Контроль знань по темі «Нітрогеновмісні сполуки»

Тема: Контроль знань по темі «Нітрогеновмісні сполуки»

Мета: перевірити рівень засвоєння знань учнів з даної теми;

розвивати вміння узагальнювати і робити висновки, а також застосовувати знання на практиці.

Тип уроку: контролюючий.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Контроль знань

Завдання

1. Познач назву сполуки за систематичною номенклатурою:

CH3─CH─CH─CH3

│      │

NH2  CH3

А Б В Г
       

А. 3,4 – дим етил пропан – 2 – амін

Б. 3 – метил бутан – 2 – амін

В. 2 – метил бутан – 3 – амін

Г. ізопентанамін

 

  1. Познач назву сполуки за систематичною номенклатурою:

CH3─CH─CH─COOH

│      │

CH3   NH2

 

 

А. 2 – амінопентанова кислота

А Б В Г
       

Б. 3.3.3. – три метил – 2 – амінопропанова кислота

В. 3,3 – дим етил 2 – амінобутанова кислота

Г. 2 – аміно – 3 – метилбутанова кислота

 

  1. Познач речовину, яка є гомологом сполуки:
А Б В Г
       

CH3─CH─CH3                                      А C4H9NH2

│                                                 Б C3H6NH

NH2                                               В C3H6NO2

                                                               Г C5H10NH2

 

  1. Познач речовину, що належить до амінів:

А CH3─CH2─COOH

А Б В Г
       

Б CH3─CH2─ NH2

В CH3─CH2─OH

Г CH3─CH2─COH

 

 

  1. Познач речовину, що належить до амінокислот:

А CH3─CH2─COOH

А Б В Г
       

Б.CH3─CH2─CH─COOH

NH2

В.   HOOC─ CH2─CH2 ─COOH

Г.     CH3─CHCl─COOH

 

       Завдання за вибором кількох правильних відповідей

  1. Познач три речовини, що належать до амінів:

А. CH3─CH(NH2)─CH2─CH3

Б. CH3─CH2─CH(NH2)──COOH

В. CH3─CH═CH─CH(NH2)──COOH

А Б В Г Д Ж
           

Г. CH3─CH═CH─CH2─ CH2 ─NH2

Д. CH3─CH(CH3)─CH2 ─NH2                                 

Ж. CH3─CHCl─ CH2─COOH                

 

  1. Познач три речовини, що мають склад C4H9NH2

А  бутан – 1 – амін

Б   2 – метил пропан – 2 – амін

А Б В Г Д Ж
           

В   пропан – 2 – амін

Г   бутан – 2 – амін

  Д    пентан – 2 – амін

  Ж   3 – метил бутан – 2 амін

9. Познач три гомологи 3 – амінобутанової кислоти

А. CH3─CH(NH2)─CH2─CH3

Б.  CH3─CH2─CH(NH2)─COOH

А Б В Г Д Ж
           

В.  CH3─CH(NH2)─(CH2 )4─ COOH

Г.  CH3─(CH2 )3─CH(NH2)─COOH

Д.  CH3─(CH2 )2─CH(NH2)─COOH

Ж.  CH3─CH2─CH2─COOH

Завдання на відповідність логічної пари

10 Встановіть відповідність між двома колонками

Хімічна формула                                        Назва сполуки

А C6H5NH2                                                1. 2 – амінобутанова кислота

Б CH3─CH (NH2 )─ CH2─COOH             2. 3 – амінобутанова кислота

В CH3─CH2─ NH2                                     3. нітробензен

4. етан амін

А Б В
     

 

 

11.Встановіть відповідність між двома колонками

Клас сполук                               Функціональні групи

 А аміни                                      1. ─COOH ;   ─ NH2                                              

Б  білки                                      2.  ─NH2

А Б В Г
       

В  амінокислоти                        3.  ─COH

Г   альдегіди                               4. ─C─C─

║   │

O    N

Завдання відкритої форми

 

12.Амінокислота масою 0,445г прореагувала з 0,005 моль натрій гідроксиду. Знайди формулу кислоти.

13.Речовина містить 65,75% Карбону, 15,06% Гідрогену та Нітроген. Відносна густина парів речовини за карбон (IV) оксидом становить 1,66. Знайди формулу речовини, назви її.

 

ІІІ. Домашнє завдання. Знайти інформацію про полімери.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (53) (18.6 KiB, Завантажень: 46)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,332sec