Календарне планування факультативного курсу ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА для 2 класу (35 годин)

Зміст навчального матеріалу

Вимоги щодо рівня

загальноосвітньої підготовки учнів 

Усна мудрість народів 

світу для дітей (4 год)

Прислів’я, приказки, загадки. (1 год)

Ігровий дитячий пісенний фольклор.

(3 год)

Загальне поняття про світовий фольклор та його жанри (казки, дитячі пісні, прислів’я, приказки, загадки тощо). Втілення у фольклорних творах колективного життєвого досвіду, ідеалів, прагнень, рис характеру різних народів

—розуміє важливість фольклору в житті людини;

—розкриває зміст поняття “фольклор” та його складові;

—усвідомлює елементарні жанрові особливості фольклорних творів;

—наводить приклади декількох фольклорних творів народів світу;

—виразно читає напам’ять одну з дитячих пісень (на вибір)

Дивовижний світ казок

народів Європи (3 год)

Народна казка

“Чабанський пес” (молдовська),

“Малюк Брауні” (англійська),

“Вчений кіт” (італійська).

Казка як фольклорний твір, її основні жанрові ознаки. Типові чесноти казкових героїв: любов до праці, мудрість, кмітливість, доброта, чесність. Засудження таких рис характеру, як лінощі, хитрощі, заздрість, злість. Ствердження ідеї перемоги добра над злом.

Для додаткового самостійного читання:

“Лисичка-сестричка і сірий вовк” (рос), “Лисиця та яструб” (шотл.),

“Кіт у чоботях” (нім.),

“Ялини-балакухи” (фін.).

“Загублений гаманець” (порт.),

“Як звірі не вберегли своїх таємниць” (франц.)

—усвідомлює елементарні жанрові особливості народної казки;

—розповідає про особливості побудови казки (зачин, кінцівка, повтори);

—визначає персонажів казок;

—висловлює елементарні узагальнені оцінні судження: цей герой гарний, добрий, а цей — поганий, злий, лихий і т. ін.;

—визначає схожі сюжети в казках різних народів;

—переказує зміст однієї з казок;

—дає оцінку вчинків героїв

 

 

Зроби канікули

Енн Хогарт (англ.)

 

 

цікавими (1 год)

“Мафін та його веселі друзі”.

 

 

Не стомлюйся

 

 

робити добро (7 год)

Літературна казка

Особливості літературної казки, її відмінності від народної.

Шарль Перро (франц.)

“Химерні бажання”

Висміювання вад людського характеру.

Якоб та Вільгельм Грімм (нім.)

“Маленькі помічники”.

Брати Грімм — відомі збирачі та інтерпретатори німецьких народних казок.

Поетизація працьовитості та скромності, ідея винагороди за людські чесноти в казці “Маленькі помічники”.

Ганс Крістіан Андерсен (дан.)

“Нове вбрання короля”.

Висміювання пихатості, зарозумілості, сліпого наслідування.

Захаріас Топеліус (фін.)

“Сонячний промінь у листопаді”.

Оспівування доброчинності, взаємодо-помоги, людяності.

Вожена Нємцова (чеськ.)

“Володар часу”.

Оспівування скромності та інших людських чеснот, віра в перемогу добра.

Осуд лихих намірів, зажерливості, жадоби до збагачення нечесною поведінкою

Ангел Каралійчев (болг.)

“Сорок братів та їхня сестричка”.

Уславлення у творі відданості, щирих родинних взаємин, чесності, вдячності, взаємодопомоги.

Енід Блайтон (англ.)

“Знамените каченя Тім”.

Оспівування утворі щирої дружби, сміливої вдачі, взаємодопомоги.

