ГРАЮЧИСЬ – РОЗВИВАЄМОСЬ! КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ РУК

Розвиток дрібної моторики пальчиків корисний не тільки сам по собі. Нині багато говорять про взаємозв’язок між точним рухом пальців рук та формуванням мовлення дитини.
Налагоджена і вміла робота пальчиків допомагає розвиватися мовленню та інтелекту, позитивно впливає на весь організм, готує неслухняну ручку до письма.

Ще у II ст. до н. е. в Китаї було відомо про вплив жестів на розвиток головного мозку людини. Давні китайці запевняли, що вправи для рук і пальців гармонізують тіло і розум,
позитивно впливають на діяльність мозку. Японська акупунктура — ще одне цьому підтвердження. На долонях розташовано багато рефлекторних точок, від яких ідуть
імпульси до центральної нервової системи. Масуючи окремі точки, можна діяти
на внутрішні органи, які з цими точками пов’язані.

Але не тільки східні мудреці, а й вітчизняні фізіологи підтверджують зв’язок моторики рук із розвитком мозку. В. Бєхтєрєв у своїх працях довів, що прості рухи рук допомагають зняти розумову втому, покращують вимову багатьох звуків, розвивають мовлення дитини. А відомий педагог В. Сухомлинський стверджував, що «розум дитини — на кінчиках пальців».

Зараз дуже багато дітей потребують допомоги у розвитку мислення, мовлення, навичок письма, малювання тощо. Корекційно-розвивальна програма спрямована на покращення дрібної моторики рук школярів молодшого шкільного віку та дітей із ЗПР.
У програмі 3 етапи (16 занять). їх треба проводити з групою дітей (до 10 осіб) 1—2 рази
на тиждень по 25—35 хвилин. Тривалість і частота залежить від стійкості уваги, сприйняття учнями матеріалу та рівня розвитку дрібної моторики рук.
Заняття проводяться:

• за добровільної участі дітей;

• у доброзичливій і сприятливій атмосфері;

• без оцінювання.

Мета програми: сприяти підвищенню рівня розвитку дрібної моторики рук, міжпівкульної взаємодії, загальних розумових здібностей, мислення та мовлення; формувати навички письма та малювання, адекватну самооцінку; створити позитивний психологічний клімат у колективі.

Завдання:

• розвивати дрібну моторику рук;

• формувати необхідні вміння та навички для підвищення результативності шкільної
діяльності;

• підвищувати самооцінку.
Етапи корекції:

1. Діагностичний (1 заняття).

Мета: діагностика рівня розвитку дрібної моторики руки, формування корекційної групи.

2. Корекційний (14 занять).

Мета: створення позитивної атмосфери в колективі, зняття емоційної напруженості та скутості; розвиток дрібної моторики руки, міжпівкульної взаємодії, загальних розумових здібностей, мислення та мовлення, адекватної самооцінки; формування навичок письма й малювання.

3. Оцінка ефективності колекційного впливу (1 заняття).

Мета: контроль ефективності корекційної роботи.

ЕТАП 1

ЗАНЯТТЯ 1. ЗНАЙОМСТВО

Мета: знайомство з учнями; створення позитивної атмосфери; визначення рівня
розвитку дрібної моторики руки, саморегуляції; відбір учнів до корекційної групи.

Матеріали: чисті аркуші паперу, звичайні та кольорові олівці; картки, на яких написано безглузді склади.

Знайомство (5 хв)

Ведучий представляється всім і пропонує учням назвати своє ім’я та при бажанні розповісти про себе.

Вправа «Веселе сонечко» (10 хв)

Мета: визначити рівень розвитку дрібної моторики руки.

Діти мають намалювати сонечко: спочатку коло діаметром 3—3,5 см одним рухом — за зразком. Якщо долоня розвинена слабко, то малюку важко впоратися із цим завданням: замість кола виходить овал, або ж коло значно меншого розміру, або ж він виконує малюнок у кілька прийомів, періодично пересуваючи руку.

