Календарне планування з російської мови (7 клас)

Календарне планування з російської мови (7 клас)

 

Тема

К-ство часов Дата
1 О месте русского языка среди других языков мира.    
2 Текст. Средства связи предложений в тексте. Цепная и параллельная связь в тексте.    
3 Зрительно – слуховой диктант    
4 Простые и сложные предложения.    
5 Сложные предложения с союзами и без союзов.    
6 Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.    
7 Составление и разыгрывание диалогов с опорой на художественный текст.    
8 Имя существительное. Повторение.    
9 Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных (повторение).    
10 Полная и краткая формы прилагательных (повторение).    
11 Чтение вслух.    
12 Имя числительное. Числительные количественные и порядковые.    
13 Изменение имени числительного по падежам (повторение)    
14 Аудирование текста    
15 Местоимение. разряды местоимений (повторение) Заучивание наизусть небольшого стихотворения.    
16 Притяжательные, указательные, определительные местоимения.    
17 Повторение    

2 семестр

18 Глагол. Наклонение глагола (ознакомление)    
19 Безличные глаголы.    
20 Сжатое изложение текста    
21 Общее значение причастия    
22 Причастный оборот    
23 Общее значение деепричастия    
24 Деепричастный оборот    
25 Наречие. Степени сравнения наречия    
26 Степени сравнения наречия    
27 Чтение молча    
28 Союзы сочинительные и подчинительные    
29 Общее понятие о предлоге    
30 Небольшое письменное высказывание с элементами рассуждения не основе личного опыта учащихся    
31 Формообразующие, отрицательные и модальные частицы (ознакомление)    
32 Назначение междометия    
33 Аудирование текста    
34 Записывание текста, выученного наизусть.    
35 Повторение в конце учебного года    

 

Пояснювальна записка

Посібник містить детальні поурочні плани для навчання шестикласників російської мови. Планування здійснене у відповідності до сучасних вимог. До кожного уроку сформульовано навчальну, розвивальну й виховну мету. Кожен урок структуровано відповідно до його мети і завдань. У кожному плані розкрито хід роботи, в якому відбито структуру уроку — зафіксовано кожен з його етапів, конкретизовано прийоми роботи, зміст питань і завдань для організації пізнавальної діяльності учнів, зміст навчальних проблем. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям учнів шостого класу.

Посібник вміщує детальні плани уроків розвитку зв’язного мовлення. Основним завданням таких уроків є формування необхідних учням текстотворчих умінь на основі засвоєних ними текстологічних знань. На таких уроках виробляються найбільш важливі вміння, пов’язані з кожним видом мовної діяльності: аудіюванням, говорінням, читанням, письмом. Крім цього, ця частина змісту навчання реалізується і на уроках вивчення мовного матеріалу. Засвоєння будь – якого мовного засобу або є попередженням роботи над розвитком відповідних мовних навичок, або отримані знання про мову закріплюються на матеріалі тексту (при цьому одночасно вирішуються і мовні завдання).

Плани – конспекти занять факультативного курсу для 7 класу розроблено згідно програми середніх загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Російська мова (факультативний курс). 5 – 11 кл. – К. : Майстер клас. 2006.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

00 Календарне планування з російської мови (7 клас) (15.1 KiB, Завантажень: 15)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,522sec