Картки з Української мови по темі: Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових звуків

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових звуків

Вставте, де потрібно, пропущені букви

•26

Бе…зако…ня, ві…діл, за…вишки, во…з’єднання, спи…ний, па…ся, здорове…ний, нерівня…ний, благослове…ний, бо…ван, вихова…ний, за…ві…ділу, зі…ля, коло…ся, обли…чя, роздорі…жя, ста…тею, повіс…тю, попід ти…ню, л…ю, безлі…ся, свіжіс…тю.

 

•27

В…ічливий, з…аду, ві…давна, …замолоду, осі…ній, розрі…ся, числе…ний, блаже…ний, свяще…ний, свяще…ник, поора…ний, Га…на, війсь…комат, зна…ня, сторі…чя, пі…даш…я, знаряд…ь, ні…чю, радіс…тю, попід віко…ню, л…єте, па поро…тю, паморо…зю.

 

•28

Ві…дзеркалювати, бе…земелля, о…бити, з…овні, ра…ній, підні…ся, непримире…ний, несказа…ний, огне…ний, спече…ний, л…яний, ю…нат, чу…тя, роздорі…жя, сторі…чя, почу…тів, мі…дю, чес…тю, спросо…ня, л…ється, юніс…тю, букве…ний.

 

•29

Ро…зброїти, ві…даль, о…білити, в…ічі, письме…ний, тря…ся, нездола…но, с…авці, нескінче…ний, числе…ний, довгожда…ний, умі…ня, пі…да…шя, роздоріж…я, відкри…тів, сі…лю, матір…ю, гера…ню, ви…лю, навма…ня, мудріс…тю.

 

•30

І…раціональний, бе…зубий, ро…зичити, бе…зоряне, відмі…ний, вині…ся, стара…но, невблага…ний, свяще…ник, зробле…ний, о…ва, війсь…кор, гі…ля, десятирі…чя, сторі…чя, ста…тей, молодіс…тю, зра…ня, на…лю, узбі…чя, первозда…ний.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,489sec