Далі запропонуйте зафарбувати сонечко.
Якщо дитина постійно перевертає аркуш, не може змінювати напрямок ліній за рахунок
тонких рухів пальців і долоні, це означає, що рівень розвитку дрібної моторики недостатній.

Тест копіювання безглуздих складів (5 хв)

Мета: виявити рівень саморегуляції.

Матеріали: 10 наборів карток зі складами.

Роздайте кожному учневі картку, на якій від руки написані безглузді склади. Діти мають переписати їх якомога точніше.

Склади містять усі графічні елементи, необхідні для прогнозування успішності опанування навичок письма у шкільному класі.
Ось 10 варіантів рівноцінних завдань:

1. Вел зу бот.

2. Ко рат вен.

3. Са пре веж.

4. Пул ке баш.

5. Кот взо ли.

6. Бру то шас.

7. Тор же мур.

8. Лу кеб шан.

9. Су боз кин.

10. Гор ну маж.

Психолог. Подивись, тут щось написано. Виявляється, у нас в гостях був зайчик
(інопланетянин) і залишив тобі записку. Ти ще не вмієш писати, але спробуй це перемалювати. Добре придивися й напиши так само на аркуші.

Час виконання завдання необмежений.
Однак експериментатор звертає увагу на випадки, коли дитина особливо повільна,
що свідчить про флегматичний тип темпераменту.

Трапляється, що несмілива чи збентежена дитина заявляє, що вона не може перемалювати літери, тому що не вміє писати. У такому разі їй можна запропонувати перемалювати спочатку будиночок, потім геометричні фігурки — прямокутники, кола, ромбики, і лише тоді, після неодноразового заохочення, — склади. Оцінюється, звісно,
тільки останнє завдання.

Оцінювання результатів
1 бал
— карлючки.

2 бали — є подібність до зразка, але розпізнати можна не більше ніж три літери.

3 бали — можна прочитати щонайменше 4 літери.

4 бали — можна прочитати всі літери.

5 балів — кожна літера написана чітко, вся фраза має нахил не більше ніж 30 °.

Чому цей тест характеризує розвиток саме здатності до саморегуляції? Відповісти можна так: для того, щоб більш-менш точно скопіювати той чи інший набір складів, дитина має виконати комплекс регуляторних дій:

• проаналізувати заданий зразок, виокремити у ньому основні елементи;

• зафіксувати першу його частину у зоровій короткочасній пам’яті;

• перевірити якість відображення цієї частини на папері, порівняти з відповідним
еталоном;

• при потребі виправити помилки і тільки потім перейти до копіювання наступного
елемента.

Саме ці операції утворюють структуру, будь-якої письмової дії.

Друге запитання стосується врахування вікової різниці між дітьми шести- й семирічного віку. Як показує аналіз, вимоги до семирічок у цьому тесті не повинні перевищувати вимоги до шестирічок, оскільки здатність, яку перевіряємо, не тренують у дошкільному віці. Тому рівень розвитку саморегуляції під час виконання графічних дій у цих вікових групах також визначається за єдиними критеріями.

Інтерпретація результатів

1 бал — рівень розвитку низький.
2—3 бали — середній.
4—5 балів — високий.

Підсумок заняття (2 хв)

Проаналізуйте роботу групи.

Ритуал прощання «Коло дружби» (3 хв)
Учні стають у коло і беруться за руки. Психолог посилає «сигнал дружби» (наприклад, усмішку чи потиск долоні). Цей сигнал діти передають одне одному по колу. Надалі їм пропонують придумати нові «сигнали».

 

 

ЕТАП 2

ЗАНЯТТЯ 2. НАШІ ПРАВИЛА

Мета: обговорення й ухвалення правил занять; визначення «рукості».

Матеріали: ватман, кольорові маркери, пляшки різних розмірів із кришечками, мотузки.

Вступна бесіда (5 хв)

Психолог повідомляє дітям мету і завдання заняття.

Обговорення та прийняття правил групи (10 хв)

1. Доброзичливість і активність. Якщо немає бажання говорити або робити щось — не
робіть, але потрібно пам’ятати, що навчитись чогось, змінити щось і досягти поставленої
мети можна, лише проявляючи активність.

