Компетентність – ключ до оновлення змісту освіти

Мета: дати поняття про основні види компетентностей, що ними має володіти сучасний педагог; згуртувати учасників тренінгу, удосконалити вміння працювати у команді; глибше пізнати себе.

Хід заняття:

Вступна частина.

 

 1. Вправа «ЦЕ ЧУДОВО!» (10 хв.)

 

Мета: сприяти знайомству учасників.

 

Хід вправи

Учасники стоять півколом, достатньо великим, щоб промовцям було зручно виступати. Психолог пропонує по черзі вийти у центр півкола і розповісти про якусь свою якість, уміння чи талант (наприклад: «я люблю танцювати», «я вмію стрибати через калюжі») . У відповідь на кожне таке висловлювання, всі, хто стоїть у півколі, повинні хором відповісти: «Це чудово!» І водночас підняти вгору великий палець.

 

Основна частина.

 

 

2. Інформаційне повідомлення психолога (20 хв.)

 

Поняття «компетентність», «компетенція» перебувають сьогодні в епіцентрі світової педагогічної думки, оскільки вони відкривають якісно нові перспективи розуміння місії школи, життєвих результатів освітньої діяльності. В основі концепції компетентності лежить ідея виховання компетентної людини та працівника, який не лише має необхідні знання, професіоналізм, високі моральні якості, але й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи ці знання і беручи відповідальність за певну діяльність. Незважаючи на те, що терміни «компетенція», «компетентний», «компетентність» часто зустрічаються в педагогічній літературі, вони не є однозначними і за висловами деяких європейських педагогів, безпроблемними. Щоб глибше зрозуміти природу поняття «компетентність», потрібно звернутись до енциклопедичних джерел і

словників, які можуть розкрити багатогранність й неоднозначність розуміння цього феномена наукового знання. Компетенція – особиста

здатність спеціаліста вирішувати певний обсяг професійних завдань; коло питань, в яких дана посадова особа має знання, досвід. Компетентність – сукупність компетенцій; наявність знань і досвіду, необхідних для ефективної діяльності; визначення здатності працівника якісно і безпомилково виконувати свої функції як у звичайних, так і в екстремальних умовах. Компетентність – синонім поняття «поінформованість», «обізнаність», «досвідченість», «авторитетність».


Кожна компетентність побудована на комбінації взаємовідповідних пізнавальних відношень та практичних навичок, цінностей , емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, всього того, що можна мобілізувати для активної дії.

Розглянемо професійну компетентність учителя, яку ми визначаємо як володіння вчителем необхідною сумою знань, умінь і навичок, що визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування й особистості вчителя як носія певних цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості. До найважливіших компетентностей, якими має володіти педагог ми відносимо наступні:

 • Самоосвітня;
 • Здоров’язберігаюча;
 • Комунікативна;
 • Соціальна;
 • Інформаційна;
 • Громадянська

Детально кожну із них будемо розглядати на наших наступних заняттях.

 

3. Вправа з м’ячем «ПОБАЖАННЯ НА ДЕНЬ» (10 хв.)

 


Мета: підвищувати працездатність учасників тренінгу.

 

Хід вправи

 

Психолог: «Зараз ми будемо кидати один одному м’яча і висловлювати побажання на період участі у тренінгу».

 

Рефлексія.

4. Психогімнастична вправа

«ВИЩЕ – НИЖЧЕ» (15 хв.)

 


Мета: розвивати впевненість у собі.

 

Хід вправи


«Станьте, будь ласка, в коло. Зараз я пропоную вам трохи порухатись, але з певною установкою. Спочатку уявіть собі, що Ви пануєте над усіма людьми, що Ви набагато розумніший, привабливіший за інших. Відчуйте, що відбувається з Вашим тілом, обличчям, настроєм, коли Ви це уявляєте? Як змінюються Ваші рухи та ставлення до інших людей? Походіть у цьому стані.

А тепер уявіть собі, що Ви найгірша людина в цій кімнаті, найнеуспішніша, найбідніша, найнепривабливіша. Як тепер змінюється Ваш настрій, положення тіла, ставлення до інших? Походіть у цьому стані. А тепер уявіть себе рівним серед рівних, кожен і Ви також – унікальна особистість, варта поваги та уваги. Як Ви почуваєтесь тепер? Побудьте у цьому стані».

Рефлексія. Що Ви відчували під час виконання цієї вправи? Як змінювався Ваш настрій та ставлення до інших людей? В якому стані звичніше перебувати і відчувати власну впевненість? А в якому приємніше? Чому?

 

5. Вправа на активізацію

«СПІЛЬНИЙ РАХУНОК» (10 хв.)

 

Мета: розвиток групової згуртованості і вміння координувати спільні дії.

 

Хід вправи

 

Учасникам пропонується порахувати до десяти, але робити це потрібно колективно: хтось говорить «один», хтось інший – «два» і т.д., домовлятися ж про порядок рахунку не можна. Якщо наступне число називають одночасно дві людини, рахунок починається спочатку. Розмовляти в ході вправи забороняється. Психолог фіксує до якого числа вдалось довести рахунок.

Рефлексія.
В чому причина того, що таке, на перший погляд, просте завдання не так просто виконати? Що сприяло успішному виконанню вправи? Як саме відчуття кожного з учасників допомагає ефективності роботи в тренінгу?

 

6. Вправа «Я (ТИ) – ПОВІДОМЛЕННЯ» (20 хв.)

 

Мета: навчити виявляти почуття за допомогою «Я – повідомлення».

 

Хід вправи

 

Учасники об’єднуються в пари. Перший співбесідник звинувачує в чомусь іншого, створюючи ситуацію конфлікту. Другий співбесідник реагує трьома різними способами:

 • виправдовується і вибачається (з позиції жертви);
 • використовує «Ти – повідомлення» для звинувачення у відповідь;
 • використовує «Я – повідомлення».

Рефлексія. Група аналізує побачене, використовуючи критерії відповідності поведінки, оптимальність використання прийому «Я – повідомлення» учасниками.

 

 

7. Інформаційне повідомлення психолога (10 хв.)

Підвищення життєвої компетентності, звичайно, неможливе без постійного самовдосконалення особистості: новий рівень життєвої компетентності спонукає людину до визначення нових цілей, сприяє її більш якісному вдосконаленню. Має місце самовдосконалення – йде нарощування життєвої компетентності особистості.

Життєві компетентності мають певні ознаки:

 • поліфункціональність (дають змогу вирішувати різноманітні проблеми в різних сферах особистого і суспільного життя);
 • надпредметність і міждисциплінарність ( застосовані не тільки в школі, а й в сім’ї , у політичній сфері, тощо);
 • багатовимірність (охоплюють знання, розумові процеси, інтелектуальні, навчальні та практичні вміння, творчі відкриття, стратегії, технології, процедури, емоції, оцінки);
 • забезпечують широку сферу розвитку особистості (її логічного, творчого та критичного мислення, самооцінки, самовиховання)

 

    Заключна частина.

 

 1. Вправа «10 БАЖАНЬ» (10 хв.)

 

Мета: дати можливість учасникам відпочити, підняти настрій.

 

Психолог пропонує учасникам 10 разів закінчити речення, яке починається словами «Я хочу…». Записуються всі бажання, які спадають на думку, не піклуючись про їхню реалістичність або прийнятність для інших.

Рефлексія.

 

Підсумок заняття.

завантаження...
WordPress: 22.97MB | MySQL:26 | 0,468sec