Контрольна робота №2

Контрольна робота №2

Варіант 1

I рівень

1. Вкажіть хімічне явище:

а) замерзання води;

б) іржавіння заліза;

в) розділення повітря на кисень і азот.

2. Вкажіть ознаку процесу горіння дров:

а) утворення осаду;

б) виділення газу;

в) виділення тепла і світла.

3. Маса речовин які вступили в реакцію:

а) дорівнює масі продуктів реакції;

б) менша за масу продуктів реакції;

в) більша за масу продуктів реакції.

4. Відносна молекулярна маса кисню дорівнює:

а) 16;

б)32;

в) 64;

г)48.

5. Вкажіть ознаку процесу іржавіння заліза:

а) виділення газу;

б) зміна кольору;

в) зміна агрегатного стану.

6. Дано хімічну реакцію KNО3         KNО2 + О2 реагентом у ній є:

а) О2;

б) КNO2;

г) KNO3.

II рівень

1. Відносна молекулярна маса С6НІ2O6 дорівнює:

а) 100;

б) 120;

в) 140;

г) 180.

2. Складіть хімічну формулу сполуки, що складається з одного атома Феруму та трьох атомів Хлору, та визначіть відносну молекулярну масу.

3. Встановіть відповідність 1- хімічні явища; 2- фізичні явища:

а) взаємодія йоду з крохмалем;

б) утворення інею;

в) притухання яєць;

г) плавлення свічки.

III рівень

1. Обчисліть масову частку Хрому в хром (ІІІ валентному Оксиді). CrIIIO

2. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) Al+H2SO4         Al2(SO4)3+H2;

б) N2O5+H2O          HNO3.

IV рівень

1. До складу силікатного клею входить речовина, масові частки в якій: Натрію 37,7%; Силіцію 23%; Оксигену 35,3%. Встановіть формулу сполуки.

2. Складіть хімічне рівняння такого процесу: сполучення фосфор (V) оксиду з водою з утворенням ортофосфатної кислоти, та розрахуйте суму всіх коефіцієнтів.

 

 

 

 

ІІ варіант

I рівень

1. Вкажіть фізичне явище:

а) випаровування води;

б) скисання молока;

в) пожовтіння листя.

2. Під час хімічної реакції відбувається:

а) розкладання атомів елементів;

б) перегрупування атомів;

в) зміна кількості атомів.

3. Вкажіть хімічне явище.

а) танення льоду;

б) згіркнення масла;

в) розчинення цукру у воді.

4. Відносна молекулярна маса азоту дорівнює:

а) 28;

б) 42;

в) 14;

г) 56.

5. Маса Магнію, що вступила в реакцію з киснем масою 4 г. з утворення магній оксиду масою 10 г, дорівнює:

а) 14 г;

б) 6 г;

в) 40 г;

г) 2,5г.

6. Обчисліть відносну молекулярну масу вуглекислого газу:

а) 14;

б) 44;

в) 60;

г) 84.

II рівень

1. Запишіть формулу речовини, молекула якої складається з одного атома Сульфуру і трьох атомів Оксигену та обчисліть її молекулярну масу.

2. Встановіть відповідність 1- Хімічні явища; 2- фізичні явища:

а) кування заліза:

б) гниття деревини;

в) горіння бензину;

г) плавлення скла.

3. Дано хімічне рівняння Н2О2      Н2О + О2 коефіцієнт перед вихідною речовиною в ньому:

а) 3;

б) 2;

в) 1;

г) 4.

ІІІ рівень

1. Обчисліть в якій речовині масова частка Оксигену більша – Аl2O3 чи ВаО? 2. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) SiO2+HF        SiF4+H2O

Fe+Cl2         FeCl3

IV рівень

1. Рідкий Амоніак використовують у холодильних установках для створення штучного холоду. Встановіть його формулу, якщо відомо, що масова частка Нітрогену становить 82, 35%, а Гідрогену 17,65%.

2. Складіть хімічне рівняння такого процесу: сполучення сульфур(VI) оксиду з водою з утворенням сульфатної кислоти, та розрахуйте суму всіх коефіцієнтів.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Контрольна робота №2 (26.5 KiB, Завантажень: 21)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,314sec