КОЛО І КРУГ

Учні ще раніше знайомі з колом, будують його за допом. циркуля вже в 7кл. на уроках геом. Учні більш загально вивч. цю тему. Такі поняття як коло, вписане коло в -к, коло опис. навк. -ка, дотична до кола, розгл. в §5 Геом.побуд. Колом наз. фігура, яка склад, з усіх точок площ., рівновіддалених від даної точки. Ця т. наз. центром кола. Відстань від т. кола до центра наз. радіусом. Відрізок, що сполуч. дві т. кола наз. хордою. Хорда, що прох. ч/з центр наз. діаметром. Далі дають озн. кола, опис, навколо -ка: …якщо воно прох. ч/з всі його вершини.

Тут слід довести теор.: Центр кола, опис, навколо -ка, є точкою перетну перпендикулярів до сторін -ка, пров. ч/з серед, цих сторін. Д-ня: Hex. ABC -даний -к і О центр опис навколо цього -ка кола. АОС рівнобедрений АО=ОС(як радіуси). ОД – медіана цього -ка є одноч. є його висотою. Тому центр кола лежить на прямій, яка перпенд. до АС і прох. ч/з її серед. Так само довод, що О лежить на перпендикулярах до 2-х iн. сторін . Далі говор. що таке дотична:…-пряма, що прох. ч/з точки кола, перпендикулярно до радіуса, проведеного в цю точку. Цю
точку наз. точкою дотику. Два кола, які мають спільну точку, дотикаються в цій точці, якщо вони мають в ній спільну дотичну. Дотик кіл наз. внутрішнім(зовнішнім), якщо центри кіл лежать по один бік(по різні боки) від їх спільної дотичної. Коло наз. вписаним в -к, якщо воно дотик, до всіх його сторін. Теор. Центр кола, впис. в -к, є точкою перет. його бісектрис.

Поняття круга ввод. в 9кл. §14Площі фігур.п129 ІІлоща круга. Дана фігура має площу S, якщо існують прості фігури, які містять її, і прості фігури, які містяться в ній, з площами, що як завгодно мало відрізи, від S. Кругом наз. фігура, яка склад, з усіх точок площ., відстань від яких до даної точки не більша за дану. Ця т. наз. центром круга, а дана відстань радіусом. Площа круга=половині добутку довжини кола, що його обмежує, на радіус.

 


 

завантаження...
WordPress: 22.86MB | MySQL:26 | 0,429sec