Для додаткового самостійного читання:

“Химерні бажання” Ш.Перро;

“Розумна дочка селянська”

братів Грімм;

“Свиня-скарбничка” Г. К.Андерсена; “Адальминина перлина” Ц.Топеліуса; “Мудрий золотар” Б.Немцової

 

 • має початкове уявлення про автора як творця казки;

  —    правильно називає твір (прізвище письменника, заголовок);

  —пояснює, що літературна казка – це авторський твір;

  • уміє знаходити в тексті найважливіші слова, речення, що характеризують певні якості дійових осіб;
  • розрізняє авторську і народну казку;
 • наводить приклади добрих справ героїв;
 • розуміє запитання вчителя;
 • уміє знаходити в тексті відповіді на відтворення фактичного змісту прочитаного;
 • виявляє розуміння цілісного змісту твору;
 • висловлює свою думку щодо поведінки персонажа;

  —усвідомлює важливість самооцінки;

  • аналізує власні вчинки з позиції добротворення;
 • уміє відтворити текст за планом і за малюнками;
  • має уявлення про один із способів зображення персонажа – опис його зовнішності;
  • визначає структурні елементи казки (зачин, кінцівка, повтори).
 • пояснює розуміння моральних основ товаришування;
  • перелічує назви найвідоміших казок та їх персонажів;
  • висловлюється щодо теми твору — що в ньому зображено, про що
   він написаний;

   —    висловлює оцінне судження про персонажів (добрий, чесний, лихий, недоброзичливий);

   • пояснює своє розуміння краси родинних взаємин;
   • вміє читати за особами окремі епізоди казки;

    —правильно визначає автора казки, країну.

Зроби канікули

цікавими (1 год)

Зроби канікули цікавими.

Тим, хто любить читати.

Єста Кнутсон (швед.) “Пригоди Пелле Безхвостого”. 

—    правильно називає твір (прізвище автора, заголовок);

—уміє самостійно сформулювати запитання до окремих абзаців і тексту

загалом;

—відтворює послідовність подій у творі;

— правильно встановлює зв’язки між подіями, дійовими особами;

 • уміє аналізувати мовлення, вчинки, мотиви поведінки дійових осіб;
 • уміє
  самостійно знаходити діалоги, читати за особами;

  • уміє передавати свої враження, почуття від прочитаного;
   • висловлює оцінні судження морального і етичного характеру про
    події, персонажів прочитаних творів з використанням оцінної лексики;

  —виділяє, називає, показує структурні елементи книжки та їх призначення: обкладинка, корінець, сторінка, ілюстрації

Бути порядною

людиною (4 год)

Оповідання

Спиридон Вангелі (молд.) Проліски

Змалювання у творі бажання робити людям добро

Михайло Зощенко (рос.) Найголовніше

Формування дитячої особистості, загартування характеру дитини.

Аурел Скобіоале (молд.) “Оповідання”

Поєднання змісту творів з народними повчаннями.

Анні М.Г.Шмідт (нідерл.)

“Йін і Янеке разом граються”, “Понніянс хворіє”

Оповідання про внутрішній світ дітей.

Становлення дитини як особистості, прагнення вдосконалювати себе.

Перші сприйняття і розуміння загальнолюдських цінностей.

Засудження хитрощів, байдужості, неправди. Ствердження доброти, милосердя та поваги до людини.

Для додаткового

самостійного читання:

С.Вангелі “Пісенька”;

М.Зощенко “Боягузик Василько”;

А.Скобіоале “Ціпок дідуся”,

“Що сказав горіх”, “Корінь”.

—розрізняє оповідання за найпростішими жанровими ознаками;

—виділяє, правильно називає персонажів оповідання;

 • висловлює свою думку
  щодо поведінки персонажів;
 • виявляє розуміння авторського ставлення до персонажів, їхніх вчинків;

—    співвідносить зміст твору з його заголовком, розуміє основну думку
твору (з допомогою вчи теля);

 • уміє самостійно сформулювати запитання до окремих абзаців і тексту
  загалом;
 • уміє придумувати словесні картини до епізодів;
 • уміє розповісти твір від імені дійової особи; зі зміною часу подій

Поетична

скринька (6 год)

Сюжетні вірші, поетичні казки

Джані Родарі (італ.)

