Комплекс тренінгів для учнів 3 класу по темі «Увага»

І заняття

Мета:

 1. Розвиток обсягу й концентрації уваги.
 2. Удосконалювання психомоторики.

 

Обладнання: плакати «Функціональна спроба», «Дванадцять предметів», аркуші для відповідей.

 

Хід заняття

І. На чистому аркуші зверху проводимо 2 хвилясті лінії (демонстрація).

а) першу замальовуємо такою самою хвилястою лінією (демонстрація);

 

 

 

б) поруч із другою лінією на відстані 2 мм проводимо паралельну лінію (демонстрація).

 

 

 

II. Перед вами бланк із 25 геометричними фігурами і загнутим нижнім краєм, на якому розташовані 4 геометричні фігури з однозначними цифрами всередині.

Ваше завдання: за 20 секунд запам’ятати форму геометричних фігур і цифру, зображену в ній. Потім, закривши зразок, у кожну з порожніх геометричних фігур вписати відповідну їй цифру зі зразка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    8     1    2

     5

 

 

 

 

 

 

 

III. Перед вами аркуш із 4 рядами цифр від 1 до 9. На таблиці під кожною з цих цифр намальований символ.

123456789

 

 

 

    

Ваше завдання: за 60 секунд запам’ятати, під якою цифрою знаходиться який символ, потім відтворити ці символи під кожною цифрою на вашому аркуші для відповідей.

 

2137248154213214235231463 1542763572854637281958473 6251928374659483725154637 9281794685911832948537986

 

IV.    Перед вами на плакаті намальовані 12 предметів. Ваше завдання: за 4 секунди запам’ятати, які предмети зображені, та перелічити їх назви на аркуші для відповідей.

Перелік намальованих предметів: люлька, квітка, автомобіль, фарби, годинник, гарбуз, книжки, м’яч, молоток, місяць, кульки, замок..


 

 

  

 

 

 

 

V.    Який вид роботи викликав особливу напруженість і чому?
Примітка: Час демонстрації може варіюватися залежно від контингенту.

 

 

II заняття

Мета:    

 1. Розвиток обсягу і стійкості уваги.
 2. Розвиток здатності розподіляти й переключати увагу.

   

  Обладнання: таблиці «Знайди закономірність» словесно-символічні й цифрові, бланки для відповідей, коректурні таблиці Іванова-Смоленського.

   

  Хід заняття

  І. Перед вами аркуш, на якому в 12 рядках хаотично розташовано по 40 літер. Ваше завдання: переглядаючи цю таблицю, викреслювати літеру «А», а літеру «Б» — підкреслювати.

  ОВРКАНВСАЕРНВКСОАНЕОСВНЕРІСАОСЕРВКОАНКСА

  КАНЕОСВРЕНАКСОЕНВРКСАРЕСВНЕСІСАОЕНСВКРАЕО

  ВРЕСОАКВНЕСАКВРЕИСОАКВРЕНСОКВРАНЕОКРВНАС

  НСАККРВОСАРНЕАОСКВНАРЕНСОКВРЕАОКСНВРАКСО

  РВОЕСНАРКВОКРАНВОЕСВНЕАРОКВНЕСАООКРЕСЛВК

  ЕНРАЕРСКВОКСЕРВОСАНОВРКАСОАРНЕОАРЕСВОЕРВ

  ОСКВНЕРАОСЕНВСНРЛЕОКСАНРАЕСВРНВКСИАЕРСОН

  ВКАОВСНЕРКОВНЕАНЕСВНОКВНРАЕОСВРВОАНСКОКР

  СЕНАОВКСЕАВНСКРАОВКСЕОКСВНРАКОКРЕСВКОЕНС

  КОСНАКВНАЕСЕРВНСКОАЕНСОВНРВКОСНЕАКОВНСАЕ

  ОВКРЕНРЕСНАКОКАЕРВСАРКВОСВНЕРАНСЕОВРАКВО

  АСВКРАСКОВРАКНСОКРЕНГРЕАОКСАКРНРКАЕРКСНЕ

   

  II. Перед вами таблиця з 12 рядків. На початку кожного рядка є умовні символи, а далі розташовані 5 слів. Порядок розташування символів відповідає порядку літер в одному чи кількох словах у даному рядку. Ваше завдання: визначити, у яких словах порядок літер відповідає розташуванню символів, і підкреслити це слово (чи слова).

  Наприклад: символи *?—?+ відповідають словам «лінія, банан» тощо, тому що в цих словах однакові друга та четверта літери (так як подібні другий і четвертий символи). Всі останні — різні («вікно, вазон, лимон»).

