КЛІМАТИЧНІ УМОВИ І РЕСУРСИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ УКРАЇНИ. ОСНОВНІ КЛІМАТИЧНІ ЧИННИКИ: СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ, ЦИРКУЛЯЦІЯ АТМОСФЕРИ; ПІДСТИЛАЮЧА ПОВЕРХНЯ. ВЗАЄМОДІЯ ЧИННИКІВ КЛІМАТОТВОРЕННЯ

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки:

 • Давати загальну характеристику клімату України
  • Називати і характеризувати основні кліматотвірні чинники, їх взаємодію

Обладнання: підручник, атласи, мультимедійна презентація теми в схемах, електронний атлас «Географія України» ,

Ключові поняття:

 • Клімат
 • сонячна радіація
 • Циркуляція атмосфери
 • Атмосферний фронт
 • Циклон, антициклон
 • Повітряна маса
 • Альбедо
  • Вісь Воєйкова

Хід уроку:

І. Організаційна частина. Мотивація.

ІІ. Вступне повторення Створення ситуації успіху

 • Що таке клімат?
 • Від чого залежить клімат ?
 • Від чого залежить кількість приходу сонячного тепла і світла?
 • Які океани (повітряні маси) мають вплив на територію України?

  ІІІ. ВНМ. Лекція з елементами бесіди , опорою на джерела.

 1. Загальна характеристика клімату України.
 2. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери; підстилаюча поверхня. Взаємодія чинників кліматотворення.

ІУ. Закріплення

 1. Аналіз карт атласу: кліматичної, сонячної радіації.
 2. Аналіз показників: сумарна сонячна радіація, альбедо, радіаційний баланс. Розв’язування задач.

а)Сонячна радіація – сукупність сонячної енергії, що поширюється у просторі й надходить до Землі

Інтенсивність     інтенсивність     інтенсивність

сумарної прямої розсіяної

сонячної = сонячної    + сонячної

радіації     радіації радіації

Q = S + D

Процентне відношення величини радіації, відбитої певною поверхнею, до величини радіації, що потрапляє на цю поверхню, називається альбедо

даної поверхні… A = R / Q ∙ 100 %, де

R- відбита радіація

Q- сумарна радіація

Задача 1 Скільки тепла вбере в себе водна поверхня, якщо сумарна сонячна радіація 0,88 кал/см2 · хв.., а альбедо води – 13,6%

Розв’язання:

1) відбита радіація – R = 13,6 ∙ 0,88 / 100 = 0,12 ккал/см2 · хв.

2) 0,88 – 0,12=0,76 ккал/ см2 · хв.

Відповідь: водна поверхня вбере 0,76 ккал/см2 · хв.

Задача 2 Визначити альбедо торфового болота, якщо інтенсивність прямої сонячної радіації 1,1 ккал/ см2 · хв, розсіяна радіація становить 25% від прямої, а відбита радіація дорівнює 0,22 ккал/см2 · хв.

Розв’язання: Q=1,1+0,25∙ 1,1= 1,375 ккал/см2 · хв.

А=0,22 : 1,375∙100%=16%


Відповідь: альбедо торфового болота 16%

 1. Складання схем причинно-наслідкових зв’язків (робота в групах)

Наприклад:

Географічна широта

Висота Сонця над горизонтом                                                     Кількість сонячної радіації

Хмарність

Прозорість атмосфери

Прихід сонячної радіації
неоднакове прогрівання земної поверхні
різниця в атмосферному тиску
переміщення повітряних мас – атмосферна циркуляція.

Холодний атмосферний фронт
різке зниження атмосферного тиску
…………. потоки повітря
висока хмарність
сильні …….. із градом влітку або великі ………. взимку.

Гори затримують…………..повітряні маси
на навітряних схилах випадає…………………..

Підсумки Рефлексія. Д\з


завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,725sec