2. Повага до інших. Уважно слухайте того, хто говорить. Не перебивайте його ні словом,
ні мімікою, ні жестом.

3. Конфіденційність. Усе, що тут відбувається, — наша з вами таємниця, більше ніхто не має права про це знати.

4. Чесність і правдивість. Намагайтеся говорити правду, і тоді робота не буде марною.

5. Тут і тепер. Говоріть по суті, не відволікайтесь.

6. Будьте доброзичливими до інших учасників.

Ухвалені правила записують і залишають на видноті.

Вправа «Кришечки» (3 хв)
Мета: визначення провідної руки.
Дитині пропонують 2—3 пляшечки з кришками різних розмірів: «Відкрути і закрути кришечки». Провідною є та рука, яка здійснює активні рухи: відкручує, закручує.

Вправа «Розв’язування вузликів» (3 хв)
Мета: визначення провідної руки. Попередньо потрібно не надто міцно зав’язати кілька вузликів (на невеликій відстані) на не дуже товстій мотузці. Провідна рука — та, яка розв’язує вузлики.

Підсумок роботи (3 хв)

Ритуал прощання «Кожне слово…» (2 хв)

Кожне слово, кожен погляд
Мають значення.
Попрощаємося з вами:
— До побачення!

 

ЗАНЯТТЯ 3. ДАВАЙТЕ ПОАПЛОДУЄМО

Мета: зняти напруження, розвивати впевненість; пригадати правила групи; розвивати
міжпівкульну взаємодію, дрібну моторику.

Матеріали: чисті аркуші паперу, олівці та фломастери.

Привітання (3 хв)

Психолог пропонує учасникам привітатися одне з одним різними частинами тіла:
великими пальцями руки, ліктями, колінами, носами, вухами тощо. Кожен має привітатися з усіма.

Пригадування ухвалених правил роботи (З хв)

Вправа «Кільце» (5 хв)

Мета: розвиток міжпівкульної взаємодії, дрібної моторики руки. Запропонуйте учням по черзі повторювати за ведучим і якнайшвидше перебирати пальцями рук, з’єднуючи в кільце з великим пальцем послідовно вказівний, середній і т. д (мал. 1).

Вправу виконайте у прямому (від вказівного до мізинця) і у зворотному (від мізинця до вказівного пальця) порядку. Спочатку вправу виконуйте кожною рукою окремо, потім разом.


Мал. 6

Вправа «Дзеркальне малювання» (5 хв)

Мета: поліпшення розумової діяльності, синхронізація роботи півкуль, розвиток дрібної моторики руки.

Психолог. Покладіть на стіл аркуш паперу. Візьміть в обидві руки по олівцю чи фломастеру. Почніть малювати одночасно обома руками дзеркально симетричні малюнки, літери.

Під час виконання цієї вправи відчувається, як розслаблюються очі та руки. Коли
діяльність обох півкуль синхронізується, стає помітним зростання ефективності роботи
всього мозку.

 

 

Гра «Аплодисменти» (5 хв)

Мета: краще пізнати одне одного, стати впевненішими й розкутішими у малознайомій групі.

Ведучий ставить гравцям різні запитання (можливо й жартівливі). Наприклад: «Хтось
колись робив удома морозиво?». Діти, які відповідають ствердно, встають, а решта
гравців гучно їм аплодують. Необхідно, щоб кожна дитина встала хоча б один раз. Надалі можна запропонувати учням самостійно придумувати запитання.

Підсумки роботи (2 хв)

Ритуал прощання «Коло дружби» (2 хв)

ЗАНЯТТЯ 4. Я ЛЮБЛЮ СЕБЕ

Мета: створення позитивної атмосфери; підвищення самооцінки; розвиток дрібної моторики, міжпівкульної взаємодії, уваги, пам’яті, мислення; активізація мовленнєвих
центрів мозку.

Привітання долоньками (2 хв)

Гра «Я люблю себе за те…» (10 хв)

Мета: осмислити власні позитивні риси, вчинки; стати впевненішим.