   

 3. +=+    рот, хор, боб, віз, ніс
 4. хОх    бік, кіт, рай, тот, рій
 5. +=?=    сало, коло, лось, сила, мило
 6. +!—!    край, поле, море, хата, кінь
 7. 0?0=    кома, піст, бобр, стук, тест
 8. ?+=+    село, соло, синь, душа, сіно
 9. +??—=    вікно, титул, еллін, сокіл, стеля
 10. ?+!+=    стіна, голос, сонце, відро, торба
 11. +—хО—    добро, вазон, поріг, вихід, нивка
 12. +0!—?! кухоль, ковдра, маркер, станок, фреска
 13. +х!?00= варіант, весілля, коровай, акробат, казарма
 14. 0+—!+—?х квартира, антрацит, маргарин, інстинкт, орнамент

   

  III. Перед вами п’ять стовпчиків цифр. Сума першого стовпчика вам дана.

  Ваше завдання: не застосовуючи прийомів додавання чисел «у стовпчик», а користуючись спостережливістю і прийомами встановлення закономірностей, визначити суми інших чотирьох стовпчиків.

  1 2 3 4 5

  6     7    8     9     10

  11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20

  21
  22
  23
  24
  25

  55

   

   

  IV. Який із видів роботи викликав утруднення і чому?

  Домашнє завдання: Створити свою задачу на розвиток уваги.

   

   

   

  III заняття

   

  Мета: Розвиток стійкості уваги.

  Обладнання: плакати «Квадрат уваги» і «Комбінаторні дії», аркуші для відповідей.

   

  Хід заняття

  І. Дивлячись на «Квадрат уваги»:

  а)    підрахуйте, скільки разів протягом 1 хвилини відбувається зміна
  зображень;

  б)    постарайтеся втримати одне із зображень протягом 1 хвилини.


   

   

   

   

  II.    Називаючи цифри від 1 до 20,

  а)    одночасно записуємо їх у зворотному порядку: вимовляємо 1, пишемо — 20 і т.д.

  б)    Те саме, але у зворотному порядку.

  III.    Дивлячись на таблицю, у якій під однозначними цифрами записані комбінації літер, і на набори чотиризначних цифр, шляхом комбінування літер у записаних стовпцях зверху вниз утворюємо слова з чотирьох літер.

  Наприклад: 2222 записуємо як ам


  ам

  ам

  ам

   

  Комбінуємо другу літеру першого рядка (м), першу літеру другого рядка (а), другу літеру третього рядка (м) і першу літеру четвертого рядка (а), одержуємо слово «мама».

  Домашнє завдання. Скласти перелік чотиризначних цифр і слів до них для продовження гри.

   

  6 3 5 4 9 1 8 0 2 7

  НД ВК ГО ЕЦ РУ ІБ ПТ СЬ АМ ЛЩ

   

  0532 – сова 8428 – темп 3562 – вода 6460 – день

  7192 – ліра 9502 – роса 9132 – ріка 9670 – нуль

  3562 – вода 7185 – літо 0615 – сніг 7500 – лось

  8408 – тест     7962 – луна 9222 – рама 2594 – море

  3160 – кінь 3592 – кора 0170 – сіль 6415 – небо

   

   

   

   

   

   

  IV заняття

   

  Мета:

  1. Розвиток концентрації уваги.
  1. Тренування навичок посидючості й наполегливості в досягненні
   поставленої мети.

   3.    Ознайомлення із загальнолюдськими цінностями.
   Обладнання: нестандартні таблиці Шульте, аркуші для відповідей,

   фломастери.    

    

   Хід заняття

  І. Сьогодні ми з вами будемо читати «чужі листи», що складаються із зашифрованих фраз. Перед вами двоколірні таблиці, у яких поруч із цифрами розташовані літери і розділові знаки. Для того, щоб розшифрувати фразу, потрібно записувати в рядок літери, що знаходяться поруч із цифрами в такій послідовності: починаємо зі світлої 1 і темної 17. Потім чергуємо світлі в зростаючій послідовності, а темні в спадній послідовності. Записані в такий спосіб літери утворюють слова зашифрованої фрази.

  (Максимально ефективне виконання цього завдання за трьома таблицями з поступовим підвищенням складності від 28 до 49 цифро-знаків.)

   

  8 – а    11 – х    13 – у     4 – й    18 – е    2 – і    5 – л

  15 – и    14 – а    6 – д     17 – ль    13 – о    6 – с 9 – а

  16 – б    7 – о    3 – р     1 – ш    15 – щ    8 – а 4 – м

  10 – й    1 – г    17 – о     12 – а    16 – о    2 – в 14 – а

  7 – у    12 – л    9 – б     5 – м    10 – г    3 – е 11 – т

   

  Примітка: Індивідуальна допомога під час ускладнень:

  а)    записування цифр над літерами,

  б)    використання під час записування двох різних кольорів.

