Клітинна теорія та її значення для розвитку біології. Сучасний стан клітинної теорії

Тема Клітинна теорія та її значення для розвитку біології. Сучасний стан клітинної теорії

Мета : cформувати в учнів знання про клітину як цілісну систему; розкрити основні положення сучасної клітинної теорії; ознайомити із досягненнями та перспективами сучасних цитотехнологій та галузів їх застосування; розвивати уміння порівнювати клітину як відкриту систему, клітину як елементарну живу систему, клітину як інтегровану біологічну систему;сприяти формуванню основних світоглядних ідей , виховувати прагнення до активної життєвої позиції. Обладнання: схеми, малюнки, таблиці, портрети.
Хід заняття

І . Організаційний момент .

 Вправа « Бінго»

– Складіть аркуш паперу навпіл , потім іще раз . Тепер відірвіть край аркуша . Розгорніть папір , покажіть усім що у вас вийшло – у кожного своя фігура . Висновок : різні фігури – різні люди з різними поглядами . Тому епіграфом нашого уроку я взяла слова давньогрецького філософа Геродота : « Якщо не висловлено протилежні думки , то немає з чого обирати найкраще» . а тому налаштовуємося на плідну працю та плідну дискусію .

ІІ . Актуалізація опорних знань :

  1. 1.     Вправа « Розірвана шпаргалка»

–         Ця вправа проста , але дуже корисна . Вона допоможе вам не розгубитися в екстремальній ситуації. Адже не секрет , щови пишете шпаргалки , а вчитель , якщо знайде їх розриває . І якщо у вас є якісь знання , ви навіть із розірваної шпаргалки можете скласти правильну відповідь .

( Учням пропонується текст наполовину «зруйнований». Завдання відтворити його .)

Цитологія – наука про _______. Сучасна цитологія вивчає _______ _______, їх _________ елементарних живих систем; досліджує ________ _______ _________ _________, процеси __________ клітин, їх репарацію, ________ __ _______ ___________ та інші процеси, які дозволяють судити про _______ ___ ______ _________ властивості і функції. Цитологія розглядає також особливості ________ ________ , етапи становлення їх ___________ __________ і розвиток _____________ клітинних структур.

За останні 50 років цитологія із описово-морфологічної переросла в _____________ _________, яка ставить перед собою завдання вивчення __________ клітини, її основних __________ _________ і ________, її біології. Іншими словами, сучасна цитологія – це ___________ клітини. Можливість такого переключення інтересів дослідників виникла в зв’язку з тим, що цитологія тісно пов’язана з ____________ і ___________ ______________ біохімії, біофізики, молекулярної біології і генетики.

Предмет цитології, вивчення і зміст досліджень

Предмет цитології

Зміст вивчення й експериментального дослідження

Клітини живих організмів – одноклітинних і багатоклітинних
  • Будова і хімічний склад клітин.
  • Функції клітин у ______ _______.
  • __________ і розвиток клітин.
  • Пристосування клітин до _________ __________середовища

Світ клітин невидимий ________ оком. Він залишався повністю невідомим до _________ ____ст., поки люди не навчилися шліфувати _______ і використовувати їх для_______ __________ зору.

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності та чуттєвого досвіду учнів :

-Клітина складається з різних складових частин, але функціонує як єдине ціле? Нам необхідно буде довести, що клітина – це цілісна система. В яких галузях життя застосовуються сучасні цитотехнології?

ІV . Вивчення нового матеріалу :

  1. – Клітина є тим універсальним будівельним блоком , з якого будуються усі живі організми нашої планети .

Фронтальна робота « Коло ідей»

А) – Давайте згадаємо загальний план будови клітини ( Ядро , поверхневий апарат клітини , цитоплазма з органелами та включеннями )

Б) Клітина – досконала біоенергетична система . Чому?

В) Клітина – інформаційна система . Чому ?

Г) Клітина – біохімічна фабрика . Чому?

Д) Властивості клітини .

– Отже ми бачимо , що відомостей про клітину дуже багато . Тому узагальнення даних , отриманих під час вивчення клітини було сформульовано як клітинну теорію .

2. Клітинна теорія за Т. Шванном і М . Шлейленом ( Робота з таблицею)

– Яких помилок припустилися вчені опируючи знаннями , що були відомі на той час науці ?

3. Можливості й використання цитотехнологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V . Рефлексія

1. – Порівняти положення сучасної клітинної теорії та теорії М. Шлейдена та Т Шванна ( Самостійна робота з підручником)

Положення клітинної теорії Т. Шванна, М. Шлейдена (1839 р.)

Положення сучасної клітинної теорії

1) “Всі організми складаються з клітин; клітини ці утворюються і ростуть за однаковими законами” 1) Визначення поняття “клітина”. Клітина – елементарна жива система, основа будови, життєдіяльності, розмноження та індивідуального розвитку прокаріот і еукаріот
2) Загальний принцип розвитку для елементарних частин організму – клітиноутворення… Клітини утворюються із безструктурної субстанції…” 2) Утворення клітин у процесі індивідуального розвитку. Нові клітини утворюються тільки шляхом поділу інших клітин
3) “Кожна клітина в певних межах є індивід, самостійне ціле… Всі тканини складаються з клітин…” 3) Клітина і організм. Клітини можуть бути самостійними організмами. Ріст і розвиток багатоклітинного організму – наслідок росту і розмноження однієї або декількох клітин
4) “Процеси в клітинах можна поділити на: а) утворення нових клітин; б) ріст клітин; в) перетворення клітинного вмісту; г) виділення” 4) Функції клітин. У клітинах здійснюється: а) обмін речовин; б) подразливість; в) рух; г) розвиток і спеціалізація
5) Доповнення до Положення клітинної теорії, яке сформулював Р. Вірхов (1859 р.): “Будь-яка клітина походить від іншої клітини. Там, де з’являється клітина, повинна бути клітина-попередник” 5) Еволюція клітини. Клітинна організація виникла дуже рано і пройшла довгий шлях еволюційного розвитку від прокаріот до еукаріот

 

 

 

2. Робота в парах .

– Скласти опорні схеми до теми уроку . Наприклад :

 

Будова клітини

 

Цитоплазма
 
Ядро

 

Поверхневий апарат

 

V І . Підсумок заняття . Домашнє завдання .

1. – Як ви думаєте , наскільки ми виправдали девіз з яким працювали протягом уроку ? Чому ?

2. Д.З. : Опрацювати відповідний матеріал міні-посібника . Підготувати до конкурсу « Шпаргалка» з вивченої теми .

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Клітинна теорія та її значення для розвитку біології Сучасний стан клітинної теорії (156.2 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,503sec