Контрольна робота №1

Контрольна робота №1

Варіант 1

І рівень

1. Вкажіть хімічний символ Карбону

а) Si; б) К; в) Са; г) С; д) Аl

2. Елемент якому відповідає значення атомної маси 32:

а) Магній;

б) Силіцій;

в) Натрій;

г) Сульфур.

3. Вкажіть чисту речовину:

а) морська вода; б) вода; в) річкова вода;  г)  мінеральна вода.

4. Вкажіть яке з понять є зайвим:

а) залізо;

б) мідь;

в) каструля;

г) срібло.

5. Виберіть з переліку формули металів:

а) Са; б) K; в) Si; г) Fe.

6. Вкажіть суму індексів в молекулі кальцій карбонату:

а) 3; б) 4; в) 5; г) 2.

ІІ рівень

1. Установіть відповідність між назвами елементів та їх атомними масами:

А. Карбон 1. 35
Б. Оксиген 2. 12
В. Хлор 3. 32
Г.Сульфур 4. 16

2. Вкажіть суму індексів у молекулі натрій сульфіту Na2S03

а) 6;

б) 3;

в) 4;

г) 2.

3. Запис що означає чотири атоми Гідрогену:

а) 4Н;

б) 4Н2;

в) 4Н2О.

ІІІ рівень

1. Визначте валентність елементів в оксидах:

а) Сr2O3;

б) SО2;

в) N2О5;

г) К2О;

д) Fе2O3;

е) СuО.

2. Дано ряд хімічних формул A12О3, Fe2О3. У них валентність металів

дорівнює:  

а) двом; б) трьом; в) одиниці; г) чотирьом.

IV рівень

1. Позначити хімічними символами:

а) чотири молекули води

б) шість атомів Гідрогену

в) дванадцять молекул азоту

г) п’ять атомів хлору

д) два атоми Оксигену.

2. Знаючи валентність елементів складіть формули сполук:

а) C(IV)H;

б) Cu(ІІ)NO3;

в) Cl(VII)O;

г) LiS(II).

 

Варіант 2

І рівень

1. Вкажіть хімічний символ Натрію:

а) N;

б) Na;

в) Ni;

г) Ne.

2. Елемент, якому відповідає значення атомної маси 56:

а) Al;

б) О;

в) S;

г) Fe.

3. Вкажіть чисті речовини

а) річковий пісок;

б) йод;

в) молоко;

г) цукор.

4. Виберіть формули складних речовин:

а) Н2;

б) НСІ;

в) С6Н12О6;

г) NO2.

5. Молекула кисню позначається:

а) 2О;

б) О;

в) О2;

г) 2О2.

6. Вкажіть валентність Купруму в оксиді Сu2О:

а) II;

б) І;

в) IV;

г) ІІІ.

ІІ рівень

1.Запис СН4 означає, що це:

а) молекула складної речовини, до складу якої входять 1 молекула Карбону і чотири молекули Гідрогену.

б) Молекули складної речовини, до складу якої входять атом Карбону і чотири атоми Гідрогену.

2. Сума індексів у молекулі калій нітрату KNО3:

а) 1;

б) 5;

в) 3;

г) 4.

3. Вкажіть валентність Фосфору у Р2О5, РНЗ , РСl5.

ІІІ рівень

1. Хімічна формула питної соди NaНСО3. Визначте якісний і кількісний склад речовини.

2. Запишіть за допомогою відповідних хімічних формул чи символів:

а) Два атоми Феруму;

б) Десять молекул Азоту;

в) П’ять атомів Гідрогену;

г) Три молекули Хлору.

IV рівень

1. Знаючи валентність складіть формули сполук:

NH     SO      PCL    CO     CCL   BaCL

2. Позначте хімічними символами:

а) шість молекул води;

б) три атоми Гідрогену;

в) п’ять атомів Нітрогену;

г) чотири молекули Хлору;

д) атом Оксигену.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Контрольна робота №1 (14.3 KiB, Завантажень: 31)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,316sec