  II.    Обмін отриманої з «чужих листів» інформації з обговоренням значення розшифрованої фрази.

  III.    Намалюйте, будь ласка, картинки, що відбивають зміст прислів’їв, які вам сподобалися.

   

   

   

  V заняття

   

  Мета:

 15. Розвиток концентрації довільної уваги.
 16. Удосконалювання спостережливості.

  Обладнання: таблиці «Відшукування чисел» із бланками для відповідей, нестандартні таблиці Мюнстенберга, аркуші для відповідей, фломастери.

   

  Хід заняття

  І. Перед вами таблиці, що складаються з 25 клітинок, із цифрами від 2-х до 99-ти, і бланк для відповідей на 25 порожніх клітинок. Ваше завдання полягає в тому, щоб якнайшвидше заповнити таблицю в бланку для відповідей зліва-направо і зверху-вниз цифрами в правильній послідовності (від меншої до більшої). У вас є три спроби — у бланку для відповідей три таблички по 25 порожніх клітинок. Працюйте швидко, але дуже уважно.

   

  16 

  37 

  98 

  54 

  29 

  80  

  92 

  46 

  59 

  35 

  43 

  21 

  8 

  40 

  2 

  65 

  84 

  99 

  7 

  77 

  13 

  67 

  60 

  34 

  18 

           
           
           
           
           

   

  II.    Перед вами аркуш, на якому 11 рядків із хаотично розташованих літер, серед яких знаходяться і літери, що складають слова-поняття. Разом вони складають фразу. Ваше завдання: знайти ці слова і підкреслити їх для того, щоб прочитати цю фразу.

   

  Літери в хаотичному порядку

  Слова-поняття

  оогрнвпеаииидобрийжздщлооооденьхххзззщеунврпситтьолшшщщ

  добрий день

  ддддцейшшшгорнппааавввисметодззщшшгасмппрвосьсьблапівіік

  цей метод

  розвиваєлллллллллшогнуцквеваапарпоплоллдджжеукапвимспогш

  розвиває

  ррнецйуввіааіпвкепвенарагпгпоооорпшроопраеапконцентрацію

  концентрацію

  шшшшшгорнпвеакууцвашоїщщщщшлтисмчсячясамвіфяячввсаамсм

  вашої

  ллоооооптмимовільноіяшіцтщ^д.дбюбтї.отриспянеукяяпистиспри

  мимовільної

  увагиооошшлгвопеіакцвуссммичитчоітілчшщідбьчосріммясявві

  уваги

  щщшшлоппавкіебудьтебблшримчаівіуцкуенвапанропгшоомшлмшш

  будьте

  будьддлллллшшшоооптрласкахззщщшшшлллоьиппчааакваммсссчп

  будь ласка

  особливоррнннееппаакуічяііійцувкуйуцвікпапвчдллллшшшозші

  особливо

  івдіщцппіричмчпкуааіппппаіуважніттттттгнргроівяуачмсммртстр

  уважні

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ІII.    Перед вами таблиця, що складається з 35 чисел, із цифрами
  від 1 до 55, розташованими у випадковому порядку (20 цифр пропущено). Ваше завдання полягає в тому, щоб у бланку для відповідей,

  у табличці з 20 клітинок, розставити відсутні 20 цифр у правильному, тобто висхідному рядку.

  Примітка: Індивідуальна допомога при утрудненнях — тон, що збадьорює.

   

   

   

  18

  40

  53

  14

  23

  38

  17

  6

  54

  26

             

  31

  1

  44

  51

  9

           
   

  43

  25

  37

  2

   


   

       
     

  7

  3

  49

   

  13


   

     
       

  36

  28

   

  32

  20


   

   
         

  47

   

  5

  55

  39


   

             

  45

  33

  15

  27


   

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  IV. Що з цих видів робіт виконувалося найкраще? Як ви думаєте — чому?

  V. Зробіть, будь ласка, малюнок за змістом прочитаної у другій вправі фрази.

   

   

   

  VI заняття

   

  Мета:

  1. Розвиток концентрації уваги.
  2. Удосконалювання тактильних відчуттів.

  Обладнання: малюнки: «Накладні зображення», «Подвійні зображення», 10 дрібних предметів, голка, кольорова нитка й аркуш паперу в клітинку.

   

  Хід заняття

  І. Розглядаючи малюнок із зображеннями предметів, фіксуємо їхню кількість шляхом перерахування й записування їхніх назв.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. Постарайтеся побачити обидва зображення у подвійному варіанті.

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Заплющивши очі, визначте назву або застосування предметів, які тримаєте в руках.
   1. Навички української вишивки «хрестиком»:

    а)    всилити нитку в голку;

   б)    прошивання малюнку точно по клітинках (демонстрація технології і малюнків для вишивки).


    

завантаження...
WordPress: 23.03MB | MySQL:26 | 0,346sec