Картки з Української мови по темі: Вживання великої букви

Вживання великої букви

• 91

(Л,ле)ся (У,у)країнка, (Л,л)юдвіг ван (Б,б)етховен, (А,а)нтей, (Г,г)енеральний секретар ООН, (В,в)елика (В,в)едмедиця, (Д,д)алекий (С,с)хід, (Б,б)іла (Ц,ц)ерква, (Р,р)ада (Б,б)езпеки, (П,п)олісся, (А,а)кадемія наук (У,у)країни, поема «(Е,е)неїда», (Б,б)іблія, епоха (В,в)ідродження, (Т,т)еплого (О,о)лекси, (В,в)ерсальський мир, (Е,е)зопівська мова, (А,а)нтарктида, (Н,н)овгород-(С,с)іверський.

 

•92

(Т,т)арас (Ш,ш)евченко, (Л,л)еонардо да (В,в)інчі, (А,а)поллон, (П,п)резидент (У,у)країни, (К,к)озеріг, (З,з)ахідна (У,к)раїна, (Я,я)сна (П,п)оляна, (Т,т)роїстий союз, (П,п)обужжя, (К,к)нижкова палата, роман «(М,м)аруся (Ч,ч)урай», (Є,є)вангеліє, (К,к)оліївщина, (А,а)кт проголошення незалежності (У,у)країни, (Б,б)іле море.

 

•93

(І,і)ван (Ф,ф)ранко, ді (В,в)ітторіо, (А,а)хіллес, (Г,г)енеральний прокурор (У,у)країни, (М,м)олочний (Ш,ш)лях, (П,п)івденне (П,п)олісся, (Ж,ж)овті (В,в)оди, (Р,р)еспубліка (Б,б)олгарія, (П,п)риазов’я, (Б,б)удинок учителя, (К,к)оран, (Х,х)мельниччина, (Д,д)екларація прав людини, (Ю,ю)дині срібняки, (Б,б)огородиця, лауреат (Д,д)ержавної премії ім. (Т,т)араса (Ш,ш)евченка.

 

•94

(Ю,ю)рій (К,к)лен, дю (Г,г)ар, (А,а)фіна, (Г,г)олова (В,в)ерховної (Р,р)ади (У,у)країни, (С,с)атурн, країни (З,з)аходу, (Б,б)іловезька (П,п)уща, (У,у)країна, (С,с)лобожанщина, (К,к)луб письменників, (П,п)салтир, (Л,л)ьодове побоїще, орден (Н,н)езалежності, (А,а)рхімедова спіраль, (Б,б)разилія, (П,п)’ємонт.

 

•95

(О,о)лег (О,о)льжич, фон дер (Г,г)ольц, (Б,б)удда, (Д,д)екан, (Ю,ю)пітер, народи (П,п)івночі, (П,п)арнас, (М,м)иколаївська область, (Б,б)атьківщина, (П,п)алац урочистих подій, (Ч,ч)асослов, (П,п)олтавська битва, літак (А,а)нтей, (П,п)іфагорова теорема, теорема (П,п)Піфагора,  (Б,б)ратислава, (Р,р)ив’єра.

•96

(О,о)лена (Т,т)еліга, (В,в)енера, (М,м)іністр, (М,м)еркурій, (П,п)івнічна (Б,б)уковина, (А,а)ндріївський узвіз, (В,в)олинська область, (В,в)ітчизна, (О,о)перний театр, (Б,б)ожа (М,м)атір, (Р,р)енесанс, (В,в)еликий піст, (Ц,ц)укерки (П,п)олуничний аромат, (У,у)(П,п)(А,а), (Ґ,г)ібралтар, пів-(Є,є)вропи, (Р,р)ава-(Р,р)уська.

 

•97

(Л,л)іна (К,к)остенко, (О,о)'(К,к)ейсі, (З,з)евс, (А,а)кадемік, (М,м)аро, (Б,б)ерингове море, бульвар (Т,т)араса (Ш,ш)евченка, (К,к)оліївщина, (З,з)бройні сили (У,)країни, (Т,т)ретьяковська галерея, (С,с)ин (Б,б)ожий, (Н,н)овий рік, (М,м)асниця, (Г,г)рінченків словник, (Ґ,г)ренландія, (Д,д)унай, (П,п)івнічний (Л,л)ьодовитий океан.

 

•98

(Я,я)рослав (М,м)удрий, (Д,д)'(А,а)ртаньян, (П,п)ерун, (Г,г)енерал-(Л,л)ейтенант, (В,в)еликий (В,в)із, (В,в)олодимир-(В,в)олинський, (В,в)улиця (К,к)ороля (Д,д)анила, (Д,д)онеччина, (Н,н)аціональна гвардія, (П,п)резидія, (С,с)вятий (Д,д)ух, (Д,д)ень учителя, (П,п)етрівка, (Є,є)(Е,е)(С,с), (Ш,ш)евченкові поезії, (Є,є)русалим.

