Комплекс тренінгів для учнів 3 класу по темі «Мислення»

І заняття

 

Мета:

1.    Розвиток креативності й аналітико-синтетичних функцій мислення.

2.    Стимулювання прагнення одержання знань у школі.
Обладнання: стимульний матеріал, аркуші для відповідей,

фломастери. (Для всіх наступних занять обладнання однойменне.)

 

Хід заняття

I.    Зобразіть, будь ласка, таке багатогранне поняття, як мислення.

 1. Поясніть значення вислову: світла голова; не пером пишуть, а розумом; голова без розуму — що ліхтар без свічки.
  1. Вставте в слова пропущені літери:

  а)    Шк_л_, кн_г_, р_чк_, п_р_, ч_рн_л_, з_ш_т, вч_т_л_, д_р_кт_р,
  _л_в_ць, зн_нн_.

  б)    Виберіть із розшифрованих слів ті, котрі позначають окремі
  предмети, і перелічіть якнайбільше сфер застосування цих предметів.

  IV.    Перед вами таблиця на с. 24 з 42 кліток, у них під не завжди послідовною нумерацією розташовані різні геометричні фігури, знаки, цифри й літери. Ваше завдання: якнайшвидше виконувати дії під диктовку й у названих мною номерах квадратів. До виконання приступайте тільки після того, як ви запам’ятали завдання й виконали його візуально. Будьте уважні! Завдання зачитується один раз.

  Послідовність виконання дії.

  1. Квадрат 1. Напишіть першу літеру імені Сергій і останню літеру першого місяця року.
  2. Квадрат 4. Напишіть слово ПАР так, щоб будь-яка одна літера
   була написана в трикутнику.
  3. Квадрат 5. Розділіть чотирикутник двома вертикальними і двома горизонтальними лініями.
  4. Квадрат 6. Проведіть лінію від першого кола до четвертого так, щоб вона проходила під колом 2 і над колом 3.
  5. Квадрат 7. Поставте плюс у трикутник, а цифру 1 у те місце, де трикутник і прямокутник мають спільну площу.
   1. Квадрат 8. Розділіть друге коло на три, а четверте на дві частини.
  6. Квадрат 10. Якщо сьогодні не середа, то напишіть передостанню літеру Вашого імені.

   8. Квадрат 12. Поставте в перший прямокутник плюс, третій закресліть, у шостий поставте 0.

   9. Квадрат 13. З’єднайте точки прямої лінії та поставте плюс
   у меншому трикутнику.

 1. Квадрат 15. Обведіть кружечком одну приголосну літеру і закресліть голосні.
 2. Квадрат 17. Продовжте бічні сторони трапеції до перетину між
  собою і позначте точки перетину останньою літерою Вашого міста.
 3. Квадрат 18. Якщо у слові «синонім» шоста літера голосна, поставте в прямокутнику цифру 1.
  1. Квадрат 19. Обведіть велике коло і поставте плюс у менше.
  2. Квадрат 20. З’єднайте між собою точки 2,4, 5 оминаючи 1 і 3.
 4. Квадрат 21. Якщо два багатозначних числа неоднакові, поставте галочку на лінії між ними.
 5. Квадрат 22. Розділіть першу лінію на три частини, другу на дві, а обидва кінці третьої з’єднайте з точкою.
 6. Квадрат 23. З’єднайте нижній кінець першої лінії з верхнім
  кінцем другої, а верхній кінець другої — з нижнім кінцем четвертої.
  1. Квадрат 24. Закресліть непарні цифри й підкресліть парні.
 7. Квадрат 25. Помістить дві фігури в коло й відмежуйте їх вертикальною лінією.
  1. Квадрат 26. Під літерою А поставте стрілку, спрямовану
   вниз, під літерою В стрілку, спрямовану вгору, під літерою С — галочку.
  2. Квадрат 27. Якщо слова «дім» і «дуб» починаються на ту саму
   літеру, поставте між ромбами мінус.
  3. Квадрат 28. Поставте в крайній ліворуч клітинці 0, у крайній
   праворуч плюс, у середній проведіть діагональ.
  4. Квадрат 29. Підкресліть знизу галочки, а в першу галочку впишіть літеру А.
  5. Квадрат ЗО. Якщо в слові «дарунок» третя літера не «І», напишіть суму чисел 3 плюс 5.
  6. Квадрат 31. У слові «салют» обведіть кружечком приголосні
   літери, а в слові «дощ» закресліть голосні.
  7. Квадрат 32. Якщо число 54 ділиться на 9, опишіть коло навколо чотирикутника.
  8. Квадрат 33. Проведіть лінію від цифри 1 до цифри 7 так, щоб
   вона проходила під парними цифрами і над непарними.

