Комплексні солі

Тема. Комплексні  солі.

Цілі: закріпити знання учнів про кристалогідрати; ознайомити з властивостями, застосуванням та поширенням комплексних солей; розглянути значення та застосування даних сполук; розвивати вміння логічно мислити, робити висновки, самостійно працювати з джерелами інформації, літературою; виховувати працелюбність.

Обладнання та матеріали: розчини купрум сульфату та амоніаку, пробірки.

Хід  заняття

І. Організаційна частина

Вправа «Я зичу тобі…» (Учні стають у пари і вголос бажають одне одному успіху, гарного настрою і т.д.)

ІІ. Актуалізація опорних знань. Метод «Мікрофон».

Які речовини називають солями?

Чи відомий вам термін «комплексні солі»?

Що ви знаєте про комплексні солі?

Чи трапляються у природі комплексні солі?

ІІІ. Пояснення вчителя у вигляді бесіди.

Вчитель. У курсі неорганічної хімії ми вже розглядали явище, коли деякі хімічні речовини хімічно взаємодіють з іншими складними речовинами і в результаті утворюються ще складніші речовини. Характерні приклади таких реакцій – взаємодія солей з водою, гідратація йонів, взаємодія амоніаку з кислотами та водою, Речовини, що утворюються в результаті цих реакцій – називають комплексними сполуками.

Зупинка хімічна. Щоб розібратися в суті процесів, за яких утворюються комплексні сполуки, коротко ознайомимося з теорією, яку запропонував швейцарський хімік А. Вернер.

Основні положення цієї теорії такі:

1. У комплексній сполуці один з йонів або атомів вважають центральним, його називають комплексоутворювачем.

2. Навколо центрального атома – комплексоутворювача розміщена певна кількість протилежно заряджених йонів, які називають лігандами.

3. Центральний йон з лігандами утворює внутрішню координаційну сферу сполучення, яку в записі беруть у квадратні дужки.

4. Здебільшого кількість лігандів, які безпосередньо зв’язані з центральним атомом, називають координаційним числом, яке найчастіше набуває значень 2,4,6,8.

5. Йони розміщені на більшій відстані від центрального йона , утворюють зовнішню координаційну сферу.

Зупинка технологічна. Хімічні формули комплексних сполук записують у такому вигляді: [NH4]Cl  , [Cu(H2O)4]SOH2O  , Na[Al(OH)4]. Природа зв’язків між центральним атомом і лігандами може бути подвійною. З одного боку, зв’язок центрального атома з лігандами зумовлений силами електростатичного притягання, оскільки ліганди  відносно комплексоутворювача є протилежно зарядженими йонами. З другого боку, між центральним атомом і лігандами може утворитися зв’язок за донорно – акцепторним механізмом аналогічно  утворенню йона амонію.                          Більшість комплексних сполук є електролітами. Наприклад, калій гексаціаноферат  у водному розчині дисоціює так:

К4[Fe(CN)6] – 4K+ + [Fe(CN)6]4-

Слід зазначити, що в процесі дисоціації комплексних сполук утворюються комплексні йони, які мають значну міцність, їх ступінь дисоціації дуже малий.

Зупинка дослідницька. Щоб практично ознайомитись з комплексними сполуками, можна виконати такий дослід: якщо до розчину купрум сульфату прилити надлишок концентрованого водного розчину амоніаку. То рідина забарвиться в інтенсивний синій колір, зумовлений утворенням комплексного йону  [Cu(NH3)4]. Якщо вода випариться, ця комплексна сполука виділиться з розчину у вигляді темно – синіх кристалів комплексної сполуки.

Зупинка практична. Комплексні сполуки широко застосовують:

1) в аналітичній хімії для визначення багатьох йонів.

2) для розділення деяких металів (лантаноїдів) і добування металів високого ступеня чистоти (золота, срібла).

3) як барвники.

4) для усунення твердості води.

5) як стимулятори важливих біохімічних процесів.

ІV. Узагальнення знань

Вчитель. Отже, комплексні сполуки широко застосовуються в аналітичній хімії, при одержанні золота, срібла, міді. До комплексних сполук відносять речовини, які відіграють важливу роль в життєдіяльності тварин і рослин – гемоглобін, хлорофіл, ензими.

V. Домашнє завдання.

1. Охарактеризувати молекулу гемоглобіну.

2. На конкретних прикладах охарактеризуйте практичне застосування комплексних сполук.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,761sec