Картки з Української мови по темі: Написання слів іншомовного походження

Написання слів іншомовного походження

 

•106

Ґава…ї, Корс…ка, віраж…нія, Ріо/ де/ Жанейро, Аддис/ Абеба, Т…бет, Руж…є, кар…єра, сер…озний, конферанс…є, Кордил…єри, Булон…, аудієнц…я, автент…чний, Вел…інгтон, д…спут, колібр…, арс…нал, п…даль, тел…еграф, ге…рбарій.

 

•107

Саво…я, Мекс…ка, Сан/ Франц…ско, Цюр…х, Ват…кан, Па/ де/ Кале, Монтеск…є, прем…єр, кур…озний, він…єтка, Гот…є, Рафаел…, магістрал…ю, автобіограф…я, Ві…ніпег, кашн…, такс…, інт…грал, та бел…, Гал…лей, г…потеза.

 

•108

Міс…іс…іпі, Антракт…ка, Ч…каго, Австр…я, Палест…на, Перуел…, Фур…є, ад…ютант, к…ювет, кан…йон, Мол…єр, Суец…, ір…еальний, лейт…нант, Ейншт…йн, Б…ранже, Гал…вані, галант…рея, р…гулятор, Лес…інг, гор…зонт, попур….

 

•109

Гр….мм, Адріан…ка, Ч…лі, Вел…кобританія, С…цилія,  п…єдестал, ін…єкція, рю…зак, монпанс…є, Н…ютон, тюл…, Вав…лон, капел…мейстер, Лейпц…г, Ван/ Дейк, ател…є, Рос…іні, Ла/ Манш, Лінкол…н, ж…ле, Йоган…есбург.

 

•110

Рос…іні, Балт…ка, Ваш…нгтон, Мадр…д, Сканд…навія, Єг…пет, інтерн…ю, кон…юнктура, б…юро, ад…ю, Лаву аз…є, Д…юма,  Швейцар…я,  Барб…є, Лонге…ло, Ґренланд…я, л…генда, г…нетика, Філіп…іни, хоб..і, антракт…да, п…нальті, Гот…є.

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,552sec