Година класного керівника на тему: «ПІДЛІТКОВА ПРАЦЯ: ПРАВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ»

Мета. Ознайомити учнів з основами міжнародного і українського законодавства щодо особливостей регулювання праці молоді . Навчити працювати з текстами законів, виділяти головну думку, аналізувати, аргументувати і відстоювати свою позицію на основі толерантності, поваги до людської особистості. Сприяти розумінню правового регулювання суспільних і, зокрема, трудових відносин. Виховувати активну життєву позицію в дусі дотримання законності і прав людини.

Хід заняття:

І. Особливості праці неповнолітніх

Особи до 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку проходять обов’язковий медичний огляд. На заяві особи до 16 років батьки або особи, що їх замінюють, повинні письмово виразити своє відношення до працевлаштування дитини.

Неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами встановленими законодавством України.

Учні спільно з учителем складають таблицю “Особливості правового регулювання праці неповнолітніх і молоді у порівнянні з дорослими працівниками” Граничні норми по підійманню і переміщенню важких речей діють на всій території України, поширюються на підприємства всіх форм власності, що використовують працю осіб молодше 18 років. Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей. До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом. До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються. Робота підлітків з вантажем не повинна становити більше третини робочого часу. Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повинні підіймати та переміщувати неповнолітні не повинна перевищувати граничних норм, зазначених у спеціальних таблицях.

Запитання до учнів: Як скорочена тривалість робочого часу неповнолітніх впливає на їх зарплатню? (Учні висловлюють свої припущення. Потім опрацьовують ст.194 КЗпПУ: “Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи”.)

Як бачимо, неповнолітні мають значні пільги згідно трудового законодавства.

Запитання до учнів: А чи несуть неповнолітні відповідальність за порушення трудової дисципліни? (Учні висловлюють свої припущення.) Так, за порушення трудової дисципліни до неповнолітніх, як і до дорослих, можуть застосовуватися заходи дисциплінарної відповідальності (а які заходи дисциплінарної відповідальності ви знаєте? – догана, звільнення), або громадського впливу. Так, за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул (в тому числі відсутність на роботі три години протягом дня) без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння до неповнолітніх може бути застосовано і такий захід, як звільнення з роботи.

Сторінка: 1 2 3
завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,889sec