Індивідуально-дослідна робота на тему: «КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ»

План:

  1. Вступ 3 ст.;

 

  1. “Открытая физика 1.0”:

 

2.1) зміст курсу 4-6 ст.;

2.2) інтерфейс програми 6 ст.;

2.3) вибір початкових умов експериментів 6-7 ст.;

2.4) кнопки перемикання 7 ст.;

2.5) запуск і зупинка експериментів 7 ст.;

2.6) застосування технології Drag and Drop 7-8 ст.;

2.7) як викликати завдання і перевірити отриману відповідь 8 ст.;

2.8) як закрити модель 8 ст.;

2.9) проглядання відеозаписів натурних експериментів 8-9 ст.;

2.10) як викликати калькулятор 9 ст.;

2.11) як скористатись записником 9 ст.;

  1. “Открытая физика 2.0”:

 

  1. зміст курсу 10-11 ст.:

 

  1. інтерактивні фізичні моделі 12-14 ст.;

 

  1. “открытый коледж” 14 ст.;

 

4. “Живая физика”:

 

4.1) характеристика курсу 15 ст.;

 

4.2) застосування комплекта 15-16 ст.;

 

5. Висновок 17 ст.;

 

6. Список використаної літератури та сайтів 18 ст.

 

Вступ

Сьогодні відбувається зміна ролі комп’ютера в навчанні із засобу, використовуваного лише на уроках інформатики для вивчення мов програмування, комп’ютер перетворюється в активного помічника учителя-предметника. Уроки в комп’ютерному класі можуть бути яскравими, цікавими, такими, що запам’ятовуються. Не дарма, на думку російських експертів, нові комп’ютерні технології навчання дозволяють підвищити ефективність практичних і лабораторних занять по природничо – науковим дисциплінам не менш як на 30%, а об’єктивність контролю знань учнів – на 20-25%. Успішність у контрольних групах комп’ютерних технологій, що навчаються з використанням, як правило, вище в середньому на 0.5 бала ( при п’ятибальній системі оцінки). Відзначимо також, що в таких групах набагато вища зацікавленість учнів як у процесі навчання, так і в його результатах. Комп’ютерне моделювання
є одним з ефективних методів вивчення фізичних систем. Часто комп’ютерні моделі простіше і зручніше досліджувати, вони дозволяють проводити обчислювальні експерименти, реальна постановка яких утруднена або може дати непередбачуваний результат. Логічність і формалиізованіст комп’ютерних моделей дозволяє виявити основні чинники, що визначають властивості об’єктів, що вивчаються, досліджувати відгук фізичної системи на зміни її параметрів і початкових умов. Будь-яка сучасна дослідницька фізична лабораторія грунтовно «напхана» комп’ютерами. Тепер навіть важко уявити собі, як це раніше учені жили і працювали без комп’ютерів. Об’єми інформації, що отримується в експериментах на сучасному устаткуванні, такі великі, що «переварити» її без попередньої автоматизованої обробки комп’ютером практично неможливо. Але комп’ютери приносять неоціненну користь як при обробці результатів вимірювань, так і безпосередньо при проведенні експерименту. Комп’ютерне управління експериментальними установками і ходом експерименту дозволяє зробити фізичну лабораторію з унікальним сучасним устаткуванням потенційно доступною великому числу користувачі завдяки можливостям дистанційної роботи через інтернет. Завдяки комп’ютерам поступово міняється зовнішність не тільки дослідницьких, але і учбових фізичних лабораторій, хоча відбувається це, на жаль, значно повільніше, ніж хотілося б. Проте, важлива роль комп’ютерного управління експериментом і необхідність автоматизованої обробки результатів вимірювань навіть в учбовій лабораторії визнається всім і, в недалекому майбутньому, відповідні зміни неминучі.

 

“Открытая физика 1.0”

Зміст курсу

Усе більше з’являється комп’ютерних програм, призначених для вивчення фізики, математики, хімії й інших предметів.

Класифікація :

1. навчальні програми;

2. демонстраційні програми;

3. комп’ютерні моделі;

4. лабораторні роботи;

5. пакети завдань;

6. контролюючі програми;

7. комп’ютерні дидактичні матеріали

Комп’ютерні моделі легко вписуються в традиційний урок, дозволяючи вчителеві продемонструвати на екрані комп’ютера багато фізичних явищ, а також дозволяють організовувати новий, нетрадиційний вигляд учбової діяльності учнів. Спочатку розглянемо комп’ютерний курс “Открытая физика 1.0”, який пройшов сертифікацію в Інституті інформатизації освіти Міністерства освіти Росії, він відповідає програмі курсу фізики для загальноосвітніх установ Росії і рекомендований Міністерством освіти Росії як навчальний посібник для середніх шкіл. Комп’ютерні моделі – ефективний засіб пізнавальної діяльності навчаючихся, який відкриває для вчителя широкі можливості по вдосконаленню уроку. Використовуючи учбові комп’ютерні моделі, вчитель може представити матеріал, що вивчається, наочніше, продемонструвати його нові і несподівані сторони невідомим раніше способом, що, у свою чергу, підвищує інтерес учнів до предмету, що вивчається, і сприяє поглибленню розуміння учбового матеріалу . Вказані моделі дозволяють навчаючимся спостерігати на екрані комп’ютера імітацію складних і небезпечних процесів, наприклад: роботу ядерного реактора і лазерної установки, різні види коливань, рух планет і супутників і так далі Найголовніше полягає в тому, що учні можуть управляти модельованими процесами, змінюючи відповідні параметри моделі. У ряді випадків комп’ютерне моделювання може замінити досліди, які проводяться у фізичних лабораторіях і, в першу чергу, складні дорогі і небезпечні досліди. Крім того, комп’ютерне моделювання дозволяє істотно економити час як при підготовці до уроків, так і на самих уроках. “Открытая физика 1.0″є могутнім засобом інтенсифікації занять і підвищення інтересу тих, що навчаються фізики і рекомендується навчаючимся середніх шкіл, технікумів, ліцеїв, коледжів, студентам не фізичних спеціальностей, особам, що самостійно вивчають фізику, а також абітурієнтам і викладачам. Учбовий комп’ютерний курс ” Открытая физика 1.0″ містить у вигляді окремих модулів величезну кількість інтерактивних комп’ютерних моделей, які дозволяють спостерігати на екрані комп’ютера симуляції фізичних експериментів, десятки відеозаписів натурних експериментів і 1 година звукових пояснень у вигляді фрагментів лекцій, які читає науковий керівник проекту С. М. Козел.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Komp Prog Model Fiz Yavyschch (298.5 KiB, Завантажень: 1)

Сторінка: 1 2 3 4 5
завантаження...
WordPress: 23.44MB | MySQL:26 | 0,331sec