Кожна дитина по черзі встає і називає риси, які їй подобаються в собі, те, що вона
вміє робити і чим вона задоволена. Усі інші учні уважно слухають, а потім гучно аплодують.

Вправа «Вухо — ніс» (5 хв)

Мета: розвиток увага, пам’яті, мислення, дрібної моторики руки, міжпівкульної
взаємодії.

Лівою рукою потрібно взятися за кінчик носа, а правою — за протилежне вухо. Одночасно відпустіть вухо і ніс, сплесніть у долоні, поміняйте положення рук навпаки.

Масаж (5 хв)

Мета: активізація мовленнєвих центрів мозку, позитивний вплив на загальний розвиток.

Проведіть ретельний масаж рук: м’які рухи та розминання кожного пальчика, долоньки, тильної сторони, передпліччя.

Підсумки роботи (3 хв)

Ритуал прощання «Кожне слово…» (2 хв)

Кожне слово для людей
Має значення.

На прощання говори… (До побачення)

ЗАНЯТТЯ 5. УМІЛІ РУЧКИ

Мета: сприяння виникненню позитивних емоцій; розвиток міжпівкульної взаємодії, мислення, мовлення, дрібної моторики руки.

Матеріали: м’яч, мисочки або коробки, квасоля чи горох, дрібні іграшки.

Привітання коліньми (2 хв)

Гра «Знайомство» (5 хв)
Мета: формування позитивного настрою.

Учасники стають у коло. Один із них кидає м’яча будь-якому члену групи, при
цьому називає своє ім’я та ім’я того, кому кинув м’яча.

Вправа «Квасолеві ванни» (8 хв)
Мета: масаж, розвиток координації пальців.

У миску або коробочку насипте квасолю чи горох, киньте туди дрібні іграшки і перемішайте. Учні занурюють руки у квасолю та відшукують іграшки.

Вправа «Лезгінка» (5 хв)

Мета: розвиток міжпівкульної взаємодії, мислення, мовлення, дрібної моторики руки.

Ліву долоню складіть у кулак пальцями до себе, великий палець відставте убік. Правою
рукою прямою долонею в горизонтальному положенні доторкніться до мізинця лівої
руки (мал. 2). Після цього змініть положення правої і лівої рук. Повторіть 6—8 разів.
Потрібно робити це якомога швидше.


Мал. 8

Підсумки роботи (3 хв)

Ритуал прощання «Коло дружби» (2 хв)

Учні пропонують свій варіант прощатися.

ЗАНЯТТЯ 6. УПІЗНАЙТЕ ОДНЕ ОДНОГО

Мета: краще пізнання одне одного; розвиток дрібної моторики руки, пам’яті, уваги,
мислення, координації пальців.

Матеріали: мисочки або коробки, квасоля, горох, рис.

Привітання ліктями (2 хв)

Ведучий пропонує учням привітатися плечима та вухами під легку музику.

Гра «Пізнайте одне одного» (8 хв)
Мета: краще пізнати одне одного.
Тренер каже помінятися місцями (пересісти) усім тим, хто має спільну ознаку.
Наприклад, тим, у кого вдома є свійські тварини. Ведучий, який стоїть у центрі кола,
має встигнути зайняти одне з вільних місць, а той, хто залишається в центрі без місця,
стає ведучим.

Вправа «Кулак — ребро — долоня» (5 хв)
Мета: розвиток дрібної моторики руки, пам’яті, уваги, мислення.

Покладіть руку на стіл і послідовно робіть так: долоня на поверхні, стиснута в кулак,
долоня ребром на площині столу, пряма долоня на столі (мал. 3). Виконайте це спочатку
правою рукою, потім — лівою, далі — двома руками одночасно. Повторіть 8—10 разів.


Мал. З
Гра з крупами (5 хв)

Мета: масаж, розвиток координації пальців.

Насипте у миску горох, квасолю та рис, перемішайте. Потрібно перебирати їх, ніби
розтираючи пальчиками, та розкласти в різні посудини.