 

• 99

(Д,д)анило (Г,г)алицький, (В,в)ан-(Д,д)ейк, (Д,д)ід (М,м)ороз, (З,)заслужений діяч мистецтв, (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях, (Г,г)оверла, (М,м)айдан (Н,н)езалежності, (В,в)інниччина, (Т,т)имчасовий уряд, (С,с)анаторій (У,у)країна, (П,п)илипівка, (Н,н)обелівська премія, (А,а)(Є,є)(С,с),  (Т,т)оррічеллі.

 

•100

(Н,н)естор (Л,л)ітописець, (С,с)ан-(М,м)артін, (А,а)нгел, (Н,н)ародний артист (У,у)країни, (З,з)ірка (А,а)льтаїр, (О,о)зеро (І,і)льмень, (С,с)трийський (П,п)арк, (Б,б)уковина, (Ц,ц)ентральна рада, (С,с)импозіум, (А,а)ндріївська церква, (Б,б)лаговіщення, (С,с)пасівка, (Ш,ш)евченківська (П,п)ремія,  (Ж,ж)уль (В,в)ерн, (С,с)лавутич.

 

 

•101

(І,і)ван (Н,н)ечуй-(Л,л)евицький, (С,с)ен-(С,с)імон, (М,м)уза, (Л,л)ауреат (Д,д)ержавної (П,п)ремії імені (Т,т)араса (Ш,ш)евченка, (К,к)омета (Г,г)аллея, (П,п)івнічний (П,п)олюс, (П,п)роспект (Л,л)есі (У,у)країнки, (З,з)акарпаття, (Н,н)аціональні (З,з)бори, (К,к)нижка (К,к)обзар, (В,в)еликдень, (З,з)олоті (В,в)орота, (Г,г)ромадянська (В,в)ійна, (С,с)(Ш,ш)(А,а), (Б,б)альзаківські традиції, (В,в)ест-(І,і)ндія, (З,з)латоуст, (Ф,ф)ранкфурт-на-(М,м)айні.

 

•102

(В,в)’ячеслав (Ч,ч)орновіл, (Л,л)афонтен, (Н,н)імфа, (Д,д)октор (Н,н)аук, (Т,т)унгуський (М,м)етеорит, (С,с)хідноєвропейська (Р,р)івнина, (Р,р)омоданівський (Ш,ш)лях, (П,п)рикарпаття, (П,п)арламент, (П,п)існя (Ї,ї)хав козак за (Д,д)унай, (К,к)олізей, (І,і)вана (К,к)упала, (А,а)нтичний (С,с)віт, (Ш,ш)евченківський стиль,  (Г,г)алич, (З,з)олотоверхий (К,к)иїв.

 

•103

(Н,н)азарій (Я,я)ремчук, (Д,д)еліль, (Р,р)усалка, (К,к)андидат (Н,н)аук, (Т,т)уманність (А,а)ндромеди, (Д,д)ніпро-ріка, (Є,є)вропейське (Е,е)кономічне (С,с)півтовариство, (Н,н)аддніпрянщина, (Н,н)аціональний (Б,б)анк (У,у)країни, (Г,г)азета (Л,л)ітературна (У,у)країна, (К,к)иєво-(П,п)ечерська (Л,л)авра, (П,п)окрова, (С,с)ередньовіччя, (К,к)арпати, (А,а)хіллесова (П,п)’ята, (А,а)встро-(У,у)горщина, (К,к)абінет (М,м)іністрів (У,у)країни.

 

•104

(І,і)ван (М,м)азепа, (Д,д)он (К,к)іхот, (Т,т)итан, (К,к)нязь, (С,с)узір’я (В,в)еликого (П,п)са, (Д,д)ністер, (В,в)сесвітня (Р,р)ада (М,м)иру, (П,п)оділля, (М,м)іністерство (О,о)світи (У,у)країни, (Ж,ж)урнал (Д,д)ивослово, (Х,х)отинський (З,з)амок, (Р,р)іздво, (Т,т)рипільська (К,к)ультура, (Г,г)ордіїв (В,в)узол, (А,а)сканія (Н,н)ова, (Г,г)аличина, (К,к)ам’янець-(П,п)одільський, (Ч,ч)орне море.

 

 

 

•105

(Б,б)огдан (Х,х)мельницький, (К,к)ім (І,і)Рр (С,с)ен, (Ф,ф)ея, (П,п)ринц, (М,м)ала (В,в)едмедиця, (Д,д)есна, (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій, (П,п)окуття, (Ц,ц)ентральна (У,у)права (В,в)сеукраїнського (Т,т)овариства (П,п)росвіта ім. (Т,т)араса (Ш,ш)евченка, (О,о)пера (З,з)апорожець за (Д,д)унаєм», (С,с)офійський (С,с)обор, (У,у)спіння, (К,к)онституція (У,у)країни, (Д,д)амоклів (М,м)еч, (А,а)тлантичний океан, (Г,г)олубий (Н,н)іл, (І,і)вано-(Ф,ф)ранківськ.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,552sec