   28.    Квадрат 34. Закресліть кола без цифр, кола з цифрами
   підкресліть.

 1. Квадрат 35. Під приголосними літерами поставте стрілку,
  спрямовану вниз, а під голосними — стрілку, спрямовану ліворуч.
 2. Квадрат 36. Напишіть слово «мир» так, щоб перша літера була
  написана в колі, а друга — у прямокутнику.
 3. Квадрат 37. Укажіть стрілками напрямок горизонтальних ліній
  праворуч, а вертикальних — угору.
 4. Квадрат 39. Розділіть другу лінію навпіл і з’єднайте обидва кінці першої лінії з серединою другої.
 5. Квадрат 40. Відокремте вертикальними лініями непарні цифри від парних.
 6. Квадрат 41. Над лінією поставте стрілку, спрямовану вгору,
  а під лінією — стрілку, спрямовану ліворуч.
 7. Квадрат 42. Помістить літеру М у квадрат, К — в коло, О — у трикутник.
 8. Квадрат 43. Суму чисел 5 і 2 напишіть у прямокутнику, а різницю цих чисел — у ромбі.
 9. Квадрат 44. Закресліть цифри, що діляться на 3, і підкресліть інші.
  1. Квадрат 45. Поставте галочку тільки в коло, а цифру 3 — тільки в прямокутник.
   1. Квадрат 46. Підкресліть літери і обведіть колами парні цифри.

   40.    Квадрат 47. Поставте непарні цифри у квадратні дужки,
   а парні — у круглі.

    

    

    

   V. Виключте з низки поданих слів ті, котрі до інших чотирьох, об’єднаних загальним родовим поняттям, не належать.

   Для цього потрібно уважно переглянути рядок із п’яти слів і визначити «зайве» слово. Потім у бланку відповідей знайти номер відповідного рядка й закреслити літеру, під якою знаходиться «зайве» слово.

   Наприклад: слова «писати», «рубати», «шити», «кувати» позначають виконання дій руками і відповідними інструментами, а слово «читати» до них не належить тому, що позначає дію, виконувану за допомогою зору чи голосового апарату. Тому в бланку для відповідей потрібно закреслити літеру «г», під якою знаходиться «зайве» слово, не пов’язане з іншими словами цього рядка за ознакою стандартних функцій людського тіла.

   1. а) писати, б) рубати, в) шити, г) читати, д) кувати.
   2. а) вузький, б) кубоподібний, в) широкий, г) високий, д) короткий.
   3. а) велосипед, б) мотоцикл, в) потяг, г) трамвай, д) автобус.
   4. а) захід, б) курс, в) напрямок, г) мандрівка, д) північ.
    1. а) бачити, б) говорити, в) сприймати тактильно, г) нюхати, д)слухати.
   1. а) прилягти, б) підвестися, в) присісти, г) припіднятися, д) притулитися.
    1. а) коло, б) еліпс, в) дуга, г) стріла, д) крива.
    2. а) добрий, б) вірний, в) чуйний, г) боязкий, д) чесний.
    3. а) розділяти, б) звільняти, в) зв’язувати, г) різати, д) відрізняти.
    4. а) кордон, б) міст, в) суспільство, г) відстань, д) шлюб.
    5. а) завіса, б) щит, в) невід, г) фільтр, д) стіна.
    6. а) матрос, б) тесля, в) водій, г) велосипедист, д) перукар.
    7. а) кларнет, б) контрабас, в) гітара, в) скрипка, д) арфа.
    8. а) відбиття, б) луна, в) діяльність, г) відгук, д) наслідування.
    1. а) навчання, б) планування, в) тренування, г) звіт, д) рекламування.
    2. а) заздрість, б) скнарість, в) обжерливість, г) жадібність, д) скаредність.
     1. а) розум, б) висновок, в) рішення, г) починання, д) договір.
     2. а) тонкий, б) худий, в) вузький, в) огрядний, д) короткий.
     3. а) бильце, б) пробка, в) ніжка, г) спинка, д) ручка.
     4. а) похмурий, б) морозний, в) вітряний, г) хмарний, д) дощовий.