“Танок усіх діток”,

“Місяць під Києвом”;

Оспівування миру, дружби між дітьми всього світу. Вияв глибокої поваги до всіх народів нашої планети. Турбота про щасливе дитинство дітей світу.

Йован Йовапович-Змай (серб.)

“Послухаймо, що нам каже півень”, “Малий велетень”

Бадьорий, радісний, веселий світ дитинства у віршах поета.

Ясел Разцвєтніков (болг.)

“Загадки”

—практично виявляє ознаки віршованого тексту; графічну форму, наявність рими, ритму;

—розрізняє вірші за емоційним забарвленням (веселі, сумні);

—виявляє розуміння того, що кожний авторський твір написаний на ту чи іншу тему;

—виявляє вміння користуватися інтонаційними засобами виразності (правильно робить паузи, регулює силу голосу та інтонацію залежно віл розділових знаків і змісту);

—уміє заповнювати пропущені рими шляхом добору слів, які подані для римування (індивідуально або у процесі групової роботи);

Зроби канікули

 

Ієнс Сігсгорд (дан.)

цікавими (1 год)

 

“Палле сам на світі”.

 

Поетичні казки

Вгльям Роско (тил.)

“У метелика бал”

Заохочення учнів до пізнання світу у всій його різноманітності.

Карній Чуковський (рос.) “Мийдодір”

Засудження лінощів, неохайності. Заклик до здорового способу життя Ніколай Антонов (болг.)

“Казка про житнє зеренце”

Засудження нерозумних рішень. Виховання стриманості, любові до праці.

Для додаткового самостійного читання:

Дж. Родарі “Міжнародний поїзд”,

” Далека мандрівка”,

“Лист до феї”;

Й. Змая “Жабка читає газету”;

Я. Разцвєтнікова “Загадки”;

Ю. Тувіма “Про пана Тралялінського”;

К. Чуковського “Федорине горе”;

Н. Антонова “Майстер-невдаха”

 

—пояснює зображувальні можливості художнього слова як засобу створення художнього образу;

—знаходить слова з переносним значенням і багатозначні слова, вміє їх пояснювати у контексті;

—уміє передавати свої враження, по-
чуття від прочитаного за допомогою зв’язних висловлювань (усні
висловлювання, твори-мініатюри)

—висловлює повагу до праці трудівників    

Лісові  

казки (4 год)

Казки про тварин

Георгі Караславов (болг.)

“Горобець-молодець”;

Едуард Шим (рос.)

“Скільки живе бджола”, “Смужки й Плямки”;

Джозеф Редьярд Кіплінг (англ.)

“Слоненя”;

Юрій Коваль (рос.)

“Метелик”, “Чорні вушка”

Пізнавальні казки про цікаве й незвичне у світі природи. Пробудження інтересу учнів до тваринного світу. Виховання любові до природи, спостережливості. Формування дбайливого ставлення до життя тварин, їх звичок та повадок

Для додаткового самостійного читання:

Г.Караславова “Метелик”;

Е.Шима “Лебідь, рак і щука”;

Ю.Коваль “Снігурі й Коти”

—усвідомлює елементарні жанрові особливості прозової казки; наявність у змісті вигадки, фантазії;

—визначає, правильно називає героїв казок про тварин;

—розповідає про основні риси їхнього характеру (на основі спостережень за поведінкою, вчинками персонажів у казках):

—розуміє відмінність між народною і авторською казкою;

—правильно називає твір (прізвище
письменника, заголовок);

—уміє розпізнавати і знаходити у
тексті яскраві образні слова, вирази, (епітети, метафори, без вживання терміна);

—уміє переказувати казку із дотриманням послідовності подій

Резервний

час (1 год) 

Підсумковий урок

“Сторінками улюблених казок”

—знає авторів і назви дитячих книжок, називає героїв творів, які найбільше сподобалися;

—вміє визначити про кого? про що? йшлося в цих творах; пояснює свій вибір


 

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,570sec