Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали»

Тема:    Інтелект-шоу «Еврика» з теми «Метали»

Мета:   Перевірити набуті на попередніх уроках знання учнів з теми;

закріпити вміння, необхідні для написання хімічних рівнянь реакцій.

Удосконалювати  навички та розвивати інтерес до проведення

хімічного експерименту. Сприяти активізації розумової діяльності,

освоєнню ситуацій щодо соціальних потреб особистостей.

 

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань.

 

Хід уроку

 

І.Організаційна частина.

 

ІІ. Вступне слово вчителя.

Вчитель оголошує початок й умови гри, представляє журі й гостей,

проводить вибір лічильної комісії з учнівського колективу.

 

ІІІ. Вибір учасників шляхом жеребкування.

Для гри відбираються п’ятеро учнів класу.

 

ІV. Визначення черговості учнів у грі.

Учасники слухають запитання. Гру розпочинає той, хто дасть найближчу

відповідь до правильної.

Приклади запитань

 1. Коли і де відбувся І Міжнародний з’їзд хіміків? (Карлсрує,1860)
 2. В якому році М. м. Бекетов захистив докторську дисертацію в основі якої викладено дослідження хімічної активності металів? (1865р)
 3. Кого  вважають засновником сталеплавильного виробництва?(Генрі Бессемер)
 4. Коли Гемфрі Деві отримав металічний літій (1818р.)
 5. В якому році було організовано музей Д.І.Менделєєва, куди було переведено бібліотеку та особисті речі видатного вченого ( 1911р)

 

V. Гра.

Конкурс «Тема»

Кожен гравець у встановленому порядку вибирає собі тему і відповідає на поставлені запитання. Кожна правильна відповідь – 1 бал; неправильна – 0 балів. Відповідь на запитання, що є великими для інших гравців – 2 бали.

Теми:

1.Хімічні властивості Алюмінію.

2.Використання сплавів алюмінію.

3.Ферум та його сполуки.

4.Метали в природі.

5. Сплави. Чавуни і сталь.

6.Охорона навколишнього середовища під час використання металів.

Тема 1.

 1. З якими речовинами алюміній реагують найбільш активно? Наведіть приклади рівнянь реакцій.
 2. Які метали алюміній може відновляти з розчинів їж солей?
 3. Алюміній реагує з киснем, утворюючи оксид. Чому алюмінієвий дріт,що використовується для проведення електричного струму, не ржавіє?
 4. Який з металів енергійніше реагує з хлоридною кислотою – алюміній чи заліза? Чому?

Тема 2.

1.На чому ґрунтується виготовлення сплавів алюмінію?

2.Де застосовують дюралюміній?

3.Чому сплави алюмінію не піддаються корозій?

4.На основі чого застосовують будь – який відомий вам сплав алюмінію?

Тема 3

1.Які родовища України містять найбільше заліза?

2.Чи можна перевозити в залізних цистернах концентровану сульфатну

кислоту?

3. Де використовують залізний купорос?

4. Що таке температурна точка Кюрі?

Тема4.

1.Назвіть найбільш поширені метали в земній корі?

2. У вигляді яких руд знаходиться залізо в природі?

3. Що таке руда?

4.Чому на деяких давніх мовах залізо має назву «небесний камінь».

Тема 5.

1.На чому ґрунтується виготовлення сплавів?

2. Які сплави найбільш поширені в техніці?

3. Чим відрізняється чавун від сталі?

4.Де в Україні зосереджені основні підприємства чорної металургії?

 

Тема 6.

1.Які ви знаєте наукові принципи виробництва металів?

2. Що таке «лисячий хвіст»?

3. Як на виробництвах чорної металургії запобігають викидам шкідливих

газів в атмосферу?

4.Чому необхідно охороняти навколишнє середовище під час виробництва

і використання металів.

Конкурс «Оратор»

 

Кожному учаснику необхідно за 30 сек. найбільше повно й аргументовано висловити свою думку із запропонованої теми. Тему обирає лідер. Найбільша оцінка – 4 бали. Виступи один одного і власні оцінюють самі учасники.

Теми для виступів

1.Чи могло б людство існувати без металів?

2.Залізо і живі організми.

3. Чи можна замінити метали іншими матеріалами? Яким вимогам вони повинні відповідати?

Лічильна комісія підбиває підсумки і оголошує результати.

Конкурс « Мій коник»

Кожен учасник гри демонструє і пояснює лабораторні досліди, пов’язані з елементами – металами. Максимальна оцінка за цей конкурс – 3 бали.

Дослід 1. Визначення найбільш активного металу серед Мg,Zn,

Fe, Cu, шляхом взаємодії з розчином хлоридної

кислоти.

Дослід 2. Взаємодія алюмінію з різними кислотами.

Дослід 3. Взаємодія заліза з розчином кислоти.

Дослід 4. Проведення хірургічної операції.

Конкурс « Підказка»

Кожний учасник вибирає собі одного учня, з глядачів, який відгадуватиме слова. Гравцю показують почергово малюнки або фотографії, пов’язані з темою» Метали». Учасник, не називаючи слово, має описати предмет так, щоб помічник міг його вгадати.

 

 1 учасник 2 учасник 3 учасник 4 учасник 5 учасник
Пробірка Лійка Магніт Терези Алюміній
Автомобіль Залізо Індикатор Мірний циліндр Суміш
Кислота Лабораторія Золото Сплав Хімічна реакція
Експеримент Електричний провід Алюмотермія Сіль Пароплав

 

Конкурс для кожного учасника триває 1 хвилина. За кожне вгадане слово отримує 1 бал.

У фіналі беруть участь двоє гравців. Їм ставлять 10 запитань, кожне з яких оцінюється в 2 бали. Право відповіді належить тому, хто перший піднімає сигнальну картку.

Конкурс « Дуель».

 1. Назвіть три метали, що проявляють магнітні властивості.
 2. Який метал є найбільш пластичним?
 3. Формула залізної окалини?
 4. Найпоширеніша сполука алюмінію на землі.
 5. Чому кров людини має червоний колір?
 6. Як можна захищати землю від забруднення металами?
 7. В яких продуктах найбільше Феруму?
 8. Який спосіб добування металів є найбільш вигідним?
 9. Формула піриту.
 10. Що таке електроліз?

Ділильна комісія оголошує кількість набраних балів кожним фіналістом. Журі повідомляє ім’я переможця гри.

 

VІ. Заключне слово вчителя.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок 35 (49.5 KiB, Завантажень: 23)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

35 (115.0 KiB, Завантажень: 19)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,615sec