Підсумки роботи (3 хв)

Ритуал прощання «Кожне слово…» (2 хв)

Кожне слово для людей
Має значення.

На прощання говори… (До побачення!)

ЗАНЯТТЯ 7. ГРАЄМОСЬ – РОЗВИВАЄМОСЬ

Мета: встановлення контакту з учнями, навчання уважно слухати одне одного; розвиток уміння визначати закономірності змін, дрібної моторики руки, мовлення.

Матеріали: 6 великих і маленьких чорних квадратів та 6 великих і маленьких білих
квадратів і картону (на кожного учня); пластилін (прісне чи солоне тісто, глина).

Привітання носиками (2 хв)

Гра «Корови, собаки, коти» (3 хв)
Мета: встановлення контакту, навчання уважно слухати одне одного.

Психолог. Будь ласка, розійдіться по кімнаті. Я підійду до кожного з вас і пошепки скажу на вушко назву якоїсь тварини. Запам’ятайте її добре, оскільки потім доведеться стати нею. Нікому не проговоріться. Тепер заплющте очі. За хвилину ви маєте «розмовляти» так, як це робить ваша тварина. Треба, не розплющуючи очей, згуртуватися з усіма тими тваринами, які «розмовляють» так само, як і ви. Ви можете ходити по кімнаті, рухаючись назустріч одне одному.

Вправа «Класифікуй квадрати» (10 хв)

Мета: розвиток мислення, уміння визначати закономірності змін.

Для роботи потрібні (на кожного учасника) по 6 великих і маленьких чорних квадратів та
по 6 великих і маленьких білих квадратів. Учні мають розкласти квадрати на такі групи:

• чорні й білі;

• маленькі й великі;

• великі й білі;

• маленькі й чорні;

• великі й чорні;

• маленькі й білі.

Ліплення (15 хв)

Мета: розвиток гнучкості та рухливості пальців, мовлення.

Із пластиліну (або з прісного чи солоного тіста, глини) треба зліпити різні фігурки
(яйце, кульку, кубик тощо).

Підсумки заняття (3 хв)

Ритуал прощання «Коло дружби» (2 хв)

ЗАНЯТТЯ 8. ДОБРІ ПОБАЖАННЯ

Мета: сприяння виникненню позитивних емоцій; розвиток довільності дій та швидкості реакції, дрібної моторики руки.

Матеріали: білий альбомний папір (формату А4), густі кольорові фарби.

Привітання за руку (2 хв)

Гра «Побажання» (10 хв)

Мета: навчитися говорити приємні слова, розвивати мислення.

Усі гравці сідають у коло. Один учасник встає, підходить до когось, вітається з ним
і висловлює йому побажання на день. Той, до кого підійшов перший, сам підходить до
наступного і так — доки кожен не отримає побажання на день.

Гра «Піаніно» (8 хв)

Мета: розвиток довільності дій, швидкості реакції, вміння працювати колективно.

Діти сідають у коло щільно одне до одного. Кожен із гравців кладе руки на коліна
сусідів: праву руку — на коліно сусіда праворуч, а ліву — на коліно ліворуч. Отже, виходить, що на кожному коліні гравця лежать руки сусідів, які сидять поруч. Руки — це
клавіші, а гравці — піаніно. За командою діти починають «грати на піаніно»: плещуть,
чергуючи руки, по колінах, не збиваючись і не пропускаючи жодної руки. Гру можна
супроводжувати називанням нот. Щоразу починайте з іншої дитини. Для ускладнення
варто змінювати темп, постійно його прискорюючи.

Вправа «Малюємо пальчиками» (10 хв)
Мета: розвиток дрібної моторики рук, інтелекту, позитивний вплив на настрій та

поведінку дітей.

Дітям пропонують на альбомних аркушах, обмочуючи пальчики у фарби, намалювати

малюнок.

Підсумки роботи (3 хв)

Ритуал прощання «Кожне слово…» (2 хв)

Кожне слово, кожен погляд
Мають значення.
Попрощаємося з вами:
— До побачення!

