КЛІМАТИЧНІ КАРТИ. ОСНОВНІ КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки:

 • Називати основні кліматичні показники
 • Характеризувати розподіл та річний хід кліматичних показників
  • Робити висновки про закономірності розподілу кліматичних показників на території України

Обладнання: підручник, атласи, мультимедійна презентація теми в схемах, електронний атлас «Географія України» , карти

Ключові поняття:

 • Температура повітря
 • Пряма, розсіяна, сумарна сонячна радіація
 • Опади
 • Напрям, сила, швидкість вітру
 • Закономірність поширення показників
  • Коефіцієнт зволоження

Хід уроку:

І. Організаційна частина. Мотивація.

ІІ. Вступне повторення Створення ситуації успіху

 • Що зображують на кліматичних картах?
 • Якими способами?
 • Назвіть основні показники клімату

  ІІІ. Дослідницька робота в групах

  1 група – Проаналізуйте річний хід температур повітря над територією

  України та з’ясуйте від чого залежить їх розподіл.

  2 група – З’ясуйте чи існує зв’язок між розподілом атмосферного тиску,

  температурою повітря та пануючими вітрами над територією

  України

  3 група – Чим зумовлені зміни у вологості повітря та хмарності над

  територією України?

  4 група – Встановіть основну закономірність у розподілі опадів по

  території України.

  ІУ. Звіт груп. Обговорення отриманих результатів та виведення основних закономірностей.

  У. Розв’язування задач в групах (продовження)

  б) температура повітря

  Сонячним промінням повітря нагрівається мало, основним нагрівачем і охолоджувачем є земна поверхня .

  Тому з переходом у верхні шари атмосфери температура повітря знижується.

  Величина на яку змінюється температура повітря з підняттям на кожні 100м,

  називається вертикальним температурним градієнтом

  З підйомом на кожні 100м температура падає на 0˚,6.

  Задача 3. Якою буде температура повітря на висоті 2000 м, якщо біля поверхні Землі вона становить – 10º.

  2000:100∙0,6 = 12º тобто температура повітря зменшується на 12º і стане -22º.

  Відповідь: на висоті 2000м температура повітря становить – 22º

  Задача 4. З подвір’я метеостанції при температурі повітря 0º запущено одночасно два радіозонди. В крайній верхній точці перший з них зафіксував температуру – 46º, другий на 8º нижчу. Визначити на яку висоту піднявся кожен із радіозондів.

  Розв’язання:

  1) температура яку зафіксував 2 – й радіозонд

  – 46 + – 8º = – 54º.

  2) 46º:0,6∙100≈7667м.

  3) 54º : 0,6 ∙ 100 ≈ 9000м.

  Відповідь: Перший радіозонд піднявся на висоту близько 7667м, другий – 9000м.

  в) атмосферний тиск

  Сила, з якою атмосфера тисне на одиницю площі земної поверхні, називається атмосферним тиском.

  Нормальний атмосферний тиск = 760мм рт. ст. = 1013,25 мб (мілібар), на рівні моря на 45º при температурі 0º.

  Величина атмосферного тиску змінюється при зміні температури повітря, а також при зменшені густини повітря з висотою.

  У нижніх шарах атмосфери з підняттям у гору на 100м атмосферний тиск знижується в середньому на 10мм рт. ст. (13,332 мб).

  Висота, на яку треба піднятися (опуститися), щоб атмосферний тиск змінився на одиницю виміру (1мм. чи 1мб), називається баричним ступенем.

  Точні розрахунки зміни атмосферного тиску з висотою ведуть за формулою Бабіне.

  h = 8000∙2(p1 – p2) / p1 + p2 ∙ (1 + 0,004t), де

  h – різниця висот двох рівнів;

  t – середня температура повітря (t1 + t2 / 2),

  p1 – тиск на нижньому рівні (мб)

  p2 – тиск на верхньому рівні (мб)

  8000 – висота однорідної атмосфери

  0,004 – коефіцієнт об’ємного розширення газів.

  Цю формулу використовують тоді, коли різниця висот не більше 1000м.

  Задача 5. Атмосферний тиск на рівні океану 760мм рт. ст., а в селищі на високому березі 730мм рт. ст. Визначити на якій висоті знаходиться селище.

  Розв’язання:

  760 – 730 = 30мм рт. ст.

  30 ∙ 10 = 300м

  Відповідь: селище знаходиться на висоті 300м над рівнем моря.

