Гомологи метану. Молекулярність та структурні формули. Номенклатура

 Тема. Гомологи метану. Молекулярність та структурні формули. Номенклатура.

 Мета: на основі Вивчення Поняття гомології та гомологічної різзниці встановити схожість і відмінність будови та фізичних властивостей алканів.Ознайомити з просторовою будовою насичених вуглеводів.На основі Поняття про ізомерію розкрити ізомерію алканів. Ознайомити із систематичною номенклатурою органічних сполук.Формувати вміння складати структурні формули за назвами і давати назви речовинам за хімічними формулами.

Розвивати практично навички учнів, робити узагальнюючі висновки.Виховувати акуратність під час написання хімічних формул.

 

Хід уроку

 І.Організаційна частина

 ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Яка з властивостей атома Карбона є однією з причин багатоманітності органічних сполук?

2.Яка теорія пояснює будову органічних сполук.Розкрити сутність основних її положень?

3.Що таке „ хімічна будова” речовини?

4.Що таке ізомерія?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1.Пояснення вчителя з використанням таблиці „Гомологічний ряд метану ”.

2.Фізичні властивості та поширення алканів у природі ( додаток 1).

 

Формула Назва   Стан за н.у. замісник Назва замісника
СН4

С2Н6

С3Н8

С4Н10

С5Н12

С6Н14

С7Н16

С8Н18

С9Н20

С10Н22

метан

етан

пропан

бутан

пентан

гексан

гептан

октан

нонан

декан

– 161,8

– 88,8

– 42,1

– 0,5

+ 36

+ 68,7

+ 98,5

+ 125,6

+ 150,7

+ 174,0

газ

газ

газ

газ

рідина

рідина

рідина

рідина

рідина

рідина

СН3

С2Н5

С3Н7

С4Н9

С5Н11

С6Н13

С7Н15

С8Н17

С9Н19

С10Н21

метил

етил

пропіл

бутил

пентил

гексил

гептил

октил

нонил

децил

 

3. Просторова будова алканів.

Пояснення вчителя з використанням таблиці «Просторова будова молекул алканів».

Структурні формули вуглеводнів, які виникають внаслідок вільного обертання метилних і метиленових груп навколо ордипарних звя’зків, називаються конформаціями або конформерами.

4. Поняття про ізомерію алканів, вільні радикали.

Пояснення вчителя з використанням таблиці «Насичені вуглеводні» ( додаток 1).

5. Складання структурних формул ізомерів та назв алканів за міжнародною номенклатурою ( додаток 2).

Алгоритм складання назв алканів за систематичною номенклатурою.

  1. Визначають старшу характеристичну групу.
  2. Визначають родоначальну структуру.
  3. Головний карбоновий ланцюг визначають за такими ознаками:

а) максимальна кількість характеристичних груп позначених суфіксами та префіксами.

б) максимальна довжина ланцюга.

в) максимальна кількість кратних звя’зків.

Кожен наступний критерій використовують в тому випадку, коли попередній не призводить до однозначного вибору.

  1. Атом Карбону радонагамної структури номерують за принципом найменших локантів. Положення старшої характеристичної групи кратного звя’зку і замісників позначають найменшеми локантами.
  2. Називають радоначальну структуру, суфіксом позначають старшу характеристичну групу. Ступінь насиченості відображають за допомогою суфіксів.
  3. Усі інші замісники перелічують в алфавітному порядку, позначивши їх у префіксі.
  4. Практичне застосування набутих знань.

Робота в группах.

І група.

1) Назвати речовини

 

 

2) Написати формули речовин:

а) 3 – бромо – 4,4 – димотилгекен.

б) 4 – бромо – 2,3 – диметилентан.

ІІ група.

1)       Назвати речовини.

 

 

2) Написати формули речовин:

а) 2 – бромо – 3 метил – 4 – хлорогекеан.

б) 4,4 – дибромо – 5 метил – чекеан.

П роблемне завдання.

На основі виконаних завдань дати відповідь на запитання:

– Чим відрізняються конформери від ізомерів.

 

ІV. Підведення підсумку. Оцінювання.

V. Домашнє завдання.

Поміркуй.

  1. Скільки ізомерних речовин мають формулу С7Н16. Написати формули та назвати їх.
  2. Скільки атомів Гідрогену входить до складу сполуки якщо ця сполука містить 22 атоми?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

35 (32.6 KiB, Завантажень: 39)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,525sec