     Домашнє завдання: Придумайте, будь ласка, слова для продовження рядків вправи.

    

    

    

   II заняття

    

   Мета:

   1. Підвищення рівня поінформованості. Розвиток уміння узагальнювати чи синтезувати різні поняття.
   2. Нормування розуміння взаємозв’язків предметів і живих істот, із яких логічно випливає поняття соціального статусу індивідуума.

     

    Хід заняття

    I.    Зобразіть, будь ласка, поняття «суспільство».

    II.    Вставте пропущені слова в подане речення:
    Де … —там і сила.

    … бджола… меду наносить.

    Один за… — всі за ….

    … череді вовк не ….

   

  III.    Поясніть значення цього вислову.

  IV.    Назвіть одним словом, тобто в кожному рядку допишіть слово
  чи словосполучення, що поєднувало б подані в цьому рядку слова
  одним загальним поняттям.

  Наприклад:

 • Гелій, калій, залізо, кисень — хімічні елементи.
 • Сталь, бронза, латунь — метали.

 

 1. Суп, каша, гуляш, кисіль —
 2. Троянда, конвалія, бузок, волошка —
 3. Штани, піжама, сорочка, светр —
 4. Курка, гусак, качка, індичка —
 5. Поезія, музика, живопис, кіно —
 6. Британія, Франція, Румунія, Болгарія —
 7. Яблуко, груша, слива, вишня —
 8. Береза, осина, дуб, верба —
 9. Чобіт, туфель, валянок, черевик —
  1. Корова, кінь, осел, свиня —
  2. Дніпро, Волга, Дон, Десна —
  3. Фізика, хімія, математика, ботаніка —

   

  V.    Наступне завдання буде протилежним до попереднього.
  Тепер вам необхідно доповнити чи розшифрувати узагальнене

поняття його конкретними складовими, тобто продовжити рядок 4—5-ма словами-прикладами.

—    Родичі: бабуся, дідусь, мати, батько, брат, сестра…

—    Явища природи: схід, захід, землетрус, затемнення Сонця
(місяця)…

 1. Дикі тварини:
 2. Свійські тварини:
 3. Дерева:
 4. Квіти:
 5. Ріки:
 6. Міста:
 7. Країни:
 8. Континенти:
 9. Тканини:

  10.    Види транспорту:

 

VI. Використовуючи інформацію, отриману вами у виконанні попередніх вправ, визначте, будь ласка, класифікаційну характеристику наступних понять.

Наприклад:

Епітет — художнє означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії.

Школа — навчально-виховний загальноосвітній заклад, приміщення, де він розташований.

І.Шафа —

 1. Ракета —
 2. Холодильник —
 3. Дощ —
 4. Кішка —
 5. Правда —
 6. Обрій —
 7. Північ —

Домашнє завдання: Придумати приклади для збільшення обсягу вправ, намагаючись розміщувати рядки в порядку збільшення складності пропонованих до визначення понять. Для полегшення завдання рекомендую використовувати тлумачні чи енциклопедичні словники.

 

 

 

 

 

III заняття

 

Мета:

 1. Використовуючи критичність, удосконалювати операції по
  рівняння понять за рівнем відмінності.
  1. Розвивати спостережливість.

   

  Хід заняття

  I.    Зобразіть, будь ласка, таке поняття, як «зір» за допомогою правої руки, а дію «споглядання» за допомогою лівої руки.

  II.    Поясніть значення вислову:

 • Краще один раз побачити, ніж сто разів почути.
 • Спостережливість — шлях до самовдосконалення.
 1. По обидва боки від порядкового номера рядка на аркуші для
  відповідей необхідно вказати як мінімум по дві (ліворуч) під знаком
  «позитивні властивості», тобто спільні для цих двох понять; а праворуч — під знаком «негативні»

 

+

 

Книга й зошит

Папір, форма,

технологія

виготовлення

Застосовуються для читання, для

писання; первинний виток знань, прилад

для виконання різновиду вправ; шифр

друкований, літери і цифри — прописні

Стіл та стілець

Меблі, точки опору,

матеріал. Перші п’ять

літер. Обидва слова

чоловічого роду,

іменники

Призначення — підтримують різні

частини тіла; складається з 5-ти, з 7-ми

літер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ніж і виделка
 2. Рак і риба
 3. Телевізор і комп’ютер
 4. Троянда й мімоза
 5. Лінощі та працьовитість
 6. Бібліотека й дискотека
 7. Паління і пияцтво
 8. Ріка й озеро
 9. Книжка і журнал