  Задача 6. Тиск повітря біля підніжжя гори на висоті 200м над рівнем моря 760мм рт. ст. а на вершині гори в той самий час 720мм рт. ст. Визначити абсолютну і відносну висоти при баричному ступені 12м.

  Розв’язання:

  ▲P = 760 – 720 = 40мм рт. ст.

  B = 40 ∙ 12 = 480м

  А = 200 + 480 = 680м.

  Відповідь: абсолютна висота гори 680м, відносна 480м.

  Задача 7. Парашутист стрибнув з висоти, де атмосферний тиск становить 690мм рт. ст., а температура 8º і приземлився у місці, де атмосферний тиск дорівнює 760мм рт. ст. а температура повітря 12º.

  Визначте, з якої висоти стрибнув парашутист.

  Розв’язання:

  Р1=760:10·13,332=1013,23мб

  Р2=690:10·13,332=919,91мб

  ▲P = 1013,23-919,91= 93.32мб

  te = 12 + 8 / 2 = 10º

  h = 8000 ∙ 2(93,32) / 1013,23+919,91 ∙ (1 + 0,004 ∙ 10º) = 772,38 ∙ 1,04 = 803,275м

  Відповідь: Парашутист стрибнув з висоти 803,3м.


  г) водяна пара в атмосфері.

  У кожному кубічному метрі повітря при відповідній температурі може міститися тільки певна кількість водяної пари.

  Таблиця 4

  Кількість водяної пари і температура, при яких повітря стає насиченим.

  Температура,

  Град.

  Водяна пара,

  г/м3

  30

  25

  20

  15

  10

  5

  0

  – 5

  – 10

  – 15

  – 20

  – 25

  – 30

  30,3

  23,0

  17,3

  12,8

  9,4

  6,8

  4,8

  3,4

  2,4

  1,6

  1,1

  0,7

  0,5

   

  Кількість водяної пари в грамах, що міститься в даний момент в 1м3 повітря,

  називається абсолютною вологістю повітря.

  Відносна вологість повітря – це виражене у процентах відношення фактичного вмісту водяної пари до можливого при даній температурі.

  Кількість водяної пари, якої не вистачає для повного насичення повітря, називається дефіцитом вологи.

  Температура, при якій вологе ненасичене повітря, що охолоджується, стає насиченим, називається точкою роси.

  Для того, щоб водяна пара, що міститься в повітрі, перейшла в рідкий стан

  (конденсація) або в твердий стан (сублімація), необхідно, щоб повітря, пройшовши точку насичення, стало перенасиченим водяною парою.

  Задача 8. Відносна вологість повітря, що має температуру 25º, становить 65%. Яка абсолютна вологість повітря?

  Розв’язання: при + 25º – може поміститись 23г.

  В = 65%

  23г – 100%

  А – 65%

  А = 65 ∙ 23 : 100 = 14,95г

  Відповідь: абсолютна вологість повітря 14,95г.

  Задача 9. Повітря, що має температуру5º; відносну вологість 50%, піднялося вгору до вершини гірського хребта, де його температура знизилась до – 1,8º. Яка відносна висота гірського хребта?

  На якій висоті міститься рівень конденсації.

  Розв’язання: 5º – 6,8г, В – 50%, А – 3,4г

  амплітуда температур = 5º + 1,8º = 6,8º

  Відносна висота гірського хребта – 6,8º : 0,6º ∙ 100 ≈ 1133м.

  Рівень конденсації для даної вологості наступить при температурі – 5º.

  Висота = (5º + 5º) : 0,6 ∙ 100 ≈ 1667м.

  Відповідь: відносна висота гірського хребта близько 1130м, рівень

  конденсації міститься на висоті близько 1670м.

   

   

  УІ. «Географічні заморочки» в групах.

   

  Змоделюйте ситуацію:

 1. На Кримському півострові суттєво збільшилась кількість опадів. Якими будуть наслідки?
 2. В результаті нових тектонічних рухів значно зросла висота всіх гір Альпійського поясу. Як зміниться клімат України?
 3. Які зміни в кліматі сталися б на Україні, якщо західне перенесення змінилося б на східне?
 4. Як змінився б клімат України, якщо Земля змінила б свій похил приблизно на 20˚ і становила би приблизно 45˚?

Підсумки Рефлексія. Д\З 4 групам учнів придумати рекламу окремої пори року (з її + , – , несприятливими погодними явищами)

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,348sec