речовини.

2.Обчисліть максимальний об’єм хлору, необхідний для хлорування 2,8 л метану. Об’єми газів приведені до нормальних умов.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Контрольна робота по темі Найважливіші органічні сполуки (14.2 KiB, Завантажень: 29)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,579sec