  10.    Мати й мачуха
  П.ВІЛ і СНІД

  1. Скнарість і ощадливість
  2. Птах і літак
  3. Обман і помилки
  4. Сонце і Місяць

 

IV. Доберіть до прислів’їв фрази чи інші прислів’я, подібні за змістом:

Наприклад: Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. — Кожна пташка своїм носиком живе. Добре роби — добре й буде!

Без охоти нема роботи. — Роботящі руки гори вернуть. Як дбаєш, так і маєш. Де руки й охота, там скора робота.

 1. По роботі пізнай майстра.
 2. Лежачого хліба ніде немає.
 3. З ким поведешся, того й наберешся.
 4. Друзі пізнаються в біді.
  1. М’яко стеле, та твердо спати.

    

   1. Який пастух, така й череда.
   2. Що ранком не зробиш, то вечором не здогониш.
   3. Не той друг, що лащиться, а той, що печалиться.
   4. Любить, як вовк порося.
   5. Нема там добра, де порядку немає.
   6. Гарно колишеш, та сон не бере!
   7. Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш.
   8. На дерево дивись, як родить, а на чоловіка, як робить.
   9. Ранні пташки росу п’ють, а пізні — слізки ллють.
    1. Без сокири не тесля — без голки не кравець.
    2. Лихий добро псує.
    3. Очима світить — боком душу тягне.
    4. Добрий баранчик, та по-вовчому виє.
    5. В лиху годину впізнаєш вірну людину.

 

V. Навпроти кожного з поданих слів напишіть слово протилежного значення, тобто антонім.

Наприклад: тупий — гострий; тонкий — товстий і т.д.

I.    Брудний —
2.Зникнення —

 1. Чужий —
 2. Низ —
 3. Великий —
 4. Ворог —
 5. Молодший —
 6. Відштовхувати —
 7. Видалення —

  10.    Високий —

  I1.    Зовнішній —

  1. Твердий —
  2. Сухий —
  3. Красивий —
  4. Виправлення —
  5. Множити —
  6. Голосний —
  7. Спокій—
  8. Піднімати —
  9. Подібність —

 

VI.    Порівняйте поняття за обсягом. Ваше завдання — показати
(схематично) зв’язки між поняттями і їхню перевагу способом розміщення слів (головне — зверху в центрі).

Наприклад: знання, вміння, талант, бажання, наполегливість:

талант

знання, вміння наполегливість бажання

Якщо в людини з’явилося бажання стати талановитою, то вона повинна всього-на всього одержати знання, виявити вміння й наполегливість.

 1. Мати — жінка — дочка
 2. Чоловік — жінка — людина

  VII.    Яке із завдань було найскладнішим?

  Чи хотілося б вам змінити порядок виконання вправ на цьому занятті?

 

 

IV заняття

 

Мета:

 1. Формування логічного мислення.
 2. Опанування сутності понять.

 

Хід заняття

I.    Зобразіть, будь ласка, тахе конкретне поняття, як «закон».

II.    Наведіть приклади слів-синонімів (однакових за значенням) до
слова «закон». (Порядок, правило, статут, обмеження, норма.) Наведіть приклади застосування цих понять у житті. (Таблиця множення, числовий ряд, алфавіт.)

III.    Перед вами 10 числових рядів, у яких числа розташовані в певному порядку, тобто в певній закономірності чи за певним правилом. Ваше завдання полягає в тому, щоб знайти (усвідомити) цю закономірність і на її основі продовжити числовий ряд, що найменше, двома числами. Ці числа запишіть на аркуші для відповідей поруч із номером відповідного рядка.

 

1). 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2). 6, 9, 12, 15, 18,21.

3). 1,2,4,8, 16,32.

4). 4, 5, 8,9, 12, 13.

5). 19, 16,14, 11,9,6.

6). 29, 28, 26, 19, 14.

7). 16,8,4,2, 1; 0, 5.

8). 1, 4, 9, 16, 25, 36.

9). 21, 18, 16, 15, 12, 10.

