Класифікація мутацій. Генні мутації та хромосомні аберації

Тема: Класифікація мутацій. Генні мутації та хромосомні аберації.

Мета: розширити поняття про спадкову мінливість; дати поняття про типи мутацій та їх причини, розвивати навики розв’язування задач на множинний алелізм.

Методи та форми роботи: наочні, словесні, вправа “Поміркуй”.

Терміни та поняття: мутації, мутагени, мутанти, генеративні та соматичні мутації, летальні, сублетальні, геномні, генні мутації.

Обладнання: таблиця: “Мутації”, колекції, фото мутантів, колекція мух дрозофіл, мікроскопи, готові мікропрепарати нормальних і мутантних дрозофіл.

Хід заняття

І.       Організаційних момент.

Привітання, побажання хорошого настрою.

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Біологічний диктант.

Комбінативна мінливість пов’язана із виникненням різних комбінацій …

Джерелами комбінативної мінливості є: …

Комбінативна мінливість забезпечує …

Мутації – стійкі зміни генотипу, які виникають раптово і призводять …

Основи вчення про мутації заклав голландський учений …

ІІІ.    Повідомлення теми і мети уроку.

ІV.    Надання необхідної інформації.

1.Інформаційне повідомлення.

Мутаційна мінливість обумовлена ​​мутаціями – стійкими змінами генетичного матеріалу і, відповідно, успадкованого ознаки.
Мутаційна мінливість виникає внаслідок мутацій. Мутації – порушення генетичного матеріалу, мають стійкий характер і виникають раптово, стрибкоподібно (де Фриз).
2. Властивості мутацій та відмінності їх від модифікацій учні вивчають працюючи з підручником.

  1. Множинний алелізм

Здебільшого ген представлений двома алельними формами, одна з яких виникла шляхом мутагенезу. Проте ген може мутувати не лише в одному напрямі, а мати кілька мутантних форм. У деяких рослин-перехреснозапилювачів відомо понад 200 різних алельних форм одного й того самого гена. Типовим прикладом множинного алелізму є групи крові у людини. Вважається, що ген / (перша група) мутував у двох напрямах ІА та IВ. Так виникли друга й третя групи крові відповідно. Між собою мутантні форми А і В поводяться незалежно, тобто кодо­мінують. Внаслідок цього виникла четверта група ІАІВ. Алель І° є рецесивним відносно ІА та IВ, тому його іноді позначають «І».

Варто застерегти, що явище множинного алелізму має місце в популяцій. Окремий організм (якщо він диплоїдний) має лише дві алельні форми кожного гена. Практична робота

Типова задача. Які групи крові можливі у дітей, якщо у їх мате­рі — друга група, а у батька — перша?

Методика розв’язування. Для зручності запишемо генотип матері АА, батька — ОО. Зазначимо, що алелі А і В домінують над О. Отже, генотип матері може бути як АА, так і АО (гетерозигота). Запишемо схему схрещування для першого випадку:

АА х♂ ОО.

Побудуємо решітку Пеннета, розпишемо гамети і проведемо схре­щування:

 

  О

О

А

АО

АО

А

АО

АО

З результатів схрещування видно, що всі діти від цього шлюбу матимуть другу групу крові. Аналогічно перевіримо інший варіант:

АО х♂ ОО.

 

  О О

А

АО АО

О

ОО ОО

 

В разі, коли мати гетерозиготна, діти з однаковою ймовірністю матимуть як другу, так і першу групу крові.

 

Задача. Чоловік з темним волоссям і ІV групою крові одружився зі світловолосою жінкою з І групою крові NN.  Який колір волосся і які групи крові будуть у дітей ?

Розв’язання:

    1)

 

 

 

 

Який колір волосся і групи крові будуть у їх дітей?

F1Сс ІA1°МN – темне волосся II група MN- 25%

Сс ІВ1°MN – темне волосся III група MN – 25%

Сс ІA1°NN – темне волосся II група NN – 25%

Сс ІВІ° NN – темне волосся III група NN – 25%

 

 

 

 

 

2)

сс І °І° NN             Сс ІАІВ МN

 

 

 

?

Гамети:     с 1° N           С ІА М

СІА N

СІ3М

С1ВN

сІАМ

сIАN

сІВМ

сІВN

F2 Сс ІАІ° МN  – темне волосся II гр. МN – 12,5%

Сс ІАІ° МN – темне волосся II гр. NN – 12,5%

Сс ІВІ° МN – темне волосся III гр. МN – 12,5%

Сс ІВІ° NN – темне волосся III гр. NN – 12,5%

ссІАІ° МN – світле волосся II гр. NN – 12,5%

сс ІАІ° NN – світле волосся II гр. NN – 12,5%

сс ІВІ° NN – світле волосся III гр. МN – 12,5%

сс ІВІ° NN- світле волосся III гр. NN – 12,5%

Відповідь. Якщо за кольором волосся чоловік гетерозиготний – темново­лосі з II або III групою або світловолосі з II або III групою МN або NN якщо гомозиготні – темноволосі з II або IIІ групою крові МN або NN.

