Йонний зв’язок

Тема. Йонний зв’язок .

Мета: на основі електронегативності хімічних елементів розкрити суть йонного хімічного зв’язку; сформувати вміння складати електронні формули йонних сполук; уміти порівнювати йонний та ковалентний зв’язок, виявляти взаємозв’язок між властивостями речовин і типом хімічного зв’язку; формувати в учнів самоосвітню компетентність з допомогою самоаналізу.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиця «Типи хімічного зв’язку ».

Девіз: Хімік без знання фізики подібний до людини, яка все шукати повинна на дотик.                                                                                                                    (М.В.Ломоносов)

Структура уроку

І. Організаційно – вступна частина

Взаємне вітання вчителя та учнів. Повідомлення теми уроку. Перевірка домашнього завдання.

ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань учнів

Клас розбивається на шість варіантів. З кожного варіанта викликається до дошки по одному учню.

Завдання для кожного варіанта

Визначте тип зв’язку та напишіть схему утворення сполук:

1)СН4;   2)F2;   3)Br2;  4) РН3;  5)SO2;  6)ССl4.

Учні самостійно аналізують роботу своїх товаришів, ставлять додаткові питання та оцінюють. Форма роботи – «учень-рецензент».

ІІІ. Постановка завдань уроку

1.  Розкрити суть йонного зв’язку.

2.  Чим відрізняються за будовою атоми та йони.

3.  Порівняти йонний та ковалентний зв’язок.

4.  Виявити зв’язок між властивостями речовин та типом хімічного зв’язку.

ІV.Пояснення нової теми

                1. Йони. Чим відрізняються атоми та йони?

А) Розглянемо будову атомів Na та Cl.

Na    +11   2e-  8e- 1e-          – 1е  ———————— Na    +11   2e-  8e- 0e-      

                                                                                               (позитивний йон) 

              

 

Cl      +17  2e- 8e- 7e-          + 1е ________________ Cl      +17  2e- 8e- 8e-    

                                                                                               (негативний йон)    

              

Скільки електронів необхідно для завершення зовнішнього рівня атома Na та Cl? Що необхідно зробити, щоб завершити  зовнішній енергетичний рівень у цих атомів?

Отже, атом Натрію віддасть електрон, а атом Хлору – приєднає, перетворюючись на заряджені частинки – Йони. Учні самостійно роблять визначення, що таке Йони.

   Йони – це електрично заряджені частинки речовини, які утворюються з атомів або груп атомів у результаті віддачі або приєднання до них електронів.

Б) Порівняйте будову атома та йона Магнію і результати запишіть у вигляді таблиці:

 

                     Частинки

Ознаки

Атом Мg

Йон Мg

Заряд ядра    
Кількість електронних шарів та

розподіл електронів

   
Кількість електронів на останньому шарі    
Загальний заряд    

В) Враховуючи будову атомів металів та неметалів, зробіть висновок, йони якого виду будуть вони утворювати і чому.

2. Йонний зв’язок

Запишемо схему утворення сполуки NaCl. Будову атомів ми розглянули в попередньому підпункті. За рахунок чого буде виникати цей зв’язок? Сформулюйте визначення йонного зв’язку та порівняйте з визначенням у підручнику.

Хімічний зв’язок, утворений з допомогою електростатичної взаємодії йонів, називається йонним зв’язком.

                3. Характеристика йонного зв’язку

А) неспрямований.

Б) ненасичений.

В) речовини з йонним зв’язком це тверді речовини з високою температурою плавлення.

V. Закріплення вивченого на уроці

   Для закріплення учні виконують вправу.

VІ. Систематизація й узагальнення знань

Вчитель.Використовуючи вивчений матеріал, порівнюємо ковалентний та йонний зв’язок. Результати самостійно записуємо у вигляді таблиці. (Завершивши роботу, учні порівнюють свою таблицю з таблицею, представленою вчителем).

Ковалентний зв’язок

Йонний зв’язок

Утворений за рахунок спільних електронних пар Утворений з допомогою електростатичного тяжіння між йонами
Утворюється між атомами неметалів Утворюється здебільшого між атомами металів та неметалів
Утворюється між елементами, які не відрізняються електронегативністю або відрізняються не більш ніж на 1,6 Утворюється між елементами, які значно відрізняються електронегативністю
Зв’язок спрямований та насичений Зв’язок  неспрямований та ненасичений
Речовини знаходяться в газоподібному, рідкому або твердому станах з низькою температурою плавлення Речовини знаходяться в твердому стані з високою температурою плавлення

 

VІІ. Домашнє завдання

Вивчити  параграф. Вказати сполуки з йонним зв’язком: кисень, кухонна сіль, водень, алюміній хлорид, вуглекислий газ, алюміній оксид. *Написати казку, використовуючи вивчений матеріал.

VІІІ. Підсумки уроку. Оцінювання знань учнів                                                               Оцінюються учні, які працювали на етапі актуалізації опорних знань, а також окремі учні (за вибором вчителя), які заповнили таблицю.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

64 (15.6 KiB, Завантажень: 81)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,498sec