10). З, 6, 8, 16, 18, 36.

 

IV. Наступне завдання вам знайоме. Ви уже виконували подібне у вправах із розвитку уваги. І це ще раз підкреслює той факт, що виділити чи розмежувати розумові процеси між собою практично неможливо. У даному випадку можна говорити про їхню слабкість чи силу і подальше вдосконалення, що є нашим із вами завданням.

Перед вами 25 рядків із п’яти слів із зображенням певного набору знаків на початку кожного рядка. Ваше завдання — визначити закономірність (послідовність розташування однакових знаків) і знайти їм відповідність у послідовному розташуванні літер у словах певного рядка. Ці слова необхідно підкреслити просто на аркуші.

1.+!+=    айва, арія, абат, алое, ажур

 1. 0=+0    арка, альт, арик, атом, ашуг
 2. *+—*    атол, арфа, амур, авто, агат
 3. х+х—    амба, алея, альф, аміл, апаш
 4. “н—”    анод, арго, анід, аура, амур
 5. +х+—+    автор, атлас, атака, аргус, азарт
  7.”” ?    акорд, авжеж, актив, актор, алеут

  8.    * ‘    алмаз, алібі, ангар, ангел, альфа

  9.    ! г■*    абзац, аванс, акула, анонс, амеба

  1. *=!”?    аміак, атлет, арена, афера, астма
  2. +—+?!”    азимут, абсурд, адажіо, айстра, акцент
  3. !?!?!+    . акація, ананас, аматор, альянс, ангіна
  4. +”!?=+    аншлаг, анонім, альбом, апатія, анкета
  5. 0х=!?!    апогей, атеїзм, ательє, апетит, ацетон
  6. !?х—+х    артіль, артист, арахіс, аптека, армада
  7. 0+=!+0+    абонент, абордаж, атестат, абрикос, автобус
  8. ?х0+!?х    адвокат, аденоїд, айсберг, ажіотаж, автомат
  9. +х=—!+?    алфавіт, анекдот, акробат, амбіція, анархія
  10. !0!?+=х    антонім, артерія, атрибут, анабіоз, атавізм
  11. “х!?+?0    асфальт, алхімія, аукціон, афоризм, арсенал
  12. +—+=?+!х    академія, автобаза, акордеон, акрополь, авангард
  13. Ох+!”!х=    алкоголь, алкалоїд, акустика, акціонер, автоклав
  14. 0+!х0—=0    амністія, альтанка, антрацит, антиквар, амуніція
  15. х0?0″+=”    аспірант, астроном, асамблея, апостроф, асистент
  16. !?+!?=—!    авіабаза, арматура, аргумент, аеростат, авіабаза

 

 

V. А тепер я зачитуватиму вам по дві пари пов’язаних між собою суджень, тобто закономірностей, і один висновок, що, на думку автора, випливає з цих закономірностей. Ваше завдання — визначити, чи правий автор даного логічного умовисновку, чи з якоїсь причини закономірність тут порушена.

 1. Усі дракони — баклажани, а всі годинники — підводні човни.
  Всі баклажани — годинники. Отже, усі дракони — підводні човни.
 2. У всіх бананів по 12 ніг, а деякі цапи грають на фортепіано.
  У всіх цапів по 12 ніг. Тому всі банани вміють грати на фортепіано.
 3. Усі баскетболісти — миші, а у всіх чайників по шість носів. У деяких баскетболістів шість носів. Тому деякі чайники — баскетболісти.
 4. Усі босоніжки — аеровокзали, а у деяких яблук фіолетове волосся. Всі яблука — аеровокзали. Тому в усіх босоніжок фіолетове волосся.
  1. Усі колготки люблять куховарити, а деякі стільці люблять
   альпінізм. Усі стільці люблять куховарити. Тому деякі колготки люблять альпінізм.
  2. Олена старша від Віті. Вітя старший від Олі. Тому Оля старша
   від Олени.
  3. Микола вищий на зріст від Емми. Федір нижчий, ніж Емма.
   Тому Микола вищий на зріст від Федора.
  4. Віктор бігає швидше, ніж Надія. Надія бігає швидше від Сергія.
   Тому Сергій бігає повільніше від Віктора.
  5. Марійка молодша від Ніни. Дмитрик старший від Ніни. Отже,
   Марійка старша від Дмитрика.
   1. Роман вищий на зріст від Олени, але нижчий від Олега. Отже,
    Олег нижчий на зріст від Олени.
   2. Алла не така висока, як Тамара. Степан вищий на зріст від
    Івана, Рита нижча на зріст від Тамари, а Тамара нижча від Івана.
    Отже, Рита нижча від Івана.
   3. Усі олівці — цукерки, а всі серветки — піцци. Всі цукерки —
    серветки. Отже, усі цукерки — піцци.
   4. У всіх качок зелені дзьоби, а деякі стільці вміють розмовляти
    французькою. Якщо всі качки розмовляють французькою, то в усіх
    стільців — зелені дзьоби.
   5. Усі папуги — вентилятори, а деякі шахові фігури — вегетаріанки. Якщо всі магнітофони та папуги — вегетаріанці, то жоден вентилятор не є вегетаріанцем.
   6. Сьогодні всі учні працювали добре. Вони отримують гарні
    оцінки. Отже, Іванко теж старанний хлопчик!