Задача №148. У короткозорої резус-позитивної жінки з II групою крові народилася дитина з нормальним зором і резус негативною кров’ю І групи. Напишіть генотипи матері і дитини. Визначте генотипи батька (коротко­зорість – домінантна ознака).

Дано:                                                 

алелі

ген                        С – короткозорість

короткозорості     с – нормальний зір

І° І°  – I група

ІАІА або ІА І°- II група

ІВІВ або ІВ І°- III група

ІАІВ – IV група

D-Rh +

d Rh-

DD-Rh +

Dd-Rh +

dd-Rh –

Який генотип батька ?

Розв’язання:

CcDd ІАІ° 

 

 

 

 

 

                    ccdd І°І° 

Можливі генотипи:

Сс або сс – за зором;

Ddабоdd – за резус-фактором

І°І° ,або   ІАІ°,

або ІВІ° – за групою крові

Відповідь. Генотип матері – СсDdІАІ°; дитини – ссddІ°І°; можливі генотипи батька: за зором – Сс або сс; за резус-фактором – Ddабо dd, за групою крові І°І° або ІАІ° або ІВІ°.

Задача 149. Відомі групи крові трьох пар батьків:

1) ♀-А(ІІ)МN Rh +;   ♂ –О(І) МNRh+

2) ♀- В(ІІІ)МN Rh -; ♂– В(ІІІ)МN Rh+

3) -А(ІІ)ММ Rh -;   ♂ – В(ІІІ)МN Rh+

Кожної пари по одній дитині. Групи крові в їхніх дітей такі:

1)АВ(ІV)ММ Rh –

2) О(І) NN Rh –

3)А(ІІ)МN Rh +

Визначте, якій парі батьків належить кожна дитина.

Розв’язання:

I пара батьків:

А (II) МN Rh +         0(1) ММ Rh +

А(II) МN Rh+ (3 дитина)

II пара батьків:

В (III) МN Rh –           В (III) МN Rh+

 

0(I)NN Rh – (2 дитина)

III   пара батьків:

А (II) ММ Rh +         B(III) МN Rh –

АB(IV) ММ Rh+ (1 дитина)

Відповідь. 1 дитина- III групи, друга-другої, третя-першої пари.

 

Задачі для самостійного розв’язання:

1. У матері перша група крові, а у батька — четверта. Чи можуть діти успадкувати групу крові одного із своїх батьків?

2     Чи можуть діти успадкувати групу крові своєї  матері, якщо в неї перша
група, а у батька — третя?

3     Відомо, що кров першої групи можна переливати всім людям, кров
другої — лише особам другої або четвертої групи, кров третьої групи — лише
особам третьої або четвертої групи, а кров четвертої групи — лише людям
четвертої фупи. Інакше кажучи, особи з першою групою крові є універсальними
донорами, а з четвертою групою — універсальними реципієнтами. Чи завжди
можна переливати кров матері її дітям? кров сестри — її рідному брату?

4      У пологовому будинку переплутали двох хлопчиків. Батьки одного з
них мають першу й другу групи крові, батьки другого — другу й четверту.Аналізи показали, що діти мають першу й другу групи крові. Визначте, хто чий син. Чи можна це зробити з певністю при інших комбінаціях груп крові (наведіть приклади)? В яких випадках можна обійтися без дослідження крові батьків?

5      У хлопчика перша група крові, а в його сестри — четверта. Що можна
сказати про групи крові їхніх батьків?

6      Від шлюбу між чоловіком з групою крові В і жінкою з групою крові А
народилось троє дітей з групами крові В, АВ і О. Визначте гентипи батьків і
дітей

7      У дітей друга й третя групи крові, у матері — четверта. Яка група крові
може бути у батька цих дітей? Чи можна визначити генотипи всіх членів родини?

 

VІ.    Рефлексія.

Узагальнюючи вивчений матеріал учні колективно заповнюють таблицю.

Типи мутацій

Коротка характеристика

Приклади

Де виникають

  1. Генеративні
  2. Соматичні
   

Залежно від впливу на життєдіяльність організму

  1. Летальні
  2. Сублетальні
  3. Нейтральні
   

Залежно від змін генетичного апарату

  1. Геномні
  2. Генні
   

 

VІІ.   Підсумок уроку.

VІІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику. Скласти кросворд “Мутаційна мінливість. Типи мутацій”. Розв’язати задачу 6.7.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Класифікація мутацій Генні мутації та хромосомні аберації (73.0 KiB, Завантажень: 3)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,321sec