КОНСИЛІУМ

Присутні: адміністрація школи; психолог, соціальний педагог, класний керівник, вихователі класу; вчителі, які викладають у класі, вчитель, що викладав у 4-му класі, вчитель теперішнього 4-го класу, вихователі цього класу.

Розташування учасників: стільці розташовані колом.

Розпочинає консиліум директор школи. Він повідомляє тему й мету консиліуму. Надає слово заступнику директора з навчально-виховної роботи та психологу, які проводять подальшу роботу на консиліумі.

Вступне слово психолога. Сьогоднішнє засідання ми проведемо у вигляді тренінгу використовуючи інтерактивні форми роботи. Це дасть можливість усім взяти участь у процесі обговорення та прийняття рішень. Кожен із вас був учасником різних тренінгів, тому ви знаєте, що головне правило тренінгу — активність кожного.

Коло, яке ми утворили з вами є символом єдності у досягненні спільної мети в навчанні й вихованні учнів. Сьогодні немає окремо доповідачів та окремо слухачів. Сьогодні — ми одна команда, перед нами одне завдання: з’ясувати причини дезадаптації та розробити рекомендації для всього колективу, які б допомогли якісному навчанню учнів і сприяли їх адаптації.

Вправа «Очікування»

Ведучий. Кожен свій урок ви розпочинаєте з визначення мети, до якої йдете разом із учнями. Від правильної постановки мети залежить хід уроку та його кінцевий результат. Зараз кожен із вас визначить мету, з якою ви прийшли на консиліум. Для цього дайте коротку відповідь на запитання: з якою метою ви прийшли? Що сподіваєтеся взяти для себе корисного? (Всі свої очікування учасники записують на яблуках із клейкого паперу й вивішують на спеціальному плакаті «Очікування», де зображена яблуня.)

Ця вправа має на меті залучити всіх учасників до роботи. Визначивши й проговоривши свою мету вголос, педагоги тим самим ставлять перед собою завдання, виокремлюють інформацію, яку б хотіли отримати. Ведучі уважно слухають. Занотовують ті питання, на які необхідно звернути особливу увагу, підводять підсумки висловлювань, даючи зрозуміти присутнім, яка інформація обов’язково буде дана в процесі роботи.

 

 

Вправа «Портрети учнів»

Вправа допомагає з’ясувати причини дезадаптації, які виникають через відсутність наступності між початковою та середньою ланкою навчання. Вправа дає змогу педагогам визначити різницю між: вимогами до учнів у 4-му класі та на початку навчання в 5-му класі. (Часто вчителі 4-х класів вимоги трішки занижують, а вчителі 5-х навпаки завищують.)

Ведучий. Для того, щоб визначити причини дезадаптації, нам необхідно спочатку познайомитися з дітьми. Які ж вони майбутні п’ятикласники та п’ятикласники на початку навчального року.

Присутні діляться на 2 команди:

• вчителі початкових класів та вихователі;

• вчителі 5-го класу.

Кожна команда складає портрет учня, за допомогою спеціально розробленого переліку вмінь та навичок (згідно вимог програми):

• перша команда складає портрет випускника початкової школи;

• друга команда складає портрет умовного п’ятикласника.

Кожна команда готує презентацію своєї роботи. На дошці плакат «Спільне й відмінне» на ньому фіксують відповіді команд і після виступів підводять підсумки та роблять висновок про розбіжності у вимогах вчителів 5-го та 4-го класів, про відсутність наступності.

Мозковий штурм. Які чинники впливають на процес адаптації?

Міні-повідомлення «Вплив сімейного оточення на процес адаптації» (соціальний педагог)

Присутні знайомляться з соціальним паспортом класу.

Міні-повідомлення «Причини дезадаптації» (психолог)

Складність періоду адаптації насамперед зумовлена сукупністю психофізіологічних та особистісних змін, які відбуваються у внутрішньому світі дітей на межі 3—5-го класів. Найяскравіша особливість стану організму періоду статевого дозрівання — зниження працездатності й підвищення стомлюваності. Це негативно позначається на навчальному процесі. В цей період працездатність школярів нижча порівняно не тільки з наступними, але навіть 13 попередніми класами. Лише після 13-14 років усі ці показники поліпшаться.

Ні в якому разі не можна перевантажувати дітей під час уроків, задавати великі домашні завдання, затримувати під час перерв.

Необхідно також зазначити підвищену дратівливість підлітків. У цей період активізується робота щитовидної залози, яка впливає на ріст тіла, обмін речовин і збудливо діє на ЦНС. Звідси й підвищена дратівливість. Молодші підлітки потребують правильної організації обсягу їхньої діяльності, пом’якшеного режиму, запобігання перевантаження. Порушення ними дисципліни пов’язане з високою стомлюваністю й дратівливістю.