     

    Сьогодні всі учні працювали добре. Вони одержують гарні оцінки. На наступному занятті ми продовжимо вдосконалювати таке необхідне в житті логічне мислення. Будьте до цього готові!

     

     

     

     

     

     

     

    V заняття

     

    Мета:

    1. Розвиток логічного мислення.
    2. Вдосконалення вольових якостей.

     

    Хід заняття

    1. Зобразіть, будь ласка, як ви розумієте словосполучення «сила
     волі». Які кольори і чому ви використовували під час виконання малюнка?
    2. Спробуйте зобразити те саме, але вже лівою рукою, і, можливо,
     вам захочеться змінити колір усього малюнка чи деяких деталей.

     III.    Продовжуємо розвивати наше логічне мислення. Вам запропоновані 18 логічних задач, кожна з яких має два посилання (судження). Ви самі повинні зробити висновок і зобразити його шляхом знаків більше чи менше в стовпчику на аркуші ідповідей навпроти ідповідного номера рядка. Використовуйте малюнки на аркушах для ідповідей, але не дуже цим захоплюйтеся. Постарайтеся виявити илу волі, а отже, і силу мислення.

     1. А більше від Б в 9 разів. Б менше від В в 4 рази
     2. А менше від Б в 10 разів. Б більше від В в 6 разів
     3. А більше від Б в 3 рази. Б менше від В в 6 разів
     4. А більше від Б в 4 рази. У менше від В в 3 рази
     5. А менше від Б в 3 рази. Б більше від В в 7 разів
     6. А більше від Б в 9 разів. Б менше від В в 12 разів
     7. А більше від Б в 6 разів. Б більше від В в 7 разів
     8. А менше від Б в 3 рази. Б більше від В в 5 разів
     9. А менше від Б в 10 разів. Б більше від В в 3 рази
      1. А менше від Б в 2 рази. Б більше від В в 5 разів
      2. А менше від Б в 3 рази. Б більше від В в 4 рази
      3. А більше від Б в 2 рази., Б менше від В в 5 разів
      4. А менше від Б в 5 разів. Б більше від В в 6 разів
      5. А менше від Б в 5 разів. Б більше від В в 2 рази
      6. А більше від Б в 4 рази. Б менше від В в 3 рази
      7. А менше від Б в 5 разів. Б більше від В в 3 рази
      8. А більше від Б в 4 рази. Б менше від В в 7 разів
      9. А більше від Б в 3 рази. Б менше від В в 5 разів

 

IV. Трохи відпочинку:

а) У даних «крилатих» висловах з прихованим змістом замініть, будь ласка, слово на синонім, що дає можливість ужити цей вислів у буквальному значенні.

— Золоті руки — уміли, роботящі, сильні.

Синоніми запишіть на аркуші для відповідей поруч із номером відповідного вислову.

Світла голова — їжачі рукавиці –

Залізна рука —     запальна промова –

Глупа ніч —     тяжка людина –

Золоті руки —     вовчий апетит –

Кам’яне серце —    запаморочлива висота –

 

б) Якнайшвидше і якнайточніше поруч із зазначеними цифрами запишіть суму даного числа і п’яти. Наприклад: 7 + 5 = 12 Ваш запис виглядатиме так: 7 12.

