Година спілкування: Проектування життєвого шляху

Мета:
розвивати в юнаків і дівчат здатність бачити життєву перспективу, визначати цілі свого життя; допомогти усвідомити їм, чого вони прагнуть; надати їхнім цілям реальну спонукальну силу; засвоїти практичні навички планування; навчити співвідносити близькі й дальні перспективи, використовуючи елементи психотехніки особистісного зростання.

 

Обладнання:
магнітофон, таблиця правил позитивного мислення, бланки анкет.

 

Вступне слово психолога

Дорогі друзі, в період ранньої юності перед вами постає завдання першого соціального усвідомлення Себе й свого місця в житті: встановлення нових, серйозних стосунків, професійне самовизначення, пошук супутника життя. Юнаки та дівчата мають об’єднати все те, що знають про себе, в єдине ціле, осмислити його, пов’язати з минулим та спроектувати в майбутнє.

Життєвий план—це
поняття, що охоплює всю сферу особистісного самовизначення: моральне обличчя, стиль життя, рівень вимог до себе, вид діяльності

Важливе місце в цьому процесі посідає вирішення питання сенсу життя. Загальні світоглядні пошуки конкретизуються в життєвих планах. З багатьох уявних, фантастичних, абстрактних можливостей поступово вимальовується декілька реальних та прийнятних варіантів, з-поміж яких особистість зробить вибір.

У той же час необхідно вирішувати важливі особистісні проблеми:

– недостатній рівень самостійності;

– неадекватне самооцінювання й вимоги до себе;

– несформованість світогляду, цінностей та ідеалів, моральних еталонів;
– невдоволення собою;

  • наявність негативізму;
  • відсутність конкретних життєвих намірів і прагнень.

    Спробуйте зараз самі визначити перешкоди, які утруднюють входження в нову сферу життя, в дорослий світ. (Співвідношення між розумінням сенсу життя й намірами особистості; професійними інтересами й мотивами вибору професії; навчальними й професійними інтересами; почуттям обов’язку й прагненням до соціального схвалення.)

     

    Вправа «Життєві перспективи»

В умовах нової соціальної реальності знайти своє місце в суспільстві дуже складно. Життєвий шлях не лише траєкторія приватного життя окремої особистості, він окреслює й творчий, самостійний внесок в історію суспільства. Психологічна готовність діяти, активно виявляти себе, залишити по собі пам’ять часто стикається з невизначеністю цілей. Кожного дня відбувається величезна кількість внутрішніх і зовнішніх подій, які відбиваються на психічному здоров’ї особистості, потрібно бути готовим до найрізноманітніших ситуацій.

Давайте ми зараз занотуємо кожен окремо для себе все те, про що ви мрієте, чого прагнете, якими бачите себе у майбутньому. При цьому враховуйте «Правила

позитивного мислення» (додаток).

Звучить тиха спокійна музика, присутні записують свої життєві перспективи. По закінчені бажаючі обговорюють свої записи.

 

Вправа «Знайомство»

Візьміть невеликий листок паперу, напишіть на ньому своє ім’я так, як хочете, щоб до вас зверталися. Спробуйте також зобразити свою емблему. (Заповнені листочки можна приколоти до одягу.)

 

Вправа «Зигзаг»

Ця вправа, розвиток комунікативних навичок: вчить слухати співбесідника, створювати зв’язок, бачити різні підходи до проблеми.    

Гравці розміщуються по колу, об’єднавшись у дві команди. Пропонується обговорити тему «Чи потрібно визначати життєву мету?»

Одна частина гравців, незалежно від особистої позиції, шукає аргументи «за», інша «проти».

Спочатку виступає гравець № 1, наприклад, із команди, яка стверджує, що мету ставити потрібно. Потім гравець № 2 з іншої команди повинен відповісти йому, продовжуючи своїми словами висловлювання попереднього гравця. Якщо попередній виступаючий згодний з його поясненням, то тільки тоді гравець № 1 із протилежної команди висуває свої аргументи про те, що цілі ставити, наприклад, безглуздо, оскільки життя не передбачуване…

Потім гравець № 2 з протилежної команди пояснює, як він зрозумів виступаючого й висуває свої аргументи. Так продовжується ланцюг виступів, тобто «зигзаг».

 

 

Вправа «Сила мети»

Юнакам і дівчатам пропонується встати, поставити ноги на ширину плечей, руки витягнути вперед паралельно підлозі, потім повернутися всім тілом назад і зафіксувати поглядом місце на стіні, яке вдалось побачити; повернутися в попередній стан; закрити очі, уявити собі, що наступного разу вдасться повернути свій корпус значно далі, а потім, відкривши очі, повернутися знову. Порівнявши те місце в просторі, в якому вони тепер опинилися, з уявною відміткою на стіні, яка зафіксувала їх попередній поворот, вони могли наочно впевнитися в реальній силі дії поставленої перед собою цілі.

 

Вправа «Вперед до мети»

Ви ідете в переповненому автобусі й пробуєте протиснутися до виходу. Якщо автобус похитнеться, якщо він загальмує або ж різко прискорить рух, ваші зусилля пробратися до виходу будуть більш ефективними. (Людину цілеспрямовану будь-які потрясіння, як успіхи чи невдачі просувають вперед, домети).

Дається можливість проаналізувати бажаючим схожі ситуації на власному прикладі.

 

Вправа «Найкраще й найгірше»

На наше життя впливають різні події і й люди. Давайте з’ясуємо, який це може

бути вплив. Випишіть п’ять найнеприємніших подій, які відбулися в вашому житті.

Після кожного пункту відзначте, завдяки чому чи кому відбулася ця подія. Випишіть п’ять найприємніших подій, які сталися у вашому житті. Знову відзначте завдяки чому або кому відбулася ця подія.

Після цього проводиться обговорення вправи.

 

Додаток

Звичайно, легше просто жити, ніж жити, прогнозуючи, свідомо конструюючи своє життя. Але слід розуміти, що в житті будь-який успіх—результат важкої праці. Слід затямити собі, що коли ви не маєте власної програми досягнень результатів, то хтось інший зробить це за вас, включить вас у свій план.

Кожній людині корисно час від часу переглядати свої життєві цілі, вносити корективи відповідно до зміну житті суспільства. Іноді слід зупинитися й подумати: а чого я насправді прагну?

Добре було б, щоб кожен мав спеціальний зошит і заглядав туди хоч б раз на півроку. Таким чином, ви могли б самостійно навчитися планувати майбутнє життя, бачити далекі й близькі перспективи, реагувати на зміни, робити поправки в своїх планах та вчинках.

 

Правила позитивного мислення

• Описані вами мрії мають бути тільки позитивними, не згадуйте того, чого б ви не хотіли, а лише те, чого бажаєте.

• Речення мають бути конкретними, спробуйте чітко уявити собі, який це має вигляд. Чим детальніше опишете, “тим краще мозок налаштується на досягнення мети.

• Спробуйте точно уявити, який буде результат: що буде, коли досягнете мети, що ви відчуватимете, що і хто вас оточуватимете, який вигляд матимете ви.

• Складайте лише такі цілі, досягнення яких залежить лише від вас самих, не покладайтеся на когось. Те, що ви хочете має йти від вас самих, бути вашим.

• Складаючи свої цілі, подумайте, чи не будуть вони збитковими для інших, ваші результати повинні приносити користь і вам, й іншим

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,869sec