КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

Мета: розкрити значення класифікації професій у професій­ному самовизначенні учнів, пояснити основні класифікаційні ознаки.

Матеріали: таблиця й схема «Класифікація професій» за Є. Клімовим, тест ДДО Психолог. Нині у світі налічується величезна кількість про­фесій. Кожна з них має свої особливості, багато і спільного. Щоб полегшити вибір професії, наводимо класифікацію професій. Одну з таких класифікацій розробив Дж. Холланд, він виходив з того, що всі професії можна об’єднати в 6 основних моделей професійного середовища, яким відповідає 6 основних типів орієнтації особистості:

• реалістичний (робітники й водії авто);

• інтелектуальний (учені);

• соціальний (учитель, лікар);

• стандартний (клерк);

• заповзятливий (бізнесмен, продавець);

• артистичний (художник, актор).

Існують й інші класифікації. Однак у нашій країні загально­визнаною й найпопулярнішою в професійній орієнтації класи­фікацією професій є психологічна класифікація, запропонована Є. Клімовим. В основу цієї класифікації покладено 4 ознаки:

особливості предмета (об’єкта) праці;

— мета праці;

— характер знарядь праці;

— умови праці.

За предметом праці професії поділяються на: « людина — тех­ніка», «людина — природа», «людина — людина», «людина — знакова система», «людина — художній образ».

Професії типу «людина — природа» спрямовані на об’єкти живої природи: тварин, рослин, мікроорганізмів. Людині, яка обирає професію типу «людина — природа», необхідна любов до рослин і тварин, гарна уява, спостережливість, фізична ви­тримка.

Люди, які обрали професії типу «людина — художній об­раз», — зазвичай творчі особистості. У них від народження є талант до мистецтва, живопису, музики.

Професії типу «людина — техніка» спрямовані на роботу з апаратурою, технікою, різними механізмами.

Професії типу «людина — людина» спрямовані на людину. Ці професії пов’язані з навчанням, вихованням, обслуговуванням і керівництвом людьми.

Професії типу «Людина — знакова система» спрямовані на обробку інформації у вигляді знаків, графіків, креслень.

За метою праці професії розділяються на: гностичні — роз­пізнати, розрізнити, оцінити, розібратися, перевірити (контро­лер, слідчий, ревізор і т.д.); перетворювальні — перетворити, обробити, організувати, вплинути, перемістити (водії, будівель­ники, оператори й т.д.); дослідницькі — винайти, придумати, сконструювати, знайти новий варіант (письменник, модельєр, програміст тощо).

За знаряддями праці професії поділяють на такі, що вимага­ють використання: ручних знарядь праці; механічної, машинної праці; автоматизованого, автоматичного устаткування; функціо­нальних зусиль людини.

За умовами праці професії поділяють на: такі, що вимагають високих морально-етичних рис; з незвичайними умовами праці; професії з мікрокліматом побутового типу; професії, при яких, робота здійснюється просто неба.

Закріплення матеріалу. Обговорення

— Назвіть приклади професій і спеціальностей кожного з типів професій.

— Складіть формулу професії юриста, економіста, бригадира, перукаря.

— Тест ДДО Є. Клімова.

Підбиття підсумків заняття

Таблиця З

Класифікація професій за Є. Клімовим

Класифі­каційна ознака

Вид і характер праці

Предмет праці (типи професій)

Т

П

Ч

3

X

Людина — художній образ

Мета праці

(класи

професій)

Г

Гностичні

Пр

Перетворюваль­на

Д

Дослідницька

‘Знаряддя праці (група професій) Р

Ручні

(безпосереднє

виконання

функцій)

М

Механізовані (керування машинами, механізмами)

А

Автома­тизовані

Ф

Функ­ціо­нальні

Умови праці (група професій) М

Підвищена моральна відповідальність

Н

Незвичайні умови праці

Б

Побутові послуги

0

Просто неба

Схема З

Класифікація професій (4 яруси)

 

 

 

 

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,315sec