12 16 78 36 15

48 45 42 58 18

54 55 32 65 69

75 24 59 88 74

27 72 23 53 91

33 83 76 25 20

37 19 46 44 61

77 38 68 63 17

99 57 85 87 56

26 23 95 41 73

 

V. І знову напружена праця!

Перед вами 10 завдань, що потребують максимальної концентрації розумових процесів. До кожного завдання дано три варіанти відповідей. Ви повинні вибрати той, котрий ви вважаєте правильним і літеру (а, б, в), біля якої ця відповідь розташована, закреслити в бланку для відповідей.

Наприклад:    

Ви зараз постараєтеся досягти гарного результату:

а) ні, б) так, в) можливо.

У бланку для відповідей, я сподіваюся, закреслите літеру «б».

1. «Полагодити» — це те саме, що й: а) відремонтувати, б) залатати, в) вилікувати.

 1. «Правда» — антонім до слова: а) вигадка, б) брехня, в) видимість.
 2. «Купити»—антонім до слова: а) придбати, б) запропонувати, в) продати.
 1. Квітень так відноситься до березня, як вівторок до: а) середи,
  б) понеділка, в) суботи.
 2. Слово «острів» відноситься до слова «море», як слово «озеро»
  до: а) «ліс», б) «материк», в) «ріка».
  1. Ганна не така красива, як Жанна, але краща за Тетяну. Жанна
   не така красива, як Людмила, але краща за Тетяну. Яка дівчина найкраща? а) Жанна, б) Ганна, в) Людмила.
   1. «Звичайно» позначає те саме, що й: а) іноді, б) часто, в) завжди.
   1. Дочка бабусі, сестра мого дядька, є моєю: а) матір’ю,
    б) невісткою, в) племінницею.
   2. Марії 12 років, тобто в 2 рази більше, ніж було Олені три роки
    тому. Скільки сьогодні років Олені? а) 6, б) 12, в) 9.

    10.    Більш всього узагальнює схожість між кригою, снігом та парою поняття: а) буря, б) вода, в) зима.

    Чи сподобалося вам наше заняття?

 

 

 

 

 

 

 

VI заняття

 

Мета:

 1. Вдосконалювання логічного мислення.
 2. Розвиток просторового мислення й уяви.
 3. Стимулювання навичок планування своєї діяльності.

 

Хід заняття

І. Зобразіть, будь ласка, прихований зміст таких прислів’їв:

 • Без труда нема плода.
 • Будеш трудитися — будеш кормитися.

— Зароблена копійка краще за крадений карбованець.

ІІ. Згадайте прислів’я чи крилаті вислови, у змісті яких указуються шляхи виходу з таких складних ситуацій. (Досягнення успіху за допомогою наполегливої роботи — розумових і фізичних зусиль.)

—    Уперта праця, все переможе.

 

III. Перед вами аркуш із двома стовпчиками пар слів. У стовпчику «Зразок» 6 пар слів, кожній із яких притаманні певні зв’язки.

Наприклад: «Ягниця — стадо» — це частина і ціле. «Малина — ягода» — це класифікація конкретного поняття. «Море — океан» — ці два поняття розрізняються в кількісному відношенні.

У стовпчику «Матеріал» розташовані пари слів, що пов’язані між собою одним з 6-ти зазначених у «Зразку» типів залежності. Ваше
завдання полягає в тому, щоб на аркуші для відповідей біля порядкового номера пар із «Матеріалу» (їх 20) записати порядковий номер відповідної пари зі «Зразка».

Зразок

 1. Вівця — стадо
 2. Малина — ягода
 3. Море — океан
 4. Світло — темрява
 5. Отруєння — смерть
 6. Ворог — супротивник

Наприклад: «Переляк — утеча» пов’язані між собою причиново-наслідковим зв’язком, так само, як і пари зі зразка під номером 5 «Отруєння — смерть». Тому в аркуші для відповідей поруч із 1 ви можете поставити цифру 5 (як номер пари зі «Зразка»). І ваш запис буде виглядати так: 1 — 5.