ЗАНЯТТЯ 9. БУДЬ ЗДОРОВИЙ!

Мета: розвиток пам’яті, уваги, мислення, швидкості реакції, координації; навчання
слухати.

Матеріал: м’яч.

Привітання (2 хв)

Учитель розповідає вірша, а учні слухають і повторюють.

Що це значить — «здрастуй»?
Наймиліше слово!
Це тому, що «здрастуй» —
Значить, будь здоровий!

Гра «Де ніс, де вухо?» (8 хв)

Мета: розвиток уваги, мислення, швидкості реакції, координації.

Ведучий має доторкнутися до якоїсь частини свого тіла, а назвати при цьому іншу, наприклад, торкнутися вуха і сказати: «Це мій ніс». Учні роблять навпаки, тобто
торкаються носа і кажуть: «Це моє вухо». Якщо хтось із гравців помиляється — стає
ведучим.

Гра «Я знаю…» (10 хв)

Мета: розвиток пам’яті, уваги, вміння слухати, швидкості реакції.

Зі словами «Я знаю п’ять імен дівчаток…» (імен хлопчиків, назв міст, тварин, квітів тощо) дитина підкидає (або вдаряє об підлогу) м’яча і до кожного кидка додає слово (не повторюючи за іншими учнями).

Підсумки заняття (3 хв)

Ритуал прощання «Кожне слово…» (2 хв)

Кожне слово для людей
Має значення.

На прощання говори… (До побачення!)

ЗАНЯТТЯ 10. ДОБРОГО РАНКУ!

Мета: розвиток мовлення, пам’яті, уваги, мислення; координація роботи очей та долонь; розвиток дрібної моторики руки.

Матеріали: картинки, розрізані на 6 частин.

Привітання оплесками (1 хв)

«Пальчикові» ігри (15 хв)

Мета: розвиток пам’яті, уваги, дрібної моторики руки.

Спершу тренер зачитує дітям вірші і демонструє, які рухи потрібно виконувати руками, потім учні все за ним повторюють.
Повторіть кожен куплет 3—4 рази.

Доброго ранку

Доброго ранку, сонце привітне!
Доброго ранку, небо блакитне!
Доброго ранку, у небі пташки!
Доброго ранку тобі і мені!

 

(Пальці правої руки по черзі «вітаються» з пальцями лівої, торкаючись один до одного
пучками.)

Пташенята у гнізді

Полетіла пташка-мати

Малюкам жуків шукати.

А малята не літають —

Із гніздечка виглядають.

(Усі пальці правої руки обхопіть лівою
рукою — «гніздо». Коли ворушити пальцями
правої руки, створюється враження, що-у
«гнізді» — пташенята.)

Квіточка

Під снігом квіточка росте,

Красу на землю принесе,

Промінчик доторкнеться,

І квітка усміхнеться.

(Покажіть руками шар снігу. Потім утворіть квітку й торкніться до її пелюсток, показуючи «промінчик». Далі квітка потроху розкриває пелюстки.)

Вправа «Пазли» (7 хв)

Мета: розвиток уваги, мислення, дрібної моторики руки, координація роботи очей
і долонь.

Учням роздають картинки, розрізані на 6 частин. Вони мають їх скласти і розповісти, що вийшло.

Підсумки роботи (5 хв)

Тренер пропонує висловитись усім охочим про те, чого вони навчилися протягом 10 занять.

Ритуал прощання «Коло дружби» (2 хв)

ЗАНЯТТЯ 11. КОМПЛІМЕНТИ

Мета: створення позитивного настрою, розвиток дрібної моторики руки; активізація
мовленнєвих центрів мозку.

Матеріали: різнокольоровий пластилін і аркуші паперу, на яких намальовані сонечко та квітка.

 

 

Привітання «Компліменти» (8 хв)

Діти стають у коло і кожен називає ім’я сусіда, який стоїть праворуч, каже йому комплімент.

Вправа «Пластиліновий малюнок» (20 хв)
Мета: розвиток дрібної моторики руки, активізація мовленнєвих центрів мозку.