Діти, що вступають у підлітковий вік, сенситивні до виникнення в них пізнавальних інтересів. Відсутність у більшості з них активних інтересів не вікова особливість, а наслідок певних недоліків у організації й змісті навчання в початковій школі й у 5-му класі.

Вправа «Зірка 5-го класу» (авторська розробка)

Проводиться за принципом гри «Лялька Бінго». Всі учителі отримують зірку на променях якої треба написати прізвище дитини, яка, на вашу думку:

• не адаптувалася до навчання в 5-му класі

• більше мовчить на уроці чи під час самопідготовки, не відповідає поки не запитають;

• весь час рухається, вигукує;

• не йде на контакт, важко спілкується.

• займається сторонніми справами.

У вас є 5 хв. Вам потрібно поспілкуватися з кожним учасником і подивитися, з ким у вас записані однакові прізвища дітей.

Записавши прізвища, дітей учасники хаотично рухаються у приміщенні й порівнюють свої записи з записами інших.

Обговорення

Кожен учитель називає прізвища дітей, ділиться методами роботи з ними. Інші вчителі розповідають про свої методи впливу на дитину. Потім слово надається вчителю, який викладав у 4-му класі.

Запитання

— Як ці діти поводились у вас?

— Які методи роботи використовували ви?

— Які можете дати рекомендації вчителям 5-го класу?

Повідомлення «Адаптація учнів 5-го класу» (психолог)

Психолог знайомить педагогів із результатами діагностики і звертає особливу увагу на учнів, яких назвали вчителі, дає рекомендації щодо роботи з ними.

Виступ « Результати класно-узагальнюючого контролю у 5-му класі» (заступник директора з навчально-виховної роботи)

Рішення консиліуму

Учасники діляться на команди, залежно від кількості присутніх. Кожна команда розробляє свої пропозиції, які будуть записані у рішення консиліуму, і є обов’язковими для виконання. (Ця вправа хороша тим, що рішення, які ми розробляємо самостійно легше виконувати.) Кожна команда презентує свою роботу.

Ведучі порівнюють результати роботи всіх команд, визначають спільне. Якщо, щось не розглянули під час обговорення, то вносять свої пропозиції. Ведучим бажано заздалегідь розробити можливі рішення консиліуму й після виконання вправи внести в них корективи. Поки ведучі записують рішення консиліуму, учасники готуються до виконання останнього завдання.

Представник адміністрації зачитує рішення консиліуму.

Рішення психолого-педагогічного консиліуму

1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи, заступнику директора з виховної роботи, вчителям, вихователям забезпечити наступність вимог до учнів під час їх переходу до основної школи шляхом:

1.1. Взаємного відвідування уроків та самопідготовок учителями та вихователями початкової і середньої школи з метою виключення додаткових труднощів для учнів, пов’язаних із розбіжностями у вимогах до організованості й самостійності, темпу та індивідуальними особливостями педагогів початкової і середньої школи.

1.2. Взаємне відвідування уроків учителями, які працюють у п’ятих класах; вироблення єдиних вимог; перебудова стилю спілкування з учнями, уникнення випадків порушення педагогічної етики.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи внести до плану науково-методичної ради заходи щодо подолання проблем у наступності між початковою та основною школою.

3. Вчителям-предметникам:

3.1. Диференціювати домашні завдання.

3.2. Під час підготовки до уроків враховувати індивідуальні особливості учнів.

3.3. Спланувати індивідуальні заняття з обдарованими учнями.

4. Вихователям та класним керівникам вивчати класні колективи з метою профілактики негативних відхилень у поведінці і розвитку особистості.

5. Вихователям 4-го класу звернути увагу на вироблення у дітей навичок самостійного виконання домашніх завдань.

6. Вихователям 5-х класів спланувати заняття, спрямовані на формування вміння вчитися, підвищення ефективності навчальної діяльності

7. Психологу школи:

7.1. Провести з учнями тренінги конструктивного спілкування, з метою підвищення рівня самооцінки в учнів з низьким статусом у колективі.

7.2. Спланувати й провести заняття з учителями-предметниками для ознайомлення з методами конструктивного спілкування, стратегіями поведінки в конфліктних ситуаціях, особливостями характеру й темпераменту.

Рефлексія

Кожен по черзі відповідає на запитання:

— Які форми роботи сподобалися?

— Що нового взяли для своєї роботи?

— Що нового дізналися про дітей?

— «Як скористаєтеся цією інформацією? (Висловлювання учасники записують на клейкому папері та вивішують на спеціальному плакаті.)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,432sec