Матеріал

 1. Переляк — утеча     11. Десять — число
 2. Фізика — наука     12. Ледарство — неробство
 3. Правильно — вірно     13. Глава — роман
 4. Грядка — город     14. Спокій — дія
 5. Пара — два     15. Ощадливість — скнарість
 6. Похвала — лайка     16. Прохолода — мороз
 7. Слово — фраза     17. Зрада — недовіра
 8. Бадьорість — млявість    18. Спів — мистецтво
 9. Воля — незалежність    19. Крапля — дощ

  10.Помста — підпал     20. Радість — сум

  IV.    «Відпочиваємо»:

 1. Якщо людина заробляє ЗО гривень на тиждень, а витрачає
  24 гривні, то скільки їй потрібно часу, щоб заощадити 300 гривень?
 2. Якщо зошит коштує 50 коп., то скільки зошитів можна купити на 5 гривень?
  1. Скільки буде коштувати 7 кг олії, якщо 100 г коштують 36 коп.?
 3. Припустимо, що годинник показує 6 год 22 хв. Який час показуватиме годинник, якщо годинникова і хвилинна стрілки поміняються місцями? (8 год 8 хв, 2 год 46 хв).

  V. І знову за роботу. Перед вами два малюнки із зображенням кубиків, позначених у першому ряді обох малюнків літерами а, б, в, г, д. Це зразки, з якими вам потрібно порівнювати нижні ряди кубиків, намальованих у зміненому рядку щодо зразка.

  Ваше завдання — встановити характерні видимі й невидимі в даному ракурсі відмінності одного кубика від інших, потім знайти на малюнках подібні кубики з тих, що знаходяться під цифрами від 1 до 10. На першому малюнку кількість кубиків у верхньому і нижньому рядах однакова (тобто кожен кубик під певною літерою обов’язково відповідає певному кубику під цифрою). Тому цей малюнок є тренувальним, а другий уже заліковим. Отже, на аркуші для відповідей поруч із літерами виставитимете цифри відповідних кубиків під номерами від 1 до 10.  VI. «Відпочиваємо» — 2 задачі з використанням уяви з метою полегшення їх розв’язання.

  1. У книжковій шафі стоять два томи зібрання творів. У першому томі 300 сторінок, у другому томі 200 сторінок. У шафі завівся книжковий хробак і став гризти книги. Він прогриз від першої сторінки першого тому до останньої сторінки другого тому. Скільки сторінок прогриз книжковий хробак?

2. Від міста А до міста Б — 120 км. З міста А вийшов потяг у напрямку до міста Б і йшов без упину зі швидкістю 30 км на годину. У той самий час з міста Б у напрямку до міста У вилетіла ластівка зі швидкістю 60 км на годину. Вона долетіла до потяга, повернула назад і полетіла в місто Б. Долетівши до міста Б, знову повернула до потяга і, долетівши до нього, знову повернула до міста Б і т.д. Так вона літала назустріч потягу й назад, поки потяг не прибув до міста Б. Скільки кілометрів пролетіла ластівка?

 

 

VII. Як ви вважаєте, чи припустимий «відпочинок» у наших заняттях і яким, на вашу думку, він може бути?

 

Домашнє завдання: Задачі із ємностями

 1. Мати послала сина на річку і просила принести 7 літрів води.
  Дала 2 ємності по 3 і 5 літрів. Як можна відміряти рівно 7 літрів,
  не користаючись нічим, крім 2-х посудин і не відмірюючи на око. Починати треба із посудини об’ємом 5 літрів.
 2. Дві посудини 5 і 7 літрів. Відміряти потрібно 8 літрів. Починати з 5-літрової посудини.
 3. Дві посудини 4 і 9 літрів. Відміряти потрібно 7 літрів. Починати із посудини об’ємом 4 літри.

   

   

   

VII заняття

 

Мета: Підсумкове тестування.

 

Хід заняття

I.    Інструктаж: Це заняття відрізнятиметься від інших тільки тим,
що ви все робитимете самостійно.

Вам роздано 6 аркушів із завданнями й аркуші для відповідей окремо до кожного завдання (порядковий номер на аркуші-завданні відповідає порядковому номеру на аркуші для відповідей). Порядок виконання завдань ви можете визначити самі, але час виконання кожного завдання не однаковий, це свідчить про його складність:

1-ше завдання в середньому виконується 8 хвилин;

2-ге — 4 хвилини;

3-тє— 10 хвилин;

4-те — 7 хвилин;

5-те — 8 хвилин;

6-те — 7 хвилин.

Уважно прочитайте інструктаж до завдання й починайте роботу!»

 

II.    Самостійна робота над субтестами шкільного тесту розумово
го розвитку.

завантаження...
WordPress: 23.05MB | MySQL:26 | 0,427sec