Учням роздають: різнокольоровий пластилін і аркуш паперу, на якому намальована
велика квітка (мал. 4). Діти мають «розфарбувати» квітку пластиліном.


Мал. 4

Підсумки заняття (3 хв)

Ритуал прощання (2 хв)

Діти прощаються, махаючи всім рукою.

ЗАНЯТТЯ 12. ФАНТАЗІЯ

Мета: розвиток міжпівкульної взаємодії, уяви, мислення, мовлення, творчих здібностей, дрібної моторики руки.

Матеріали: чисті аркуші паперу, кольоровий папір, ножиці, клей.

Привітання (3 хв)

Діти ходять по кімнаті із заплющеними очима, тиснуть руку всім, кого зустрінуть.

Вправа «Змійка» (5 хв)

Мета: розвиток міжпівкульної взаємодії, дрібної моторики руки.

Схрестіть руки, поверніть долонями одна до одної, зчепіть пальці в замок, виверніть
руки до себе (мал. 5). Рухайте пальцем, на який укаже ведучий. Палець має рухатися
точно і чітко. Послідовно у вправі задійте всі пальці обох рук.

Мал. 14

 

 

Вправа «Аплікації» (22 хв)

Мета: розвиток дрібної моторики, уяви, творчих здібностей, мислення та мовлення.

Для цієї вправи кожному учню потрібні: чистий аркуш паперу, кольоровий папір,
ножиці, клей. Дитині пропонують зробити будь-яку аплікацію, а потім розповісти про
свій задум.

Підсумки роботи (3 хв)

Ритуал прощання «Кожне слово…» (2 хв)

Кожне слово, кожен погляд
Мають значення.
Попрощаємося з вами:
— До побачення!

ЗАНЯТТЯ 13. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Мета: створення гарного настрою; розвиток уваги, мислення, пам’яті, тактильних
відчуттів, дрібної моторики руки.

Матеріали: торбинка, різні предмети та іграшки.

Привітання (2 хв)

Кожна дитина по черзі мовчки очима та кивком голови вітається з усіма членами
групи.

Гра «Електричний струм» (10 хв)
Мета: масаж долонь, розвиток уваги, тактильних відчуттів.

Діти сідають у коло й беруться за руки. Ведучий стоїть збоку і спостерігає за ходом
гри. Перший гравець стискає руку сусіда праворуч, а той передає імпульс стискання
наступному гравцю, і так по ланцюжку. За сигналом «Стій!» гра зупиняється, а ведучий
має вгадати, де зупинилося стискання. Якщо йому це вдається, ведучим стає той, кого
вгадали. Якщо ні — ведучий залишається.

Гра «Вгадай навпомацки» (10 хв)
Мета: розвиток дрібної моторики, мислення, пам’яті.

У торбинці лежать різні предмети та іграшки. Учні навпомацки (по черзі) мають із зав’язаними очима витягнути по три предмети і назвати їх.

Підсумки заняття (3 хв)

Ритуал прощання «Коло дружби» (2 хв)

 

 

ЗАНЯТТЯ 14. ПОДІЛИМОСЯ ДОБРОТОЮ

Мета: розвиток уваги, мислення, швидкості реакції, дрібної моторики руки.

Матеріали: нитка, ґудзики, намистини різних розмірів та кольорів.

Привітання (2 хв)

Діти сидять парами, виконують команду ведучого: «Ваші руки знайомляться, сваряться, миряться, жаліють одна одну».

Гра «Ніс — вухо — ніс» (5 хв)

Мета: розвиток швидкості реакції, уваги.

Психолог. Вказівним пальцем правої руки торкніться до носа і скажіть при цьому: «Ніс». Ще раз. Ще раз. Я робитиму так само. Але якщо я скажу, наприклад, «Лоб», ви маєте торкнутися лоба.’Зрозуміло? Почали!
Ніс, ніс, ніс, ніс, вухо!

Вимовляючи якесь слово, ведучий може вказувати пальцем на іншу частину обличчя.

Гра з ґудзиками та бусинками (15 хв)
Мета: розвиток дрібної моторики, тренування пальчиків.

