Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування

Тема.  Кам’яне вугілля , продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування.  Лаб. робота 2.Ознайомлення із зразками нафтопродуктів і  продуктів коксування кам’яного вугілля(колекція).

Мета : ознайомитись з основними джерелами  вуглеводнів та їх переробкою;

вивчити склад  і властивості  кам’яного вугілля , продуктів коксування

кам’яного вугілля, їх   застосування ;поглибити знання про поширення

органічних  речовин у природі та їх використання.

 

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи:  еврістична бесіда, індивідуальна, самостійна робота.

Обладнання: опорні схеми,колекції, схеми, карта України.

                                                            Хід уроку

 І. Організація класу

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

Евристична бесіда.

Чи  відіграють певну роль продукти природної сировини у суспільному господарстві? Обгрунтуйте думку.

ІІІ.Перевірка домашнього завдання.

1.   Чому   нафта   не  має  сталої   температури  кипіння?

2.  Які   фізичні   явища   лежать   в  основі   поділу   нафти   на   фракції?

3. Як   застосовують   принцип  теплообміну   в   процесі   переробки нафти?

4.Які   основні   нафтопродукти   вам   відомі?

5.Що    таке  октанове  число  і  як  його   визначають.?  

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.Кам’яне вугілля

Кам’яне вугілля, як і нафта, неіндивідуальна речовина. До його складу входять вільний вуглець (до 10%),органічні речовини, що містять Карбон, Гідроген, Оксиген, Сульфур, Нітроген, мінеральні речовини. Вугілля використовується як пали­во, а також в хімічній промисловості.

При хімічній переробці вугілля вилучається величезна кількість цінних речовин. Внаслідок нагрівання до 1000°С без доступу повітря вугілля перетворюється на кокс. Цей продукт на 96 – 98% складається з вуглецю. Застосовується в мета­лургії.

Коксування – це нагрівання кам’яного вугілля без доступу повітря до 1000° С. У результаті утворюється кокс, кам’яновугільна смола і коксовий газ. Кам’яновугільна смола і коксовий газ переробляються на коксохімічних заводах. На основі продуктів, виділених із кам’яновугільної смоли, виникли цілі галузі хімічної промисловості – виробництво синтетичних барвників, лікарських препа­ратів, засобів захисту рослин, вибухових речовин тощо. Отже, кам’яне вугілля – цінна хімічна речовина.

Якщо нафта і природний газ є основним джерелом насичених і ненасичених вуглеводнів, то відносно ароматичних вуглеводнів, безсумнівно, перевага належить вугіллю. Це тверде  паливо посідає чільне місце в розвитку промисловості органічного синтезу як постачальник хімічної сировини. Його природні запаси набагато перевершують  запаси нафти і природного газу. В Україні вугледобування зосереджено в трьох басейнах : Донєцькому та Львівсько-Волинському кам’яновугільних  басейнах,   Дніпровському   буровугільному   басейні.

Вугілля –  це тверда горюча копалина органічного походження, що утворилася з вимерлих рослин і планктону в результаті діяльності мікроорганізмів .

З    вугілля,    завдяки   значній різноманітності його складу,  можна добувати незрівнянно ширший асортимент  продуктів,   ніж   з   нафти  і   природного  газу.

Істотним  процесом, що зумовлює міграцію хімічних речовин  з коксових батарей у навколишнє середовище, є гасіння коксу. Коли вода стикається з розпеченим  коксом, з башт гасіння виділяється багато водяної пари, яка містить велику кількість  різноманітних домішок.  Білі   «султани»   парогазової суміші,  періодично    з’являються     над    баштами     гасіння – характерна ознака    «краєвиду»   коксохімічного   заводу.

 

 

V. Узагальнення та систематизація знань

Лаб. робота 2.Ознайомлення із зразками нафтопродуктів       і  продуктів коксування кам’яного вугілля(колекція).

VІ. Підведення підсумків. Оцінювання

VІІ. Домашнє завдання

Складіть схему продуктів коксування кам’яного вугілля.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (25) (104.5 KiB, Завантажень: 65)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (26) (158.5 KiB, Завантажень: 32)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,384sec