Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем

Тема. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.

Мета: охарактеризувати ланцюги і сітки живлення, екологічні пі­раміди; обґрунтувати значення кругообігу речовин у збереженні екосистем.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи та форми роботи:

1) інформаційно-рецептивний:

2) репродуктивний:

3)   проблемно-пошуковий:

Терміни та поняття: ланцюги живлення, піраміда чисел, піраміда біомаси, піраміда енергії.

Обладнання: опорні конспекти, та­блиці «Біогеоценоз водойми», «Сукцесія», «Кругообіг Карбо­ну в біосфері», «Екологічна пі­раміда».

 

Девіз уроку.

Все на землі, все треба берегти:

І птаха, й звіра, дерево й травинку.

 Не чванься тим, що цар природи ти,

 Бо, врешті, ти — лише її частинка.

Ти частка — невелика і залежна.

Цю істину сприймай беззастережно.

 Якщо береш, то треба й віддавати,

Коли й надалі хочеш існувати.

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Я пропоную вам взяти аркуш паперу, зігнути його пополам , на одній стороні намалювати вираз свого обличчя, на початку уроку, в кінці уроку ми намалюємо ще одне обличчя і порівняємо їх.

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

1.      Словникова робота

Учитель зачитує визначення, учні за­писують терміни і поняття, про які йде мова.

2.   Бесіда

  • Які ознаки стабільної екосисте­ми?
  • Деякі вчені вважають, що агроценози не є екосистемами. Чому? (Відсутня саморегуляція, самовід­творення)
  • Чи можна екосистему Землі на­звати стабільною? (Так)
  • Сьогодні у світі площа пустель щороку збільшується більш як на 600 тис. км2 (це площа всієї Укра­їни). Чи може наступ пустелі бути наслідком сукцесії? (Якщо не змі­нюється клімат — ні: пустеля менш стабільна, ніж інші екосистеми)
  • Поясніть таку сукцесію: зернинні злаки; кореневищні злаки; одно-і дворічні рослини; стадія голих пісків. Ця сукцесія дійсно має місце в басейні Нижнього Дні­пра. Чим вона викликана, які її наслідки для людини? (Причина: випасання худоби; наслідки: руй­нування екосистеми степу, утво­рення рухомих пісків, їх наступ на поля і населені пункти)

У чому практичне значення еко­логічних знань, у тому числі знань про сукцесії, стабільні та нестабільні екосистеми?

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

Еразм Дарвін, дід великого вчено­го, був лікарем і поетом. У його по­емі «Храм природи» ми знаходимо й певні екологічні погляди:

Орел, стремясь из-под небес стрелою,

Грозит голубке смертью злою;

Голубка ж, чтобы жить, должна,

Кормясь, губить ростки и семена.

Охотнице-сове средь ночи темной

Не жаль певца любви и неги томной,

А соловей съедает светляка,

Не посмотрев на прелесть огонька.

Светляк же, ночи светоч оживленный,

Вползая вверх, цветок съедает сонный.

Природы правила просты, они повелевают: ,

Одних существ съедаешь ты, затем тебя съедают. .

 

ІV.    Повідомлення теми і теми уроку.

(Монітор комп’ютера).

План уроку

1.Ланцюги та сітки живлення.

2.Кругообіг речовин.

3.Екологічна піраміда.

4.Продуктивність екосистем.

 

V.      Надання необхідної інформації.

Ланцюги живлення — групи організ­мів, пов’язаних харчовими відноси­нами.

Наприклад: конюшина -»коники -» жаби —» вуж -> орел.

В угрупованні організмів зазвичай буває ряд паралельних ланцюгів, між якими можуть існувати зв’язки. Так утворюються сітки живлення.

Наприклад:

Ланцюг живлення завжди складаєть­ся з трьох трофічних рівнів:

I    — продуценти, або автотрофи (зе­лені рослини);

II — консументи, або гетеротрофи (переважно тварини);

III— редуценти, або сапротрофи (гри­би та бактерії).

II та III трофічні рівні можуть скла­датися з кількох ланок.

  • Продуценти — використовуючи енергію Сонця (рідше енергію хі­мічних зв’язків), з неорганічних речовин продукують органічні  речовини.
  • Консументи — організми, що  живляться органічною речовиною, синтезованою продуцентами (травоїдні тварини), або іншими тваринами (хижаки).
  • Редуценти — організми, які розкладають мертву органічну речовину до неорганічної.

Завдяки існуванню ланцюгів живлен­ня в природі відбувається постійний  кругообіг речовин.

Кругообіг речовин — постійна послідовна циркуляція хімічних елементів та речовин в екосистемі внаслідок взаємодії живих організмів та |абіотичних факторів.

Кругообіг речовин забезпечує потрібними елементами живі організми, надає сталості екосистемі, сприяє її са­морегуляції.

Великий вплив на кругообіг речовин  має виробнича діяльність людини (спа­лювання палива, створення нових речовин, використання корисних копалин, внесення добрив у ґрунт).

Продуктивність — приріст біомаси і за одиницю часу.

Первинна продуктивність — продуктивність рослин.

Вторинна продуктивність — продуктивність тварин.

Чиста продуктивність — різниця і первинної та вторинної продуктивності.

Первинна продуктивність деяких і екосистем (для довідки)

Тайга — 10 т/га;

листяний ліс — і 12 т/га;

вологі екваторіальні ліси — і 20 т/га;

степ — 5 т/га;

пустеля —  10 кг/га.

Продуктивність деяких сільськогосподарських рослин

Пшениця — 3,5 т/га;

картопля —  4 т/га;

цукровий буряк — 8 т/га.

 

 

VІ.    Інтерактивна вправа.

Розв’язування задач з екології

  1. Розрахуйте розмір харчової території зграї вовків у 100 голів, виходячи з того, що середня маса вовка —  60 кг, він є консументом II порядку  а первинна продуктивність лісу —  12 т/га.
  2. Площа озера Лох-Несс — 38 км2, про­дуктивність — 500 г/м2 фітопланкто­ну, загадкова «Нессі», ймовірно, хи­жий плезіозавр (отже, консумент не менш ніж II порядку), завдовжки 18м і масою близько 20 т. Чи може існу­вати ця істота в цьому озері?

 

VІІ.   Рефлексія.

Прес – конференція

Вчитель зачитує запитання:

–         репродуктивні ( до 6 балів)

–         реконструктивні ( до 9 балів)

–         проблемні ( до 12 балів)

Учні за бажанням відповідають на поставлені завдання.

VІІІ. Підсумок уроку.

Оцінювання і мотивація.

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику.

Проблемне запитання. Чому ланцюги живлення ніколи не включають
великої кількості ланок?  

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

36 Тема Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах Продуктивність екосистем. (35.6 KiB, Завантажень: 30)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

36 урок колообіг речовин (92.3 KiB, Завантажень: 20)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,855sec