Нанизуйте на нитку ґудзики та намистини різних розмірів і кольорів, потім перебирайте їх руками.

Підсумки роботи (3 хв)

Ритуал прощання «Поділимося добротою» (2 хв)

Діти дмухають у складені долоні та передають уявну «доброту» одне одному.

ЗАНЯТТЯ 15. ЗАЙЧИК

Мета: розвиток дрібної моторики, уваги, вміння спільно працювати з групою.

Матеріали: звичайні, не дуже тверді олівці, аркуші паперу, на яких зображені зайчик
і його хатинка.

Привітання (2 хв)

Що це значить — «здрастуй»?
Наймиліше слово!
Це тому, що «здрастуй» —
Значить, будь здоровий!

Гра «Розминка» (5 хв)

Мета: навчання працювати за командою, розвиток уваги.

Усі учні кладуть руки на коліна. За командою вчителя плескають у долоні перед грудьми, правою рукою беруться за ніс, лівою — за праве вухо, знову ляскають у долоні. Після оплесків беруться лівою рукою за ніс, правою — за ліве вухо.

Вправа «Зайчик» (5 хв)

Мета: розвиток дрібної моторики руки.

Для виконання вправи кожному учневі потрібні: простий олівець, аркуш паперу, на якому зображені зайчик і його хатинка (мал. 6). Між зайчиком і хатинкою намальована вузенька хвиляста лінія.Мал. 6

Психолог. Допоможи зайчику дійти до його хатинки. Олівцем намалюй шлях посередині доріжки. Намагайся не відривати олівець від аркуша.

Вправа «Катання олівців і кульок» (8 хв)
Мета: масаж долонь; покращення координації рухів пальців.

Дітям пропонують катати долонею олівці та кульки по столі, по скляній і дерев’яній
поверхнях, по тканині (шовк, ситець, велюр, бавовна, хутро).

Підсумки заняття (3 хв)

Ритуал прощання «Коло дружби» (2 хв)

ЕТАП З

ЗАНЯТТЯ 16. ВЕСЕЛЕ СОНЕЧКО, ДЯКУЮ!

Мета: створення позитивних емоцій; контроль ефективності корекційної роботи.

Матеріали: чисті аркуші паперу, прості та кольорові олівці; картки, на яких написані
безглузді склади.

Привітання «Компліменти» (8 хв)

Діти стають у коло, беруться за руки і по черзі говорять слова привітання і комплімент сусідові ліворуч.

Тест копіювання безглуздих складів (5 хв)
Мета: визначити рівень розвитку саморегуляції.

 

Вправа «Веселе сонечко» (10 хв)
Мета: визначити рівень розвитку дрібної моторики руки.

Підсумки роботи (5 хв)

Ритуал прощання (3 хв)

Усі учні підходять одне до одного, тиснуть руки і кажуть: «Дякую!».

Якщо після контролю ефективності корекційної роботи виявиться, що у деяких учнів рівень розвитку дрібної моторики руки недостатній, тоді потрібно провести корекційну програму повторно.

Висновки

Народна мудрість здавна зберігає знання про доцільність використання ігор з пальчиками. У різних культурах є народні ігри для дітей, де активно задіяні руки та пальці.

Пропонуючи дитині таку гру, важливо одразу створити позитивний настрій, правильно вимовляти кожен звук, продумати всі рухи заздалегідь і поступово їх повторювати.
Розвиток рухів пальців передує появі артикуляції складів. Коли лунають слова з гри, гортань дитини вібрує, повторюючи всі звуки, спершу беззвучно, а за деякий час з’являться
відтворені склади і слова із запропонованої гри. Отже, мовлення прямо залежить від
розвитку дрібної моторики руки.

Пальчикові ігри допомагають не тільки розвивати мислення, мовлення, інтелектуальні здібності дитини, навички письма та малювання, а й розважають, допомагають у хвилини плачу, стають у пригоді для створення ритму впродовж дня.

завантаження...
WordPress: 23.26MB | MySQL:26 | 3,403sec