Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон—карбонових зв’язків в органічних сполуках. види гібридизації електронних орбіта лей атома Карбону

Тема уроку: класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон—карбонових зв’язків в органічних сполуках. види гібридизації електронних орбіта лей атома Карбону.

Цілі уроку:  розширити знання учнів про класи вуглеводнів, хімічний зв’язок на прикладі органічних сполук у доступній формі, допомогти учням самостійно здобувати знання; створити цілісне уявлення про основи курсу органічної хімії.

Тип уроку:   комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Хід уроку

І. Організація класу

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

Евристична бесіда.

 

  1. 1.     Сформулюйте основні положення теорії О. Бутлерова.
  2. 2.     Наведіть приклади, що підтверджують цю теорію.
  3. 3.     Згадайте з історії, як давно відомі людям органічні сполуки.
  4. 4.     Наведіть приклади органічних речовин природного походження.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

1.Класифікація вуглеводнів.

Сполуки, у яких атоми елемента Карбону сполучені тільки з атомами Гідрогену, називаються вуглеводнями .

Класифікацію вуглеводнів (за типом хімічних зв’язків ) подано у схемі 1.

 

Схема 1

 

 

Вуглеводні —  відповідно до будови карбонового скелету поділяються на аліфатичні  (з відкритим карбоновим ланцюгом) та циклічні (із замкнутим ланцюгом атомів Карбону). Залежно від типу зв’язків між атомами Карбону вуглеводні як аліфатичні, так і циклічні поділяються на насиченні, що містять тільки σ- зв’язки, та ненасичені, які містять, крім σ- зв’язків, ще і π- зв’язки (схема 2)

2.Види гібридизації

Розповідь учителя

 

Схема SP3 – гібридизації

 

∞ + 8 + 8 +O → ∞

2P   2P    2P  2S      SP3

 

Формула SP3 – гібридизованої орбіта лі

 

Робота в групах

  • Створити схему SР2 — гібридизацію.
  • Створити схему SР — гібридизацію

 

ІV. Первинне застосування одержаних знань

Тренувальні вправи

1.Установіть відповідність між колонками:

Речовина                                                     Клас органічних сполук

А бутин;                                                      1.алкени;

Б бутан;                                                       2. алкіни;

В бутадієн.                                                  3. алкадієни;

4. алкани.

 

2. Зробивши на чернетці потрібні обчислення, визнач формулу алкану, якщо відносна густина його парів за повітрям дорівнює 0,55. Назву алкану запиши словом.

 

3. Складіть структурні формули всіх ізомерних вуглеводнів складу С7Н16 та назвіть їх за систематичною номенклатурою.

 

  1. V.               Підведення підсумків. Оцінювання

 

VI. Домашнє завдання

 

VII. Рефлексія

Чи задовольняють ваші знання з даної теми вашим потребам?

Так Ні Частково

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (6) (25.3 KiB, Завантажень: 40)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (6) (174.0 KiB, Завантажень: 20)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,316sec