Комліментарність основ і будова ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів

Тема. Комліментарність основ і будова ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

Цілі: ознайомити учнів з будовою ДНК

Обладнання і реактиви: молекула ДНК, схеми, картки.

 

 

                                         Хід заняття

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань. ( Вправа « Запитай у друга»)

Приклад запитань.
1.Де знаходяться нуклеїнові кислоти?

2.Як можна класифікувати нуклеїнових кислот?

3. Яку функцію виконують ДНК та РНК?

4. Що входить до складу нуклеотиду ДНК?

5. Що входить до складу нуклеотиду РНК?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ФренсісКрік сказав: «Значення ДНК настільки велике, що ніяке знання про неї не буде повним». Поясніть, чому?

ІV. Оголошення теми і мети заняття.

V, Вивчення нового матеріалу.( Методичний прийом « Шпаргалки»)

Учням пропонується прочитати текст. Необхідно передати його зміст з допомогою малюнків, умовних позначень, схем. Ці шпаргалки ( підписані ) віддаються.

Шпаргалка

Якщо уявити собі зовнішній вигляд молекули ДНК, то вона нагадує виту спіраль, яка утворюється двома полінуклеотидними ланцюгами, який скручуються між собою і одночасно навколо однієї спільної для них, осі.
Якщо розглядати молекулу, що складається з двох ланцюжків, то будову ДНК буде таким, що полінуклеотидних ланцюга виявляться антипаралельними один одному. При цьому утримуватися ланцюга, в такій структурі, будуть завдяки водневим зв’язкам, які існують між основами А-Т і Г – Ц, лежать в одній площині, перпендикулярній по відношенню до основної осі спіралі молекули. Ті гідрофобні взаємодії, які формуються між основами такої молекули, забезпечують стабільність всієї подвійної спіралі. Для такої молекули, будова ДНК характеризується компліментарністю полінуклеотидних ланцюгів, але не їх ідентичністю, так як їх нуклеотидний склад розрізняється.Далі, розглядаючи, що собою являє структура ДНК, слід вказати, що кожна окрема молекула «упаковується» в свою, строго унікальну, окрему хромосому. Ці хромосоми містять різноманітні білки, які відповідають строго певним послідовностям структури молекули ДНК. Дані білки класифікуються на 2 категорії: гістони та білки-негістони. У комплексі з ядерної ДНК клітин ці білки іменують хроматином. Характеризуючи будоваДНК, слід вказати, що хроматин складається з п’яти видів гістонів, сукупний позитивний заряд яких, забезпечує гістонів дуже міцний зв’язок з ДНК. Комплекс гістонів і певну ділянку молекули ДНК, що містить в собі 146 нуклеотидних пар, здійснюють взаємодію, в результаті якого формуються нуклеосоми. Вхідні в будову молекули ДНК білки-негістони являють собою різноманітні види білків-регуляторів, пов’язаних з певними послідовностями ДНК. Також структуру молекули ДНК доповнюють ферменти, що забезпечують біосинтез.

Вчитель.

Нуклеїнові кислоти і сладають основу життєдіяльності будь – якого організму. Молекули ДНК і РНК відіграють ключову роль в життєдіяльності біологічних систем. ДНК виконує роль порталу, що вміщує інформацію про структуру, а РНК виступає як дієвий чинник відповідно до структури ДНК.

VІ. Узагальнення і систематизація знань.

ДНК → РНК → білок . Поясніть схему.

VІІ. Підбиття підсумків заняття.

VІІ. Домашнє завдання.

Розв’язати задачу.

Визначте вміст аденінових, тимінових, гуаніновихнуклеотидів у фрагменті ДНК, якщо в ньому знайдено 950 цитозиновихнуклеотидів, що становить20% від загальної кількості нуклеотидів у даному фрагменті ДНК.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,567sec